reklama
 

Když sex i duše bolí...

Všechna onemocnění ženských pohlavních orgánů zasahují více či méně do osobnosti ženy, do jejího sexuálního i partnerského života i do celkové kvality jejího života. Jedním z těchto chronických onemocnění je endometrióza.

Foto: isifa/Thinkstock

Všechna onemocnění ženských pohlavních orgánů zasahují více či méně do osobnosti ženy, do jejího sexuálního i partnerského života i do celkové kvality jejího života. Jedním z těchto chronických onemocnění je endometrióza.

Původ této nemoci lékaři dosud neobjevili, zato pozorují stále rostoucí počet žen, které jí trpí. Dnes už je to každá desátá! Základním znakem je výskyt tkáně děložní sliznice i v jiných orgánech, než je stěna dělohy, a velké bolesti při menstruaci a často i mimo ni. Například při sexu, který často úplně znemožní. Často vede také k neplodnosti.

Těžká omezení

Pacientky s endometriózou se musí vyrovnávat i s řadou omezení  - např. snížení kvality života a omezení v sexuálním životě. Kromě náročné a dlouhodobé léčby musí zvládnout především změny na vlastním těle a následná tělesná omezení.

"Musejí přijmout změny vlastního ženského sebepojetí i celkové znejistění v sociálních (především partnerských) rolích. Někdy se musejí vyrovnat i se ztrátou dosavadního smyslu života (rodičovství), emocionálním znejistěním (vlastní sebehodnocení), strachem ze ztráty partnera, zaměstnání či finanční jistoty," připomíná doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno. 

V průběhu léčby tak prožívají nemocné ženy řadu strachů i úzkostí, především z toho, že nikdy nebudou moci mít děti.

Deprese. Kdo se může divit?

Tento strach může být sám o sobě další psychosomatickou komplikací při následné léčbě plodnosti. Objevuje se i strach z progrese nemoci a sílení bolestí.

"Tyto projevy se označují jako somatopsychické poruchy, jinak též nazývané jako neurotická nadstavba nebo sekundární neurotické poruchy, a výrazně ovlivňují průběh nemoci i její léčení," vysvětluje docentka Bendová.

Nejčastější psychickou reakcí žen na náročnou léčbu je deprese. Přitom až 90 % depresivních stavů je v ambulancích praktického lékaře a u somatických lékařů nediagnostikováno.

Poruchy v sexu

Deprese se může projevovat řadou vegetativních symptomů. Mezi ně řadíme kromě poruch spánku, pocitů vyčerpání a změny chuti k jídlu především poruchami sexuálního života. Patří k nim:

  • frigidita
  • anorgasmie (neschopnost dosáhnout orgasmu)
  • dyspareunie (bolestivý pohlavní styk)
  • výjimečně i vaginismus (křečovité stažení poševního svalstva)

Mezi vegetativní symptomy onemocnění se řadí i nejrůznější poruchy chování, např. agresivita, opozice, vzdor a nespolupráce nebo naopak apatie. Depresivní porucha je somatickými odborníky často zaměňována za negativní charakterové vlastnosti, například lenost, nedostatek vůle či neochotu spolupracovat.     

Nebojte se psychologů 

Endometrióza vyžaduje komplexní léčbu. K tomu je třeba úzké spolupráce gynekologů s psychology, psychoterapeuty i psychiatry. V nemalé míře komplikuje léčbu deprese i obava nemocných z psychiatrické nálepky, někdy i rozpaky samotných lékařů pacientky na toto vyšetření posílat.

Proto je dobré upozornit somatické lékaře na vypracovaný screening deprese SASA, podle kterého lékař během několika minut zjistí, zda pacient trpí depresivní poruchou, či nikoliv. Při screeningu se zjišťuje přítomnost čtyř okruhů: poruchy spánku (S), anhedonie (neschopnost se radovat A), sebehodnocení (S) a poruchy apetitu (chuti k jídlu A). V případě přítomnosti tří okruhů je 95% pravděpodobnost přítomnosti chorobné deprese.

Co je psychosomatika?

Zabývá se souvislostmi mezi psychikou člověka, konkrétně mezi různými zátěžovými situacemi a reakcemi na ně (chorobnými příznaky). Zabývá se ale i opačnými somatopsychickými souvislostmi, tedy psychickými reakcemi na tělesná onemocnění, zvláště chronického rázu, například na endometriózu.

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama