reklama

Měly by být lesby mámy? Mají mít děti?

Registrované partnerství je už v ČR uzákoněno. Nyní se hovoří o možnosti, aby homosexuální páry mohly adoptovaly děti. Je to dobře?

Ženy s dítětem
Ženy s dítětem | Foto: Profimedia.cz

Registrované partnerství je už v ČR uzákoněno. Nyní se hovoří o možnosti, aby homosexuální páry mohly adoptovaly děti. Je to dobře?

„Současná oficiální legislativa vlastně říká, že gayové a lesby nejsou plnohodnotní lidé. Podstata jejich méněcennosti spočívá v tom, že by neměli vychovávat děti. Řečeno bez obalu, gayové a lesby mohou žít v přítomnosti, když už se narodili, ale neměli by zasahovat do budoucnosti," shrnuje právní situaci Věra Sokolová z Fakulty humanitních studií pražské Univerzity Karlovy. Proč se vlastně homosexuálních rodin tolik bojíme?

Tradiční rodina upadá

Tradiční západoevropské pojetí rodiny určují křesťanské kořeny. Základem je heterosexuální norma: muž a žena, kteří společně vychovávají potomky. „Ženské" a „mužské" vlastnosti podle tohoto pohledu určuje biologické pohlaví a jsou od přírody „přirozené a dané". (Paradoxní z tohoto hlediska je, že pokud si jedinec nechá operativně změnit pohlaví, může podle současných českých zákonů roli otce či matky vykonávat, zatímco gayům a lesbám je schopnost zastupovat tuto roli upírána.)

Podobné iracionální argumenty jsou podmíněny strachem z toho, že se ženy obejdou bez mužů - a naopak. Ve skutečnosti ovšem není rodina přirozený fenomén. Jde o politickou instituci, která odráží zájmy státu, nikoli přírodní zákonitosti. Je to jev proměnný v závislosti na podmínkách daných dobou a historickým kontextem.

Současná společnost se totiž vyvíjí směrem k unifikaci pohlaví. Rozdíly se stírají, sociální role „tatínek živitel" a „maminka ochránkyně krbu" postupně ztrácejí obsah. Čím jsou lidé vzdělanější, úspěšnější a sebevědomější, tím méně těmto genderovým stereotypům věří. Daleko víc než pohlaví či sexuální orientace partnerů charakterizuje moderní rodinu mocenské uspořádání vztahu a komunikační schopnosti páru.

Společenská rizika existují 

Jako argument proti homosexuálnímu rodičovství jsou často zmiňována „společenská rizika" plynoucí z nevhodného prostředí pro rozvoj dítěte. Jenže americká akademie pediatrů zveřejnila v únoru 2002 studii o homosexuálním rodičovství, založenou na téměř dvacetiletém výzkumu. Podle ní nezávisí hodnoty, které rodina svým dětem vštěpuje (včetně genderových a rodičovských rolí) na sexuální orientaci rodičů. Jinými slovy: homosexuálové i heterosexuálové vychovávají děti stejně. V samotných rodinách tak děti gayů či leseb žádnou újmu nezakouší.

Nicméně v jednom směru skutečně trpí: jde o nesnášenlivost okolí. Je to homofobie, která narušuje jejich životy: posměch spolužáků ve škole a kolegů v zaměstnání, nepochopení učitelů, nesmyslné překážky ze strany úřadů. Tato traumatizace ovšem není dána nevhodností homosexuální rodiny jako takové, ale předsudky společnosti.

Lesbičky tolerujeme víc

O něco lépe jsou na tom lesbičky než gayové. „Je jakž takž společensky přijatelné, aby dítě vychovávaly dvě ženy. Ale dva muži, tam už vidím problém. To je také vidět na diskusi o adopcích: možnost, že by dítě vychovávali gayové, vzbuzuje silné negativní emoce, zatímco mají-li ho na starost dvě tety, okolí to tolik nepohoršuje. Důvodem není lidská přirozenost, ale setrvačnost ve vnímání genderových rolí. Homofobie je tak ovlivněna předsudky ohledně pohlaví. Někteří tátové se sice dokážou o malé dítě skvěle postarat, ale takto atypickou rodinu by okolí odsoudilo a adoptované dítě by těmito předsudky trpělo. Proto se děti raději svěřují do standardních heterosexuálních rodin," potvrzuje situaci pražská psycholožka Vlasta Svobodová.

Na rovnoprávnost si počkáme

Ani heterosexuální rodiny nejsou ideální: skoro polovina manželství je rozvedených, třetina rodin neúplných, mnoho dětí trpí zanedbáváním nebo týráním. Co je tedy „funkční rodina"? Žena a muž? Dva muži či dvě ženy? Žena a dva muži, či dvě ženy a jeden muž? Nebo prostě partneři bez ohledu na pohlaví a počet, kteří se k sobě dokážou chovat s láskou, porozuměním a tolerancí? Kde leží hranice?

Mnoho otázek, ještě víc odpovědí... Jedno je však jisté: homosexuální rodina není ve své podstatě méně hodnotná než rodina heterosexuální. Obě jsou přirozeným vyjádřením touhy po dětech a společné budoucnosti. Nicméně vzhledem ke společenskému klimatu je život menšinové rodiny problematičtější, a proto zůstává i nadále adopce dětí do homosexuálních rodin tématem do diskuze. Také vy se můžete vyjádřit pod článkem nebo hlasovat v anketě.

zdroj: lgbt.poradna-prava.cz

Kde mohou homosexuálové osvojit dítě?

  • Belgie
  • Velká Británie
  • Švédsko
  • Španělsko
  • Nizozemí
  • Dánsko
  • Island
  • Německo
  • Norsko

Objevila jsem, co mám v medicíně dělat. Zdraví někdy není v nabídce, říká paliatrička | Video: Daniela Písařovicová

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama