reklama

Jak odbourat zábrany v sexu

Kolik mužů a žen si dokáže sex užít bezstarostně? Nechme stranou vážné tělesné či psychické důvody, které vedou k sexuálním poruchám, a pojďme se podívat na některé psychické zábrany, které mohou náš sexuální život výrazným způsobem ovlivnit.

Foto: Profimedia.cz

Kolik mužů a žen si dokáže sex užít bezstarostně? Nechme stranou vážné tělesné či psychické důvody, které vedou k sexuálním poruchám, a pojďme se podívat na některé psychické zábrany, které mohou náš sexuální život výrazným způsobem ovlivnit.

Mnoho z nich je  v sexuálním životě opodstatněných a chrání nás proti chování, které by nám mohlo ublížit. Avšak zábrany mohou být také velmi neproduktivní: brání ženě či muži užít si něco, co by v souladu s jeho hodnotovým žebříčkem, společensky uznávanými normami a v rámci jeho tělesného a duševního zdraví bylo pro něj nejen neškodné, ale navíc potěšující, či dokonce zdravé.

Jaké jsou vlastně psychické aspekty mužských a ženských sexuálních zábran? Není možné pojmout všechny, ale zkusme popsat některé z nich.

Svůdnici to mají těžké

Pro snadnější ilustraci budeme hovořit o muži svůdníkovi. Pravděpodobně všichni známe takové muže - lvy salónů : ženy okolo nich krouží, mají mnoho obdivovatelek, v mnoha případech mají více ženských přítelkyň než mužských přátel. A pravděpodobně mnozí z nich si užívají velmi dobrého sexu a jsou se svojí sexualitou spokojeni.

Nicméně existují muži (a ženy samozřejmě také), kteří ženy svádějí, rozumí si s nimi, vyhledávají jejich obdiv a společnost, ale sexu s nimi se vyhýbají. Proč?

Každý muž svůdník, který se sexu vyhýbá, bude mít asi svůj vlastní konkrétní důvod, zkusme se však podívat na některé psychické mechanismy, které se mohou za těmito konkrétními důvody nacházet.

Jednou možností je například strach z podání „dobrého výkonu". Strach z toho, aby se muži „postavil" (porucha erekce či dřívějším názvoslovím impotence), aby nebyl příliš brzy „hotový" (předčasná ejakulace) nebo naopak, aby mu to netrvalo příliš dlouho (neschopnost dosáhnout vyvrcholení - ejakulace či orgasmu). Do doby, co je muž obletován, je pro ženy něčím výjimečným. Ale co když se ukáže, že v posteli je obyčejný?

Střídání vyčerpává

Podobně jako u svůdníků může fungovat zábrana v sexu, když zkoušíme stále nové partnery. Tato varianta platí spíše pro ženy, proto ji ilustrujeme na ženském příkladu, ale mohou ji ze své zkušenosti znát i někteří muži.

V začátcích vztahu, kdy partnera žena ještě příliš nezná, či při neustálém střídání partnerů, kterým se chce zalíbit, je možné, že si žena nemůže užít sexuální akt zcela a bez zábran, neboť je svázána různými starostmi. Například má problémy se studem, zda její tělo je ve všech polohách přitažlivé a žádoucí.

Někdy trpí starostmi o to, zda aktivita, kterou vykonává, je pro partnera ta pravá, vzrušující, okouzlující. Také může mít starost o to, zda když se zcela uvolní, nebude vydávat nějaký zvuk, který by byl směšný, či zda nepřestane být aktivní. Je to podobné jako když si jdeme zahrát nějaký sport s novou skupinou lidí oproti tomu, když jdeme s někým, s kým jsme již dlouho sehraní.

Srovnávání - cesta do pekel

Mnoho lidí tedy sužují starosti, předsudky či dogmata, jak má správný sex vypadat, co vše by mělo nastat, jak dlouho má trvat soulož, co mají či nemají cítit, kdy mají nebo nemají mít orgasmus, jak má vypadat, jaká poloha je vhodná atd.

Výše zmíněné případy jsou malou ilustrací možných psychologických faktorů, které přispívají k tomu, že si sex obsadíme tolika starostmi, až není možné si jej užít.

Schopnost užít si sex tedy nezávisí pouze na schopnosti erekce či schopnosti dosáhnout orgasmu, ale také na schopnosti se uvolnit a prožít intimní chvíle zcela bez jakýchkoli zábran.

Svážu tě a uvolníš se

Možná proto si v tolika sexuálních fantaziích ženy i muži představují, že jsou například svázaní či přemoženi druhým z partnerů. To jim dává možnost být v sexu zcela pasivní, nepřebírat žádnou aktivitu, a tudíž zodpovědnost. Umožňuje jim to být takovými, jakými jsou. Jsou žádoucí tak, jak vypadají, a nemusí se do ničeho nutit či stylizovat. Mohou si sex užít jako masáž.

Klíčem k vyřešení případného problému může být například důvěra a sladění se stálým partnerem a také identifikace - nalezení a pojmenování - konkrétních myšlenek a emocí, které nás v sexu brzdí. Současný rychlý svět takovémuto řešení ale příliš nepřeje.

více na uLékaře

Bezdětná: Neplodnost je tabu, těžko hledáte pochopení. Měla jsem deprese i bolesti | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama