reklama

Češi jsou národ podvodníků, ne vysokoškoláků

Kauza plzeňská práva byla jen vrcholem ledovce. Kšeftování s vysokoškolskými tituly prorůstá celou českou společností.

Foto: Isifa/Thinkstock

Kauza plzeňská práva byla jen vrcholem ledovce. Kšeftování s vysokoškolskými tituly prorůstá celou českou společností. "Nemáte čas na diplomku? Napíšeme ji za vás!" Tak zní legální obchodní nabídka mnoha firem.

Podvody na Právnické fakultě v Plzni ukázaly mezeru na trhu. Lidí, kteří touží po vysokoškolském diplomu, aniž by měli čas, inteligenci nebo skutečný zájem o jeho poctivé vystudování, je tolik, že se vyplatí zaměřit na ně podnikání.

Některé firmy to už udělaly. Stačí zadat do vyhledávače požadavek "diplomka" nebo "seminárka" - a vyskočí nabídky společností, které seminární, bakalářskou, diplomovou, ale třeba také rigorózní či disertační práci napíšou za vás. Jsou zcela v souladu se zákony ČR.

Nemáte čas na diplomku? Zaplaťte si...

Například web referatyzababku.cz má pro své klienty pochopení: "Pokud chcete mít se svými referáty i rozsáhlejšími texty úspěch, je potřeba investovat do jejich tvorby velké množství času. A co příprava ke zkouškám a jiné předměty? Ale jak přitom máte stíhat zaměstnání či brigády?"

Na to má web jasnou odpověď: Stačí si zaplatit! Jazyková korektura, kontrola antiplagiátorským systémem a citace podle norem ČSN jsou v ceně práce dodané v podstatě na klíč.

Doporučujeme: Nevzdělaní rodiče plodí nevzdělatelné děti!

"Služba je legální a v souladu se zákony České republiky. Nabízíme zpracování informací do podoby odborných textů dle požadavků zákazníka," vysvětlují autoři podobně zaměřeného webu seminarkybezprace.cz. A kdybyste snad přece jenom ještě pochybovali, ujistí vás, že jde také o službu absolutně diskrétní: "Jsme registrovaní u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou brány jako obchodní tajemství. Ani zpracovatel o Vás nedostane žádné osobní a soukromé informace, ale dostane jen to, co je potřeba ke zpracování textu."

Výše jmenované servery nejsou žádnými výjimkami. Podobně nabízejí služby weby zaverecne-prace.cz, levnereferaty.cz, diplomkyaseminarky.cz, seminarky-4you.cz a mnohé další. Cena za stránku se pohybuje od 189 do 399 Kč. Diplomová práce může mít 70 až třeba 350 stran - počítejme tedy orientačně se stem: Pakliže je student hloupý či líný, zaneprázdněný, ale dost bohatý, může si za 40 000 Kč koupit diplomku, aniž by hnul prstem.

Nepostižitelní...

"Nemyslím si, že je reálné v praxi postihovat osoby, které díla tvoří a dále prodávají. Důkazně je a bude tato situace vždy složitá. Firmy, jež odborné texty na zakázku nabízejí, totiž obvykle inzerují svou službu jako pomoc při sepsání práce, spočívající ve vyhledání podkladů a informací, takže oficiálně nejde o přímé sepsání celé práce. Jak s těmito 'podklady' následně student naloží, je už čistě na něm. Může je využít v souladu s Autorským zákonem a správně je citovat, nebo porušit autorská práva a vydávat dílo za vlastní. Odpovědnost za takové jednání nese pouze on," vysvětluje pražská advokátka JUDr. Kateřina Dlouhá.

Důsledkem takové nabídky je devalvace celého školství. Co si to tom myslí poctiví studenti, které kšeftování s diplomkami postihuje nejvíc?

To se dozvíte ve článku Rychlostudent? Šest vysokoškolských titulů za sedm let!

"Víme, že takové způsoby existují. Považujeme je za závažné pochybení studenta a za hrubý prohřešek proti akademické etice. Mimo jiné jde o závažné porušení akademického slibu, který studenti při imatrikulaci skládají," konstatoval rektor Univerzity Karlovy v Praze, prof. Václav Hampl.

Kdo podvádí? Studenti!

"Legální není, aby někdo předložil kvalifikační práci, kterou nesepsal sám. Toto musí odhalit vysoká škola - smyslem institutu obhajoby kvalifikační práce tradičně bylo a je prokázat, zda student je autorem práce a zda práce obstojí podle standardů oboru. Jde o věc akademické samosprávy," potvrdil Mgr. Marek Zeman, ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství.

Do konfliktu se zákonem se podle zákona dostávají pouze studenti. Takové chování jim ovšem umožňuje jednak nabídka firem, které sepsání prací nabízejí, jednak benevolence vysokých škol, které podvod neodhalí. "Student se dopouští disciplinárního přestupku vůči akademické etice a vnitřnímu řádu školy.

Za to mu může hrozit napomenutí, ale ve zvlášť závažných případech i vyloučení ze studia. Lze uvažovat také o postihu za přestupek dle Autorského zákona, za který lze uložit pokutu až 150 000 Kč a v krajních případech i o trestním stíhání, kde pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Skutečný autor se též může úspěšně domáhat přiměřeného zadostiučinění nebo náhrady škody," upřesnila JUDr. Kateřina Dlouhá.

Kde není soudce...

Jenže studenti se podvodem chlubit nebudou, a pokud se neozve sám autor práce (což si jistě smluvně ošetřila firma, která ho na napsání podvodné diplomky najala), nelze podvod prokázat. A kde není žalobce, není ani soudce...

"Mám za to, že tomuto druhu plagiátorství nelze předejít na legislativní úrovni. Mohou tak učinit jedině školy samotné, respektive přímo vedoucí práce - školitelé. Pokud práce studenta vzniká pod odborným vedením, s průběžnými konzultacemi v průběhu její tvorby, je vznik diplomky na zakázku takřka vyloučen. S narůstajícím počtem studentů však samozřejmě klesá i osobní kontakt, a to s sebou přináší i menší šanci odhalit plagiáty a podvádějící studenty," podotýká Dlouhá.

Ztráta akademické cti?

Také rektor Václav Hampl považuje za účinnou obranu "rozpravu s konzultantem nad prací, detailní a podrobnou, která odhalí, že student nezná svou vlastní práci, nedokáže odpovědět na otázky, nechápe přesně souvislosti".

Naštěstí nejde o příliš častý jev, alespoň na nejrenomovanější české vysoké škole. "Vzhledem k požadavkům, které má naše univerzita na úroveň diplomové nebo dizertační práce, je v praxi tento postup téměř vyloučen. Každý rok zde absolvuje okolo devíti tisíc studentů, pokud se vyskytly případy plagiátorství, jsou v řádu promile, tedy pouhých jednotlivých lidí.

Většinou jde o práce bakalářské," upřesnil Hampl. Jak dodal, "je důležité, aby vyučující apelovali na studenty, že tento způsob vypracování prací bude odhalen a především že nepřinese nic jim samotným".

A to je zřejmě opravdu jediná rozumná cesta: vysvětlit mladým lidem, že úspěšný podvod z nich sice udělá vysokoškoláky bezpracně, ale že pokud budou tuto ubohou cestu některých českých politiků následovat, zůstanou stejně líní a hloupí, jako byli před zahájením studií. Byť k tomu budou mít titul, který si zaplatili. Co si o tom myslíte vy?

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Chytřejší než Einstein: Nobelova cena ve 12 letech

Reinkarnace: Cameron, chlapec, který žil už "předtím"

Test: Vaše zdraví - víte, čemu věřit a co je nesmysl?

--------------------------------------------------------------------------------

Kam na vysokou školu?

Univerzita v USA otevřela obor jen pro něj: Musel jsem je přemluvit a sehnat milion | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama