reklama
  • Wiki
  • Zámek Valtice

Státní zámek Valtice se nachází na jižní Moravě na hranicích Rakouskem. Je součástí Lednicko – valtického areálu, zapsaného od roku 1996 na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V minulosti patřil Lednicko-valtický areál k Lichtenštejnskému panství a na zámku ve Valticích bylo hlavní sídlo.

Historie

První písemná zmínka o Valticích (německy Feldsberg) pochází z konce 12. století, kdy pasovský biskup vyměnil hrad s Wichardem ze Seefeldu. Valtice se pak staly dědičnou državou tohoto rodu. Pořádaly se zde vyhlášené rytířské turnaje, valtický hrad zmiňuje známý minnesengr Ulrich z Liechtensteinu ve svém rytířském eposu. Na počátku 14. století byl majetek rozčleněn a rozdělen mezi šest dcer posledního mužského potomka rodu. Na konci stejného století se podařilo pánům z Liechtensteinu majetek opět zcelit a Valtice jim patřily jako hlavní sídlo rodu až do roku 1945.
Kolem poloviny 16. století byl rozšířen původní hrad směrem k severozápadu o palácovou stavbu, převyšující starší budovy o jedno podlaží a proběhly zde renesanční úpravy. V 17. století docházelo k dalším úpravám především v interiérech. V letech 1645-6 byl zámek poškozen švédskými vojsky a potom nastala výrazná barokní přestavba, byla zřízena zahrada a před zámkem byl upraven čestný dvůr.
V 18. století probíhaly především práce na zvelebení zahrady a parku a v 1. polovině 19.století rozsáhlá krajinářská úprava celého okolí. Do roku 1920 patřily Valtice k Dolním Rakousům, pak na základě Saint-Germainské smlouvy převzala Valticko Československá republika.
Během druhé světové války došlo k devastaci zámku, po válce sloužil jako tábor nucených prací pro ženy, sušárna chmele apod. Teprve převod na státní památkovou péči zámek zachránil a znovu oživil. Od roku 1995 je chráněn jako národní kulturní památka České republiky.

Akce 2014

Během návštěvnické sezóny se na zámku ve Valticích koná celá řada tradičních akcí, jako jsou festivaly vín nebo divadelní představení:
Hudební Rendez-vous Valtice 2014 (5. – 12. 7. 2014) – doprovodný program 26. ročníku Mezinárodní letní školy staré hudby (především představení v barokním divadle na nádvoří)
4. festival zámeckých a klášterních divadel (2. 8. 2014) – vystoupí kočovný soubor Geisslers Hofcomoedianten s představením Dvě komedie v komedii.
Víno nezná hranic, vína mezi Moravou a Dunajem (22. – 23. 8. 2014) – 1. ročník kontraktačního trhu s vínem a zážitkové ochutnávky vín.
Lichtenštejnská portrétní galerie, heraldika a genealogie; Historie a současnost Lichtenštejnské hrobky na Vranově (31. 5. 2014 - 1. 11. 2014) - Dvojvýstava věnovaná genealogii knížecího rodu Liechtensteinů

Otevírací doba a vstupné

Zámek Valtice je přístupný veřejnosti v dubnu a říjnu o víkendech, v květnu až září každý den kromě pondělí. Plné vstupné na Knížecí okruh činí, na Císařský okruh pak 150 Kč.

Kontakty

Zámek 1, 691 42 Valtice
+420 519 352 423
[email protected]
www.zamek-valtice.cz

Svatby

Romantické interiéry a exteriéry zámku lákají k pořádání různých slavností, hlavně svatebních obřadů. Pro tyto účely se využívají sály ve 2. patře, zámecká kaple, Španělská konírna, zámecký park, velký sál a salónek loveckého zámečku Rendez-vous.
Úřední formality a termín svatby je třeba domluvit na matrice Městského úřadu ve Valticích:
tel: +420 519 301 404, e-mail: [email protected], [email protected]

Degustace vín

Zámek Valtice je spojen s vinařskými akcemi a po celou sezónu nabízí návštěvníkům několik možností degustací:
Salón vín České republiky je nejvyšší soutěží vín v ČR, na kterou navazuje celoročně otevřená veřejná degustační výstava nejlepších vín, umístěná ve sklepích pod hlavní budovou státního zámku ve Valticích.
Zámecký sklep je nejstarším sklepem ve Valticích a nabízí návštěvníkům nejen prohlídku těchto unikátních prostor doplněnou výkladem o historii vinařství, ale také seznámení s produkcí nejznámější valtické vinařské firmy Vinné sklepy Valtice, a.s.
Hned u vchodu do valtického zámku mohou návštěvníci vychutnat jedinečná vína ve vinotéce prezidenta Vinařské akademie Valtice, Ing. Jiřího Kopečka Vinum Bonum.
Nejmladší vinotékou v areálu valtického zámku je Vinotéka v zámecké bráně.

Tipy na výlety

Lednicko-valtický areál
Zámek Lednice
Zámek Milotice
CHKO Pálava
Mikulov
Vranov nad Dyjí

Související články

reklama
reklama
reklama