reklama
  • Wiki
  • Lysohlávka česká

Psilocybe bohemica
Lysohlávka česká je stopkovýtrusou lupenotvarou houbou z čeledi límcovkovitých. Teprve v 80. letech minulého století lysohlávku českou popsal mykolog Svatopluk Šebek.
Nenápadná houba se kvůli obsahu psychoaktivních látek užívá jako halucinogenní droga, stejně tak i další druhy lysohlávek. Její účinky jsou podobné LSD.
V Česku se lysohlávka označuje jako houbička. Řadí se mezi jedovaté či nejedlé houby. Kulinářské využití nemá žádné.

Vzhled houby

Lysohlávka česká má drobný klobouček široký od 2 do 5 cm. Nabývá různých odstínů hnědé barvy, za sucha je světlejší. Někdy má modrozelený odstín. Může být i skvrnitý. Má slabě rýhovaný okraj. V mládí je klobouk tupě kuželovitý. Časem se narovnává do sklenutého až téměř plochého tvaru s hrbatým středem. Za vlhka je lepkavý.
Lupeny lysohlávky jsou přirostlé ke třeni, jsou krátce sbíhavé. Vyskytují se v několika variacích hnědé, oproti klobouku jsou světlejší. V mládí bývají světle hnědé, béžové či šedivé, později mohou být až okrové nebo tmavohnědé. Starší lupeny mohou mít i fialový nádech. Výtrusy jsou tmavě fialové.
Třeň lysohlávky je dlouhý od 5 do 10 cm, má tence válcovitý tvar. Je pružný, nezřídka i nepravidelně pokroucený. Může být hladký i jemně rýhovaný, lysý nebo lehce žíhaný díky zbytkům pavučinového vela. Třeň má béžovou či okrovou barvu, může mít i modrozelený nádech a skvrnky.
Dužina lysohlávky je jen tence masitá, pružná, má vodnatou konzistenci. Má bělavou, krémovou až béžovou barvu. Při narušení má tendenci měnit barvu na modrozelenou, zpravidla až po delší době. Nese zvláštní aroma. Buď houbové, nebo připomínající tlející trávu, někdy i nasládlé oříšky. U starých plodnic je aroma slabší. Chuť houby je nahořkle ředkvičková, slabě svírající.

Možné záměny

Lysohlávka česká je snadno zaměnitelná s lysohlávkou modrající, dříve byly dokonce ztotožňovány. Podobný vzhled nesou i další druhy lysohlávek jako lysohlávka tajemná nebo lysohlávka kopinatá.

Kdy lysohlávka česká roste?

Plodnice lysohlávky vyrůstají nejdříve od srpna, někdy i později. Objevují se koncem léta, zpravidla v době, kdy se poprvé silně ochladí. Natrefit se na ně dá během celého podzimu až do prosince.

Kde lysohlávka česká roste?

Lysohlávka česká roste většinou na opadaných rozkládajících se větvičkách listnatých stromů nebo keřů. Svědčí jí i opad listí. Jen výjimečně se vyskytuje uvnitř lesa. Častěji je k vidění na lesních cestách, mýtinách či lesních lemech. Je houbou luk a ruderálních míst. Daří se jí ve společnosti kopřiv.
Lysohlávka česká roste zpravidla ve skupinách.
U nás je lysohlávka česká vzácná, je evidována pouze asi na dvaceti lokalitách. Častěji se dá narazit na jiné druhy lysohlávek, v praxi se mezi sebou většinou ani nerozlišují.

Halucinogenní droga

Lysohlávka česká obsahuje psychoaktivní látky psilocybin a psilocin (méně stabilní podoba psilocybinu). Jejich toxicita je údajně nízká. Jejich halucinogenní účinky mají však být natolik silné, že mohou ohrozit psychické zdraví nebo život člověka. Například tím, že podporují sebevražedné sklony.
Jako halucinogenní droga se lysohlávka konzumuje buď přímo syrová, nebo sušená. Účinky lysohlávky se objevují 20 – 60 minut po požití. Trvají několik hodin. Provází je rozšířené zorničky a zvýšená teplota. Spočívají v uvolnění svalů i mysli. Vyvolávají stavy pozměněného vědomí a barevné vize. Tyto stavy jsou velmi individuální. Lysohlávky mohou přinést povznášející zážitky, stejně jako prohloubit psychické potíže.
Sběr lysohlávek není omezený, jejich držení, například v houbařském košíku, je již legislativně upraveno. Pokud půjde o méně než čtyřicet plodnic, hodnotí se to jako přestupek s hrozbou pokuty. Pokud půjde o větší množství hub, bude houbař podezřelý z trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky s hrozbou odnětí svobody.

Upozornění

Text je informativní, slouží pouze k orientačnímu určení houby. Vzhledem k tomu, že jedlé a jedovaté houby lze v mnoha případech snadno zaměnit, upozorňujeme na nutnost sbíranou houbu bezpečně rozeznat. Vždy sbíráme jen ty houby, které spolehlivě poznáme a které mají většinu charakteristických znaků pro jednoznačnou identifikaci. Provozovatel serveru nenese odpovědnost za případné negativní následky dané mylným určením houby.

Související články

reklama
reklama
reklama