reklama

Některé děti prostě nejdou vychovat

Můžete být mizerní rodiče, a přesto se vaše dítě dokáže vyšvihnout vysoko a přitom vás stále bude milovat. A můžete být kombinace Komenského a matky Terezy, snažit se horem dolem, a bude to úplně na nic.

Foto: Isifa/Thinkstock

Dokonce ani když rodiče dělají všechno dobře. Spolehlivě fungující recept na výchovu totiž neexistuje.

Můžete být mizerní rodiče, a přesto se vaše dítě dokáže vyšvihnout daleko a vysoko a přitom na vás ani nezanevře. A můžete být kombinace Komenského a matky Terezy, snažit se horem dolem, a bude to úplně na nic. Z vašeho milovaného a s láskou pěstěného potomka vyroste - s prominutím - pěkný spratek. Výchova dětí prostě jednoznačně popírá optimistické rčení "Když se chce, všechno jde".

Proti genům nemáte šanci

"Ve své poradenské praxi jsem se setkal s desítkami rodičů, kteří se nedopouštěli žádných prokazatelných výchovných chyb. Jednali s dětmi v souladu se zásadami správné výchovy, sami měli k sobě dobrý vztah, v rodině nebyl patrný problém - a vyrostla jim dítka velmi problematická," konstatuje zkušený psycholog a manželský poradce Tomáš Novák.

Více o výchově dětí se dozvíte na Babyweb.cz >>

"Ani odkaz na oficiálně známou genetickou výbavu nepomůže. Rodiče i prarodiče jsou řádní, cílevědomí lidé. Přesto se v genetické výbavě jejich potomků mohou podivnou hrou náhod genů a chromozomů aktivovat vlohy zlotřilého zapomenutého prastrýce. Čím více se genetický základ osobnosti odlišuje od normy, tím méně je zvladatelný. Dobrá vůle vychovatelů na něj nestačí," dodává.

Marná snaha bez záruky úspěchu

V 70. a 80. letech minulého století podrobila skupina psychologů vědeckému rozboru fakt, že existují děti, jejichž výchova je přes vzornou péči, přiměřené genetické vybavení a dobré podmínky neúspěšná. Podrobně rozebírali jejich temperament. Všímali si aktivit, stability biorytmů, přizpůsobivosti, reakcí na podněty, pozornosti, emoční odolnosti a dalších vlastností.

Nakonec došli k závěru, že stejné prostředí a péče mohou být v jednom případě úspěšné, zatímco v jiném právě naopak. Na tomto základě popsali tři základní styly chování, které vysvětlují, že jednotný recept na výchovu neexistuje. Děti přitom rozčlenili na snadno vychovatelné, obtížně vychovatelné a pomalé či pasivní.

1. Snadno vychovatelné děti

Neboli sen každé matky. Jde o pozitivně laděná a dobře ovlivnitelná sluníčka, která se snadno přizpůsobují rozdílným podmínkám výchovného působení. Dobře se adaptují na školu i na podmínky běžného života. Zajímají se o nové podněty, bývají to děti cílevědomé. Není problém posilovat jejich vůli a motivovat je.

Čtěte také: Špatné konce liberální výchovy

Tyto báječné děti tvoří zhruba 40 % populace. Ani ony neskýtají naprostou záruku kladného vývoje, problémy jsou však dosti nepravděpodobné. Vyskytují se zhruba u 18 % z nich. 

2. Obtížně vychovatelné děti

Neboli noční můra každé matky. Bývají to od přírody mrzutí jednotlivci, kteří obtížně snášejí změny prostředí. Jsou psychicky labilní a těžko se přizpůsobují škole a jejím požadavkům. Problematicky se začleňují mezi vrstevníky, takže se snaží zaujmout i nevhodným způsobem.

O pevné vůli u nich hovořit nelze, o jisté svéhlavosti a odolnosti proti pozitivnímu působení by se ale uvažovat dalo. Tyto děti představují zhruba 10 % populace. Ani ony však nejsou jednoznačně předurčeny k poruchám chování, nicméně u tří ze čtyř dětí se během vývoje nesnáze objevují.

3. Pomalé a pasivní děti

S nimi to chce hodně trpělivosti. Přizpůsobují se okolnostem a podmínkám sice pomalu, ale jistě, stačí, když rozumní rodiče přijmou jejich vrozené tempo. To znamená, že po nich nemohou chtít příliš mnoho. Svým lehce záporně zaměřeným laděním, zejména ve vyšší zátěži, poněkud připomínají předchozí typ. Pokračují po svém a svým tempem, což může být značně odlišné od představ vychovatelů. Tlak na zvýšené volní úsilí může jejich aktivitu spíše zablokovat.

Takové děti tvoří zhruba 15 % populace. Zbytek, tedy asi třetinu dětí, nelze do předchozích kategorií přesně zařadit. Jejich charakteristiky jsou smíšené a během vývoje se mění. Buďte však při značkování děti jako "líných" nebo "se slabou vůlí" opatrní! Možná jste jenom moc nároční...

zdroj: Babyweb.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

10 způsobů, jak mít chytřejší děti

Nejplodnější matka světa porodila 69 dětí

Co je lepší: Celé vejce nebo jen bílek?

 

Může být první českou rabínkou: Bude trvat, než se společnost z antisemitismu vyléčí | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama