reklama

To je hustý, ty aliene! aneb Puberťácky snadno a rychle

Nabízíme druhé rozšířené vydání stručného výkladového slovníčku puberťáčtiny. Je určeno hlavně pro alieny, kteří dokážou jen nesmyslně krabit a hrotit situaci.

Foto: Thinkstock

Máte doma dospívajícího potomka? Trpíte dojmem, že pochází z úplně jiné planety? Naučte se jeho řeč! Nabízíme druhé rozšířené vydání stručného výkladového slovníčku základních pojmů.

Toto vydání je určeno zejména pro alieny, kteří jsou schopni akorát tak nesmyslně krabit a hrotit situaci ohledně ústavu, kde mladé a nadějné týpky k smrti nudí parta loserů a výmazů, co si nedostatek lowe nahrazují tím, že zbytečně prudí.

Předmluva

Jde o dílo kolektivu autorů postižených vlastnictvím dospívajícího druhu homo sapiens, poddruhu homo sapiens juventilis. Výsledky bádání jsou založeny na několikaletém studiu dotčeného poddruhu, chovaného v zajetí. Volně se totiž - naštěstí - nevyskytuje. Autoři si uvědomují, že pouhá znalost cizího jazyka bez znalosti odlišností samotné kultury není dostačující, proto se rozhodli pro formu slovníku výkladového, která uvede čtenáře alespoň do základních souvislostí. Zaměřili se na živočišné vzorky obojího pohlaví ve věku 12 - 18 let, tedy puberty.

Doporučujeme: Ztraceno v překladu: Výkladový slovník batoletštiny

Jsou si zároveň vědomi, že tato příručka má časově omezenou platnost, neboť na základě dlouhodobého pozorování došli k závěru, že se tento druh jazyka vyvíjí podobně dynamicky jako slang. Podle nejnovějších teorií amerických odborníků je to způsobeno přirozenou podvědomou snahou sledovaného druhu o sociální mimikry zaměřené na přežití: čím méně budou alieni týpkům rozumět, tím méně budou negativně zasahovat do jejich života.

Poděkování autorům

Tento slovník vznikal s nasazením duševního a leckdy i fyzického zdraví pracovního kolektivu, ale i sledovaného vzorku mimozemské populace. Oběma stranám patří uznání a dík za mimořádnou trpělivost a vstřícnost, s nimiž se zhostily leckdy problematické spolupráce!

Výkladový slovník

Alien: Důchodce, tj. každý, kdo přesáhl hranici 35 let. Pochází z anglického výrazu pro vše cizí, nepřátelské, mimozemské. Pro normálního člověka je jeho počínání nesrozumitelné a ani mu vlastně rozumět nechce (negativní pojem).

Být cool/in: Být v klidu a v pohodě. Východiskem je opět angličtina: cool neboli chladný, v tomto výrazu ale spíš osvěžující, přesně padnoucí tam, kde se právě vyskytuje. (pozitivní pojem)

Čekovat: Sledovat, vnímat situaci okolo sebe. Z anglického check neboli kontrolovat, ovládat. Příklad užití: „Ty vole, čekuj tu hustou kobru za tebou!" (neutrální pojem)

Gebit se, tlemit se: Smát se (neutrální pojem)

Geront: Totéž co alien, kandidát na věkově podmíněnou selekci s cílem umístit dotyčného na ploše omezené co nejvyšší zdí, ideálně dům důchodců, aby nepřekážel týpkům v běžném rozumném životě.

Hrotit: Přikládat něčemu nadměrný význam, podle názoru puberťáka zbytečně. Příklad užití: „Matka tu kouli z matiky zbytečně hrotí!" (negativní pojem)

Čtěte také: ASAP, ROFL, WTF: Rozumíte jazyku svých dětí?

Hustost: Maximálně využitá hodnota, může být použito v pozitivním i negativním smyslu. Viz pojem Hustý.

Hustý: Vše dobré a zajímavé, nebo naopak naprosto nechutné, čímž se to stává přitažlivým. Druhým stupněm tohoto adjektiva není „hustější", jak by se dalo očekávat, nýbrž „krutý", třetím stupněm pak „mrtě krutý". Příbuzné podstatné jméno pak zní „hustost", nikoli „hustota". (pozitivně/negativní pojem)

Kobra: Doopravdy krásná vrstevnice (velmi pozitivní pojem)

Krab: Dospělá osoba, obvykle rodič, případně učitel, který otravuje naprosto zbytečně, a bohužel ho nelze poslat rovnou do háje. Průvodním symptomem provázejícím jeho existenci je krabení - viz dále.

Krabení: Činnost, v níž se všichni krabi přímo vyžívají, k naprostému zoufalství puberťáků. Nejčastěji bývá krabení spojování s větou začínající „Jak to, že ještě" ... spíš / nemáš hotové úkoly / nejsi doma atd. (negativní pojem)

Krutý: To samé jako „hustý", jen na vyšší úrovni. Viz výše (pozitivně/negativní pojem)

Mrtě krutý: Skoro na nejvyšší úrovni hustosti. Viz výše (pozitivně/negativní pojem)

Hustě, mrtě krutý: Tento výraz nemá v české gramatice obecný ekvivalent. Vyjadřuje vrchol ohromení naprostou pitomostí, nebo paradoxně blažený stav duše. Jeho intenzitu přibližně vystihuje lidožroutské označení uka uka - velmi mnoho. (pozitivně/negativní pojem)

Loser: Podřadný, neschopný člověk. Z angličtiny ztroskotanec, ztracená existence. Nárok na toto oslovení má v první řadě rodič, v těsném závěsu následován učiteli/profesory a poté zbytkem dospělého světa. Z pubertálního hlediska obsahuje populace minimálně 70 % loserů. Viz Výmaz (negativní pojem)

Lowe: Peníze. Poangličtělá forma mládkovského „dobré každé lóve...". Je neuvěřitelné, jak jasnozřivě dokázal tento hudebník zařadit do své písně pojem, který se stal obecným až desítky let poté (neutrální pojem)

Náhul: Hustá věc, která fakt unaví, nebo se u ní chytají samé výgeby (pozitivně/negativní pojem)

Zajímá vás: Je jí čtrnáct let aneb Lolitku je třeba seřezat včas

Pařan: Sofistikovaná, prudce výbušná součást počítače umístěná mezi klávesnicí a židlí. Původně biologického původu. Funguje na menu z KFC, případně Pizza Hut a Coca-Colu. Je alergická na světlo a nesnáší pohyb, který může vážně narušit její konzistenci (neutrální pojem)

Prudit: Otravovat. Viz významové vazby k výrazům Alien, Krab, Loser (negativní pojem)

Razit: Odejít (neutrální pojem)

Socka: Městská hromadná doprava neboli podřadný způsob přemisťování určený pro sociálně slabé vrstvy obyvatelstva. Až „oni" vyrostou, určitě ji používat nebudou. V přeneseném významu i ti, kteří MHD trapně používají ke každodenní cestě do práce (neutrální až negativní pojem)

Týpek/typka: Obecné označení osoby mužského/ženského pohlaví (neutrální pojem)

Ústav: Vzdělávací zařízení. Klasifikace ministerstva školství, rozlišující druhý stupeň základní školy, učňák, střední školu či gymnázium, v tomto případě nehraje roli. Jde o obecné označení místa, kde musí pubescent naprosto nesmyslným způsobem trávit čas, jenž by uměl využít daleko lépe. (neutrální až negativní pojem)

Výgeb, výtlem: Záchvat smíchu (neutrální pojem)

Výmaz: Podřadný, neschopný člověk. Nárok na toto oslovení má v první řadě rodič, v těsném závěsu následován učiteli/profesory a poté zbytkem dospělého světa. Synonymum slova Loser. Jde o slang užívaný skupinou počítačových pařanů. Viz výše (negativní pojem)

Zevlit: Bezúčelně se poflakovat a vůbec povšechně trávit čas mile nenáročným způsobem (pozitivní pojem)

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Zabít nestačí! aneb Puberta je chronická nemoc

Jsem ta druhá. Ta, která miluje tvého manžela

Chcete být oblíbení? Dodržujte tato pravidla

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama