reklama

Rakovinu prsu a vaječníků lze zdědit i po otci

Muži sice nemohou onemocnět rakovinou vaječníků, ale to neznamená, že svým dcerám nepředávají genetické předpoklady pro toto zhoubné onemocnění.

Foto: Profimedia

Muži sice nemohou onemocnět rakovinou vaječníků, ale to neznamená, že svým dcerám nepředávají genetické předpoklady pro toto zhoubné onemocnění.

Zdravotníci mají občas tendenci přehlížet v souvislosti s rakovinou prsu nebo vaječníků rodinnou anamnézu z otcovy strany.

Jsou lékaři nedbalí?

Studie zaměřená na zvyky a postupy zdravotníků, kteří by měli své pacientky informovat o možnostech prevence rakoviny prsu, odhalila pozoruhodnou a poměrně rozšířenou "nedbalost".

Lékaři se často zajímají především o rodinnou anamnézu ze strany matky a zapomínají ženám zdůraznit, že i onemocnění u otcovy matky nebo například jeho sester může poukazovat na zvýšené rodinné riziko tohoto nádorového onemocnění. I pacientky se zvýšeným rizikem rakoviny prsu tak mohou mnohdy zbytečně podcenit význam preventivního vyšetření.

Autoři studie prohlédli zdravotnické záznamy mnoha žen a zjistili, že pacientky s rodinnou historií rakoviny prsu na straně matky měly pětkrát větší šanci, že budou odeslány na specializované preventivní vyšetření, než ženy s genetickým zatížením na otcově straně.

Bez ohledu na pohlaví

Podle autorů studie je 5 až 10 % případů rakoviny vaječníků a prsu způsobeno mutacemi v genech nazývaných BRCA1 nebo BRCA2. Ženy, které mají tyto mutace ve své genetické výbavě, čelízvýšenému riziku nádoru prsu o 55 až 87 % a nádoru vaječníků o 20 až 44 %.

Muži stejně jako ženy mohou nést mutace BRCA1 a BRCA2 ve svých genech, a s pravděpodobností 50 % je předat každému ze svých dětí.

Znáte rodinnou historii?

Přibližně u třetiny všech pacientek s rakovinou prsu se toto onemocnění objevilo již dříve u někoho z dalších členů rodiny.

Toto rodinné zatížení by mělo každou ženu varovat a motivovat k tomu, aby včas a pravidelně navštěvovala preventivní vyšetření, které by odhalilo případný počínající nádor.

Tato prevence není o nic méně důležitá ani v případě, že se rakovina prsu nebo vaječníků objevila u blízkých příbuzných z otcovy, a nikoli matčiny strany.

zdroj: webmd.com

více na www.ulekare.cz

Může být první českou rabínkou: Bude trvat, než se společnost z antisemitismu vyléčí | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama