reklama
 

Věříte na anděly?

Blíží se Vánoce, jež většina lidí považuje za nejkrásnější svátky v roce. Jen málokdo nepodlehne podmanivé atmosféře adventních dnů, která nás inspiruje k zastavení a k zamyšlení nad záležitostmi, jež leží daleko za hranicemi racionálního myšlení.

Foto: iStock

Tento kouzelný čas je plný zázraků, a pokud jsme zrovna v úzkých, na pomoc nám mohou přispěchat nadpřirozené bytosti, na jejichž existenci za normálních okolností příliš nevěříme. Á propos, všimli jste si, že i literatura a filmy s vánoční tématikou zhusta sahají po takových dějových zápletkách, v nichž se objevuje nejen Santa Claus se svými pomocníky, ale také třeba strážní andělé?

Odkud přišli?

Slovo anděl pochází z řeckého "angelos" a v překladu znamená posel, který zprostředkovává spojení mezi bohem a lidmi. Andělské bytosti pevněji zakotvily v lidském povědomí v dobách vzniku prvních nepohanských náboženství, ale podle některých pramenů byla jejich existence převzata právě z pohanských kultů. Původně se jednalo o pohanská božstva, ale ta nemohla konkurovat představě jediného boha, a tak se proměnila na boží posly.

Co jsou vlastně zač?

Andělé bývají označováni za duchovní bytosti tvořené světelnou energií, které nemají reálnou podobu, údajně však v případě potřeby mohou nabývat jakéhokoli vzhledu. Andělská hierarchie je nesmírně složitá, zjednodušeně bychom mohli říct, že každou oblast lidského života má na starosti samostatný anděl či skupina andělů, existují andělé lásky, míru, domova, přírody, léčení, harmonie, manželství, krásy a umění apod.

Jako strážci našich životů

Strážný anděl k nám přichází v okamžiku našeho zrození a setrvává s námi až do našeho posledního dechu, kdy naši duši doprovodí do jejího nového útočiště. Někteří strážní andělé mají poměrně klidnou službu, zatímco jiní se po celou dobu svého působení ani na okamžik nezastaví. Ruku na srdce, kolik z vás zbytečně přidělává práci svým strážcům tím, že extrémně riskuje a hazarduje se svým životem? Věříte vůbec tomu, že máte nějakého strážného anděla? Pokud jste to někdy sami zažili anebo vám někdo vyprávěl příběh, kdy mu zachránil život doslova zázrak, pak máte jistě námět k přemýšlení. A i když nejste zcela přesvědčeni o jejich existenci, můžete je kdykoli požádat o pomoc, oni se na vás za to rozhodně zlobit nebudou.

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama