reklama

Stalking popisuje neobvyklé chování, které hraničí s násilím a ač nepatří do sféry sexuálních úchylek, není jim stalking daleko. Když mluvíme o stalkerech, dostáváme se do sféry asociálního chování projevujícího se takovou posedlostí jistou osobou, až jí daný jedinec sleduje, pronásleduje, případně jinak obtěžuje.
Tímto problémem "trpí" z naprosté většiny muži (konkrétně jen dvě z deseti stalkerských osob jsou ženy), a to převážně středního věku (mezi 30 a 40 lety). Lze si představit, že za problémy takových lidí stojí dysfunkční vztahy a sociální život - konec konců, v hlavních proudech stalkingu jsou buďto lidé nerozumně posedlí celebritami (částečně coby důsledek náhrady sociálního života světem médií), nebo ti, co mají potřebu vnucovat se svému bývalému partnerovi/partnerce.

Stalking není radno podceňovat - kromě psychického teroru může vyvrcholit fyzickým ubližováním, znásilněním nebo dokonce vraždou. Kvůli těmto rizikům ho naši zákonodárci označili za trestný čin spadající pod paragraf 354 trestního zákoníku.

Je na místě připomenout důležitost znalosti sebeobrany a výstroje typu pepřového spreje. Je nutné dobře znát své okolí a lidi, s nimiž se setkáváme, pokud zaregistrujeme u někoho sklony ke stalkingu, je třeba rychle učinit odpovídající opatření - snažit se s nimi přerušit kontakt a uvědomit policii.

Související články

reklama
reklama
reklama