reklama

Kdykoliv se dostaneme na veletrh, budeme procházet po chodbách monstrózní budovy mezi stánky bezpočtu firem, označených křiklavými plakáty nebo jinak zpracovanými názvy a logy.
Uvidíme velké množství výrobků stejného nebo podobného odvětví, seznámíme se i s různými druhy služeb. Mnohdy si zde již můžeme nějaký produkt koupit, nebo v omezeném množství odnést zadarmo. Podniky působící ve stejném odvětví se takto, většinou v pravidelných intervalech, stýkají mezi sebou navzdory konkurenci nebo různé zemi původu. Díky sjednocené přehlídce veletrhu můžeme sledovat různorodost v průmyslu (např. Mezinárodní strojírenský veletrh), kulturní produkci (například Svět knihy) či službách (veletrhy zaměřené například na módu, krásu, design, stavby, zahradu, vzdělání, jídlo či svatební obřady).
Veletrhy navštěvujeme z různých důvodů. Můžeme zde navázat užitečný obchodní kontakt, získat právě ten produkt nebo službu, kterou hledáme, anebo sem můžeme zavítat především kvůli našemu přehledu. Dá se předpokládat, že tradice veletrhů historicky nutně souvisí s pokrokem společnosti zdůrazňující vyspělou masovou produkci a zároveň s větším národním uvědoměním, tedy kulturou prosazující se od 18. a 19. století. V českých zemích se za počátek této tradice může označit už rok 1754, kdy ve Veltrusech proběhl Velký trh tovarů království českého. V modernější podobě se ovšem ukázal být důležitým rok 1791. Tehdy se v Praze ukázaly české produkty na První průmyslové výstavě.V dobách první republiky dostalo úlohu tradičního veletržního města Brno, coby město ležící vpůli cesty mezi Prahou a Bratislavou - tato úloha mu nakonec zůstala i v samostatné České republice, ale i Praha má své slavné výstavní lokace v čele s Průmyslovým palácem v Holešovicích, který byl zbudován roku 1891 u příležitosti Všeobecné zemské výstavy, která sama byla uspořádána sto let po První průmyslové výstavě .
Úloha veletrhů v národní i mezinárodní výměně zboží a služeb zůstává nezastupitelná, i když fenomén internetu dokázal jeho některé významné prvky převzít. Přece jenom tu jde o osobní, přímý kontakt, něco z nabízeného zboží si můžeme vyzkoušet, pohovořit se specialisty v oboru a vyjasnit si mnohé otázky, na něž elektronické médium nedokáže tak operativně a kvalifikovaně odpovědět.

Související články

reklama
reklama
reklama