reklama

Co Mayové (ne)říkají o roku 2012?

Konec světa bude, konec světa nebude, nastane změna k lepšímu, nestane se vůbec nic. Blížící se datum 21. 12. 2012, kdy podle Mayského kalendáře má skončit třináctý baktun, vybízí k podobným esoterickým očekáváním, jako rok 2000

Mexiko - Ilustrační foto.
Mexiko - Ilustrační foto. | Foto: Monika Holbová

Vzhledem k tomu, že třináctka byla pro Maye posvátným číslem (což možná souviselo s jejich proslaveným pesimismem), konec třináctého cyklu čítajícího necelých 395 let, byl přirozeně považován za něco významného.

Vlastně podle mayské posvátné knihy Popul Vuh měl předchozí svět stvořený bohy k existenci právě třináct baktunů. Myšlenku, že podle Mayů má 21. 12. 2012 skončit svět, případně celý vesmír, zpopularizoval v devadesátých letech americký antropolog Michael D. Coe a od té doby se stal terčem odporu mnoha jiných odborníků.

Mayské náboženské představy prý konec světa nezahrnovaly, současní potomci Mayů o ničem takovém nic nevědí a pokud by se toho kněžstvo tohoto národa dožilo, zřejmě by pouze uspořádalo masovou oslavu.

Další výmluvná námitka poukazující na to, že v mayských představách nešlo o konec existence, poukazuje na proroctví popisující události dávno po završení třináctého baktunu. A kromě toho je samotné počítání mayské chronologie nejisté, takže nemůžeme jistě říct, kdy onen konec nastane. Nicméně jakýsi nekompletní text pojednávající o přelomu se zachoval na monumentu Tortuguero, bohužel je pořád značně nejasný.

Zde je jeho hrubý překlad: Bude to dokončeno v třináctém baktunu Je to 4 Ajaw 3 K´ank´in A stane se to zřením (?) Je to obraz B´olon Yokteho Ve velkém "uvedení" (angl. překlad investiture") Ajaw je jménem panovníka, za jehož vlády byl monument vztyčen.

B´olon Yokte byl bohem nejasné funkce, i když někdy vystupující jako bůh války a podsvětí. Podle výzkumníků Gronemeyera a MacLeoda je tento text prostým popisem případné oslavy, během níž jeden z účastníků zmíněné božstvo představuje.

Předvídatelná očekávání, jaká k datu vztahují vyznavači New Age, tedy produchovnění a celkové zlepšení člověka představuje touhu po kvalitách, k nimž bychom se měli každopádně sami propracovávat a k revolučním událostem většinou lidé většinou nacházejí prorocká slova až zpětně. Ovšem předchozí rok byl událostmi nabitý. Možná se nic nestane přímo 21. 12. 2012, ale nedá se říct, že by se svět neměnil.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama