reklama

Konečně: Matematika už i ve školkách!

Matematika, i když zpočátku jen bez čísel, vstupuje do mateřských škol. A to je dobře!

Foto: Isifa/Thinkstock

Matematika, i když zpočátku jen bez čísel, vstupuje do mateřských škol. A to je dobře! Doufejme, že díky tomu přestane klesat už tak dost tristní matematická úroveň českých dětí.

Hravé objevování matematiky prostřednictvím Hejného metody, které má rozvíjet myšlení a zároveň děti bavit, si budou moci ve větší míře užít také předškoláci. Doposud se výuka s prvky Hejného metody asi týkala deseti mateřských škol, v blízké době však zřejmě jejich počet významně poroste.

Učitelé mají zájem

Zdá se totiž, že výuka nové metody školkové učitelky oslovila. "Registrujeme nadstandardní zájem pedagogů z mateřských škol o školení v Hejného metodě upravené pro děti předškolního věku. Letos jsme zorganizovali seminář pro téměř tři sta účastníků a všechny byly beznadějně plné," konstatuje Jana Slezáková z Pedagogické fakulty UK v Praze, jež v neziskové společnosti H-mat řídí aktivity týmu pro vzdělávání předškoláků.

Matika má děti bavit

"Klíčové je za všech okolností zachovat zásadu, že objevovat má samo dítě," vysvětluje učitelka Eva Šubrtová. Dobře ví, o čem mluví, neboť se v diplomové práci pokusila o přenos Hejného metody na nižší vzdělávací stupeň. V pražské Křesťanské základní a mateřské škole Elijáš prováděla s dětmi dva roky výzkum a nyní vede kroužek Matýsek, v němž s předškoláky v praxi dále ověřuje fungování Hejného metody a dále ji rozvíjí.

Doporučujeme: Matematiku může umět každý! Je na to metoda!

"U předškolních dětí, kde teprve probíhá rozvoj číselných představ, se osvědčuje opora v reálné situaci: Hrají si například na jízdu autobusem anebo se přetahují jako zvířátka dědy Lesoně," přibližuje.

Čísla nejsou k počítání potřeba

Dětem rozhodně nehrozí, že budou memorovat řadu čísel do dvaceti. Zkušenosti s představemi o počtu se tomto věku rozvíjejí spíš prostřednictvím smyslů: zraku, sluchu, hmatu či pohybu.

"V našem pojetí dítě chápe počet, když bezpečně ví, že prsty na jedné ruce představují právě tak pětku jako pět kuliček, pět tlesknutí, pět kroků. Takové poznání není samozřejmé, dítě k němu musí dozrát na základě zkušeností," shrnuje základní přístup.
U malých dětí dobře funguje třeba krokování, kterým budují svou představu o číslech vlastním prožitkem a pohybem, nebo úlohy z geometrických prostředí: krychlové stavby, dřívka, papírové skládačky origami. Tam zapojují hmat a další smysly a při manipulaci s předměty přirozeně změny popisují. Osvojují si přitom prostřednistvím nečíselných úloh základní matematické pojmy.

Hurá, jdeme objevovat!

Na výsledky je ještě příliš brzy, již teď je však patrné, že předmatematická výchova podle principů Hejného metody děti ohromně baví. Rády experimentují a nebojí se pak řešit ani obtížné problémové úlohy.

Předmatematická výchova z nich sice neudělá matematické génie, ale připraví je na náročný proces školního vzdělávání a vybuduje dovednosti praktické pro život jako třídit a hodnotit  informace, argumentovat, formulovat  myšlenky a kriticky je ověřovat či spolupracovat ve skupině. "Nejcennější na celé této výchově však je, že se u dětí objevuje vstřícný postoj k poznávání: Hurá, jdeme objevovat," uzavírá Eva Šubrtová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Matematika se učí špatně! Škola likviduje talent dětí!

Mapa příjmení ČR: Najděte příbuzné a slavné jmenovce!

10 filmů, které musí vidět každý módní nadšenec

Prokop: Lidí, kteří nechtějí žádná opatření, je málo. Roušky jich odmítá pár procent | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama