reklama

Sex: 2/3 žen mají problémy

Jedním z největších sexuálních problémů je, že k sexu vůbec nedojde. Podle průzkumů totiž skoro polovina žen nemá na erotické hrátky chuť, alespoň většinou. Chcete to řešit?

Foto: Profimedia.cz

Jedním z největších sexuálních problémů je, že k sexu vůbec nedojde. Podle průzkumů totiž skoro polovina žen nemá na erotické hrátky chuť, alespoň většinou. Jak se to dá řešit?

Sex je zábavný a zároveň funguje jako důležitý ukazatel duševního a především fyzického zdraví. Zdálo by se, že v tomto ohledu uposlechneme doporučení odborníků a budeme se sexu věnovat co nejčastěji a rádi.  Skutečnost však tvrdí opak, protože na sex musí být (nejméně) dva.

Čím to je?

Téměř dvě třetiny žen, konkrétně 62 procent, totiž trpí potížemi v intimním životě, z nichž tou nejdůležitější je nízké libido, neboli nezájem o sex.  Ukázaly to výsledky studie, která se uskutečnila na urologické klinice v New Jersey v USA.

Odborníci upozorňují, že příčinami nechuti žen se milovat mohou být i běžné každodenní nepříjemnosti, jakými jsou napětí, stres, únava, strach, nejistota, nemoci a také neřešené problémy ve vztahu s partnerem.  To ale nijak nepomáhá řešit problém. "Sexuální dysfunkce mohou výrazně snižovat kvalitu života,"  připomíná vedoucí studie Debra Frommerová z Hackensack University Medical Center. 

Bolest a orgasmus

Podle četnosti výskytu, který ženy udávaly,  se porkázalo, že vedle nezájmu o sex jsou dalšími velkými problémy zejména  neschopnost dosáhnout orgasmu a bolesti.

  • nechuť mít sex (47 procent dotázaných) 
  • problémy s orgasmem (45 procent) 
  • nedostatečná schopnost se vzrušit  (40 procent) 
  • nepostačující ukojení pohlavní žádostivosti (39 procent) 
  • nedostatečné zvlhčení vagíny (37 procent) 
  • bolesti při sexu (36 procent)

Všechny zmíněné potíže se zvyšují s přibývajícím věkem, ukázaly výsledky výzkumu. Jedinou výjimkou, kde věk nehraje roli, je  neschopnost dosáhnout orgasmu.

Zlatý věk

Výzkum také prokázal, že nejaktivnější jsou ženy ve věku od 31 do 45 let, kdy sex provozuje 87 procent z nich. V mladší věkové skupině je to o trochu méně  - 85 procent.  Ve skupině od 46 do 54 let se jich pravidelně miluje 74 procent, ve skupině od 55 do 70 let ještě 45 procent. Mezi seniorkami nad 70 let je pohlavně aktivních 15 procent.

Doktorka Frommrová upozorňuje, že uvedené problémy, které se celkově týkají téměř dvou třetin žen, výrazně snižují jejich fyzickou  i psychickou spokojenost, jejich sebevědomí a kvalitu partnerského vztahu. Proto je velmi důležité začínající problémy v oblasti sexu včas podchytit a řešit.

Jenže jiné studie s tímto závěrem vědců z  Hackensack University Medical Center výrazně polemizují. Například průzkum na University of Utah potvrdil, že téměř polovina všech žen (44 procent) přiznává problémy se sexem, opět především v podobě nezájmu o tuto aktivitu. Jenže pouhým 12 procentům z nich to vadí!

Kdo je tady nenormální?

Doktorka Ingrid Nygaardová, urogynekoložka a profesorka na University of Utah,  k tomu podotýká, že pacientky netrápil jejich vlastní nezájem o sex. Vadilo jim spíše to, jak jejich "frigiditu" posuzovali jejich partneři. Tyto ženy se po čase začaly ptát: ´Proč mám být JÁ ta nenormální?
´
Co ale znamená "normální"? A co má být léčeno? Podle široce přijímané definice se má léčit to, co působí pacientovi problém.

Žádný problém to není

"Každodenně se setkávám se ženami různého věku, které mají dojem, že jsou nějak poškozené nebo v nepořádku, protože jejich zájem o sex je menší než zájem jejich partnera," upozorňuje doktorka Nygaardová.

Přitom by se vlastně dalo říct, že jev, který zahrnuje 40 procent žen, je už podle četnosti výsktyu vlastně skoro "normální," takže by se neměl chápat jako odchylka. Spíš jde o samozřejmý vývoj.

Závěr této studie tedy zní: "Ženská sexuální dysfunkce" začala být v poslední době příliš chápána jako lékařský problém, ale přitom žádným problémem ve skutečnosti nejspíš vůbec není. Mnoho sexuologů se totiž domnívá, že ženská "sexuální dysfunkce" jen výmyslem farmaceutických společností,  aby se mohly prodávat léky, které tuto "dysfunkci" řeší.

Dítě roku 68 a brutalistní klenot. Mohutnost InterContinentalu zjemňuje nádvoří | Video: TV Architect
reklama
reklama
reklama