reklama

Roztroušená skleróza na vzestupu: Máme se jí bát i my?

Plete se vám jazyk, občas máte zamlžený pohled či pocit podivné nerovnováhy? Právě jste si přečetli jedny z příznaků roztroušené sklerózy, která je (nejen v ČR) stále na vzestupu. Končit může i trvalou invaliditou a ztrátou schopnosti se verbálně vyjadřovat.

Foto: Profimedia.cz

Plete se vám jazyk, občas máte zamlžený pohled či pocit podivné nerovnováhy? Právě jste si přečetli jedny z příznaků roztroušené sklerózy, která je (nejen v ČR) stále na vzestupu. Končit může i trvalou invaliditou a ztrátou schopnosti se verbálně vyjadřovat. Hrozí i vám?

Možná jste v médiích zaznamenali zprávu, že Jack, syn slavného Ozzyho Osbournea, po dlouhých dobách tápání a depresí našel lásku s herečkou Lisou Stelly. Před dvěma měsíci se jim narodila vytoužená dcera. Dokonalé štěstí však skončilo. Před dvěma dny vyslechl diagnózu: roztroušená skleróza.

Toto onemocnění nemá žádný typický příznak, začíná velmi nenápadně, je nevyzpytatelné a může skončit invaliditou. Jeho příčina není dosud známa, takže mu nelze předcházet. Dosud nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen průběh nemoci zastavit. Přestože se vyléčit nedá, je léčitelná. A projevuje se u stále mladších lidí. Jacku Osbourneovi je terpve 26 let.

Plíživé začátky

Překvapení první: najednou nepohnete rukou, zničehonic se vám začnou podlamovat nohy, nebo vidíte dvojmo či nezaostříte. Přičítáte to únavě, ale pro jistotu si zajdete k lékaři. Ten vás pošle k neurologovi či očnímu lékaři.

Překvapení druhé: pozitivní nálezy roztáčejí kolotoč dalších odborných vyšetření.

Překvapení třetí: neurolog rekapituluje výsledky a vyslovuje konečnou diagnózu. Začíná hra o čas. Na včasném zahájení léčby totiž závisí další vývoj klinických příznaků.

Roztroušená skleróza je onemocnění centrální nervové soustavy (CNS). Slovo „skleróza" pochází z řeckého skleros, což znamená tuhý. Roztroušená proto, že v CNS vznikají roztroušená ložiska (plaky) o velikosti několika milimetrů až centimetrů, která jsou rozeseta v bílé hmotě mozku a míchy. V těchto ložiscích dochází k rozpadu obalů nervových vláken, tvořených myelinem. 

Nepřítel ve vlastním těle

Bílé krvinky (lymfocyty) se nespojují proto, aby zničily nežádoucí viry a bakterie, ale aby poškodily myelin u nervových vláken. Na jednom milimetru krychlovém mohou lymfocyty nevratně poškodit až 11 000 vláken!

Některé lymfocyty dokážou nervové vlákno úplně „překousat" během necelé hodiny tak, že se jeho zakončení smrskne do malé „kuličky". Takto poškozená vlákna pak nejsou schopna přenosu vzruchu: ruka se přestane hýbat, oko správně nezaostří, močový měchýř nepracuje, jak má...

Projevy poškození nervových vláken

  • Únava (85 %) - přechodná (provázející ataku onemocnění a spojená často se zvýšenou námahou, kterou je nutno vyvinout v případě narušení některých nervových drah), dlouhodobá (objevuje se i v klidu).
  • Poruchy hybnosti (50 %) - třes horních a dolních končetin, těžkopádnost, špatný odhad vzdálenosti, problémy se sílou a koordinací pohybů, poruchy rovnováhy, závratě, potíže s chůzí, svalová slabost a atrofie...
  • Zrakové problémy (25 %) - rozmazané či dvojité vidění, problémy s očním pohybem, bolesti za okem, snížení zrakové ostrosti, krátkodobé zamlžení, výpadky zorného pole, odlišné vnímání barev a další.
  • Poruchy citlivosti (15 %) - necitlivost, mravenčení, brnění nebo mrazení, které se objevují na jakékoli části těla.
  • Potíže s řečí - nejčastěji se jedná o dysartrii, řeč může být například tzv. sakadovaná, špatně srozumitelná, výjimečně může dojít až ke ztrátě schopnosti mluvit.
  • Poruchy svěračů -  časté močení, pocit neúplného vyprázdnění, inkontinence.
  • K těmto projevům se přidávají psychické problémy (deprese, rozmrzelost, únava, výkyvy nálad a celková emoční labilita) a poruchy soustředění.

Pokud příznaky trvají soustavně 24 hodin,  jedná se o ataku. 

Hra o čas

Ataka neboli vzplanutí je označení pro náhlé zhoršení příznaků nemoci nebo projev nových příznaků. Tyto příznaky trvají minimálně 24 hodin a následují v časovém odstupu nejméně měsíc od posledního střídání období ataky a zdánlivého klidu.
Čím dříve půjdete k lékaři, tím více nervových vláken se podaří zachránit.

Ztráta nervových vláken začíná v samotných počátcích choroby, tedy už v době, kdy se vám zdá, že ataky se upravují. RS nelze léčebně ovlivňovat jen ve stádiu akutní ataky, ale je nutno tlumit zánětlivý proces trvale. Léčba musí být započata co nejdříve, aby se předešlo nevratným změnám na nervovém systému.

Průběh je individuální

Někdo má jen „lehké" příznaky, které vždy na nějakou dobu odezní, u jiného přichází nemoc zprudka, a často zanechává trvalé následky.

„Diagnóza RS je stanovena na základě klinických příznaků doplněných pomocnými vyšetřovacími metodami (magnetickou rezonancí, vyšetřením mozkomíšního moku, získaného lumbální punkcí a vyšetřením evokovaných potenciálů) a je potvrzena průkazem tzv. diseminace v čase a prostoru. V loňském roce byla revidována tzv. diagnostická kriteria RS, kdy k potvrzení diseminace v prostoru je nutný průkaz alespoň 2 lézí prokázaných na magnetické rezonanci v typických lokalizacích, potvrzení diseminace v čase je pak možné již na základě jednoho vyšetření MRI s použitím kontrastní látky (gadolinia), kdy u některých lézí dochází k jeho vychytávání a u jiných nikoli," vysvětluje MUDr. Denisa Zimová.

Pokud je RS objevena brzy a včas se nasadí nejmodernější léčba a rehabilitace, lze s ní žít bez větších omezení po desetiletí.

Terčem je zánět

Lékem první volby jsou v současné době interferony a glatirameracetát (preparáty betaferon, rebif, avonex, extavia, copaxone) tzv. DMD, které dokáží snížit počet atak a zpomalit tak průběh nemoci, nově pak také natalizumab (preparát tysabri).

Ten je schopen průběh nemoci u některých pacientů i zcela zastavit, má však proti interferonům a glatirameracetátu mnohem závažnější nežádoucí účinky a indikuje se obvykle až jako lék 2. volby, jako lék 1. volby jen u pacientů s velmi závažným a rychlým průběhem nemoci. Významnou skupinou léků jsou pak kortikoidy, které mají nezastupitelnou roli především v léčbě atak nemoci.  Dalšími léky jsou intravenózní imunoglobuliny, užívané jako léky druhé volby.

Důležité jsou i preparáty tzv. symptomatické, ovlivňující např. obtíže se svěrači, antidepresiva, léky snižující únavu, vitamíny. Do pozadí se v poslední době dostávají cytostatika, donedávna běžně v terapii RS užívané. Ještě v tomto roce bude také dostupný první perorální preparát v terapii RS - Gilenya, v dalších letech se očekávají další.

Velmi důležitá je také tzv. nefarmakologická léčba, například balneoterapie a rehabilitace obecně. Více informací o roztroušené skleróze naleznete na www.rskompas.cz
 

"Jsem rád, že se toho Iveta nedožila." Seriál o Bartošové to od blízkých schytal | Video: Michaela Lišková
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama