reklama

Vojtova metoda: Děti nebolí, ale musí se při ní namáhat

Co všechno jako rodič musíte dokázat, aby vaše dítě bylo schopné normálního motorického vývoje? A jak velké úsilí to stojí vaše dítě?

Foto: iStock

Když měl můj syn tři měsíce, neurolog doporučil na základě nerovnoměrného vývoje začít cvičit "vojtovku". Cvičila jsem s ním čtyřikrát denně sedm měsíců. Vyžadovalo to ode mě jako matky velkou kázeň a disciplínu, zvlášť když měl ještě ke všemu kojenecké koliky. Ano, občas plakal, někdy i hodně, ale byla jsem v tomto směru nemilosrdná. Dnes je ve svých pěti letech hbitý až moc, takže to bezesporu stálo za námahu.

Ovlivnit centrální nervový systém

Vojtova metoda představuje diagnostický a léčebný postup, jehož autorem je dětský neurolog Václav Vojta. Používá se k terapii hybných poruch od narození až do dospělého věku. V současné době tvoří nedílnou součást moderních fyzioterapeutických postupů v neurologii, traumatologii a ortopedii u dětských i dospělých pacientů.

"Při terapii touto metodou jsou terapeutem stimulovány určité aktivační zóny na těle pacienta v jasně definovaných výchozích polohách - na zádech, na boku, na břiše a dalších. Touto stimulací dochází k vysílání podnětů do mozku, které u lidí v jakémkoliv věku a nezávisle na vůli aktivují dva vrozené pohybové komplexy: reflexní plazení a reflexní otáčení. V těchto pohybových komplexech jsou obsaženy všechny základní prvky lidského pohybu vpřed. Cílem Vojtovy terapie je ovlivnit centrální nervový systém tak, aby pacienti mohli použít hybné programy, které kvůli své poruše dosud nemohli využívat. V ideálním případě by se efekt terapie měl projevit ve zlepšení spontánního pohybu a držení těla," říká fyzioterapeutka Ivana Slavíková z Rehabilitační ambulance Nemocnice Mělník.

Rozhodující role rodičů

Terapii vede speciálně vyškolený terapeut, který má absolvovaný certifikovaný vzdělávací kurz Aplikované vývojové kineziologie podle Vojty. Ten dítě vyšetří, stanoví hlavní problém jeho současného stavu a vytyčí cíl terapie. Rodiče rovněž zaučí v technice provádění této metody, kdy jim cviky názorně předvede a vysvětlí. "Rozhodující roli při aplikaci Vojtovy metody sehrávají právě rodiče. Ti jsou jejími hlavními vykonavateli, kteří ji s dítětem provádějí několikrát denně v domácím prostředí. Nezbytnou součástí terapie jsou pravidelné kontroly u terapeuta, který zajišťuje přesné provádění terapeutického programu a v případě problémů ho upravuje," dodává Ivana Slavíková.

Vojtova metoda je maximálně účinná terapie, zároveň však pro kojence a malé děti nezvyklá a velmi namáhavá. Častokrát se tak stává, že především u kojenců může být aktivovaný stav během terapie doprovázen pláčem. Pokud se Vojtova metoda provádí správně, nesmí vznikat bolest. Děti většinou pláčou při terapii z jiných příčin. Jednak musí podat určitý výkon, musí se tedy namáhat, cítí se třeba nepohodlně v zaujaté poloze, také provádějí pro ně nezvyklé pohyby nebo prostě chtějí v dané chvíli dělat něco jiného.

Sledujte, jak s Vojtovou metodou pracují v Centru psychorehabilitační léčebné péče Alaid: 

Vojtova metoda: Děti nebolí, ale musí se namáhat | Video: Centrum psychorehabilitační léčené péče Alaid
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama