reklama
  • Wiki
  • Citáty o rodině

Ačkoliv si to mnoho z nás nechce připustit, rodina je ten největší a nejcennější poklad, který může během svého života vyhrát. Citáty o rodině jsou nejenom překrásné, vtipné, sarkastické, ale mnohdy i pravdivé...

Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina."
André Maurois
*
,,Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině."
Lev Nikolajevič Tolstoj
*
,,Rodina, domácnost a děti nabízejí muži ráj, kde může denně vidět boha s anděly při jejich díle."
Louis-Émile Bougaud
*
,,Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí."
Lev Nikolajevič Tolstoj
*
,,Celé město se může přestěhovat, ale studna ne. Milenci se potkají, uhasí žízeň, založí rodinu a vychovají děti tam, kde je studna. Ale když se jeden z nich rozhodne odejít, studna nemůže jít s ním. A láska, i když je stejně čirá, jako ta voda ve studni, tam zůstane také."
Paulo Coelho
*
,,Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou."
Richard Bach
*
,,Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru."
André Maurois
*
,,Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout."
Franz Kafka
*
,,Rodinná dovolená je pokračováním manželské války na jiném území."
Gabriel Laub
*
,,Manželství, rodina a domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná stravovna."
Jan Procházka
*
,,Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu."
Homér
*
,,Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu."
Dave Logan
*
,,Lhát jsem uměl dřív než se postavit. Bylo to ovšem v naší rodině tak samozřejmé, že si toho nikdo ani nevšiml."
Mark Twain
*
,,Teplo "rodinného hnízda" poskytuje duchovnu téměř celoživotně pocit klidu, bezpečí a jistoty."
Erich Von Däniken
*
,,Pamatuj si jednou provždy, že nejméně ošklivá sestra je rodinnou kráskou."
George Bernard Shaw
*
,,Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina."
Chalíl Džibrán
*
,,Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo."
Domitius Ulpianus
*
,,Žena je počátkem i koncem rodiny."
Domitius Ulpianus
*
,,Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora."
Jean Dutourd
*
,,Dobrodiní lásky není jen to, že nám dává víru v druhého, ale i to, že nám dává víru v sebe."
Romain Rolland
*
,,Otec si stěžuje na líného, zkaženého syna, který se dal na špatnou cestu, rozhazuje jmění, trápí ostatní členy rodiny i otce samého: "Kdybych zplodil kámen, měl bych si na co sednout. Takhle nic.""
Ivo Andrič
*
,,Velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem."
George Bernard Shaw
*
,,Hospoda je pro chlapa něco jako druhá rodina."
Neznámý autor
*
,,Rodina je oporou státu. Lidé, zaměstnaní rodinnými starostmi, nemyslí na politiku."
Gabriel Laub
*
,,Manželé se vždy dovídají o milostných pletkách svých žen jako poslední v rodině."
André Brie
*
,,Všechny špatné vlastnosti se vyvíjejí v rodině. Začíná to vraždou a pokračuje to přes podvody a opilství až ke kouření."
Alfred Hitchcock
*
,,Morem rodinného života jsou rady."
Thornton Wilder
*
,,Věřím ve velké rodiny - každá žena by měla mít aspoň tři manžely."
Zsa Zsa Gaborová

Související články

reklama
reklama
reklama