reklama

Jak si nechat předpovědět budoucnost: Věříte kartám, číslům, nebo věštění z dlaně?

Řeč čísel - numerologie

  • Numerologie je nauka o číslech a vychází z předpokladu, že veškerý život je podřízen stále se opakujícím cyklům. Nejedná se tedy o 'klasické' věštění tak, jak jej většina vnímá.
  • Dle tohoto učení má každý člověk svou 'numerologickou výbavu', jejíž základ tvoří číslice dne narození; nejde ale pouze o kombinace dne, měsíce a roku. Svou roli hraje také čas a například jméno, které novorozeně dostane.
  • Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof, astrolog a matematik Pythagoras. Ten přisuzoval číslicím 1, 2, 3 a 4 posvátný význam, protože podle jeho teorie plně vystihovala základní proces stvoření a vzniku světa.
  • Numerologie prošla složitým vývojem a postupně se rozšířila do celého světa.
  • Vzniklo několik různých škol - numerologických směrů - a také rozdílné způsoby číselných interpretací. Základ ale zůstává všude velice podobný.

Další zajímavé články

reklama
reklama
reklama