reklama
 

Mezi dealery se v Česku do kokainu přimíchává omítka, říká adiktoložka

Šňupal ho Hugo Haas, Sigmund Freud, Jim Morrison a mnoho dalších slavných osobností. Dost možná to dělá i váš známý nebo kolegyně. Co všechno o kokainu a závislosti na něm ještě nevíte?

Foto: iStock

Co způsobuje dlouhodobá konzumace kokainu? Kam až uživatel této drogy může zajít? V čem se liší abstinenční příznaky od těch u alkoholové závislosti?

Ptala jsem se Moniky Plocové, adiktoložky a zakladatelky Branického sanatoria Moniky Plocové a Tomáše Böhma, tamějšího terapeuta a kouče.

V čem je závislost na kokainu jiná než závislost na alkoholu, kromě toho, že nevyvolává tělesnou závislost?

Závislost na alkoholu se vyznačuje závislostí tělesnou i psychickou. Alkohol patří do řady tlumivých drog. Tlumí tedy tělesnou i duševní aktivitu, rozpouští strach a úzkost, navozuje spánek. Kokain je oproti tomu stimulant, jež zvyšuje tělesnou i duševní aktivitu, způsobuje příliv energie, pocit nabuzení, zvýšenou hovornost a tak dále. Kokain se používá často jako duální droga k alkoholu. Alkohol "nabuzuje", ale jeho účinek se rychle tlumí. V tu chvíli mnozí uživatelé sahají po kokainu, který svou stimulační funkcí udrží ten prvotní pocit nabuzení (blaženosti, euforie) a ještě ho znásobí. Z pohledu společenského je alkohol oproti kokainu mnohem dostupnější a také finančně méně náročný.

Co všechno způsobuje dlouhodobá konzumace této drogy?

Kokain nevyvolává závislost somatickou, ale psychickou. Někteří odborníci považují tuto závislost za vůbec nejsilnější. Dlouhodobé užívání kokainu se u člověka projevuje v opakovaných tazích. Jejich frekvence, jako u každé závislosti, stoupá. Dochází k vzestupu tolerance ke zmíněnému pocitu blaženosti a euforie. Tyto pocity se mnohdy postupně mění na stavy úzkosti, úzkosti s panickými ataky a psychotické epizody. Klasické jsou tělové halucinace, kdy se například uživatel cítí napaden hmyzem.

Co psychózy?

Patří sem i paranoidní pocity sledování, celková agresivita. Psychózy mohou pak přetrvávat dlouhodobě i v době následné abstinence. Za svou dobu praxe v léčbě závislostí znám několik uživatelů kokainu, kde se užíváním kokainu rozvinuly zmíněné psychózy a následně schizofrenie. Dalším nebezpečím dlouhodobé konzumace kokainu je velké riziko sebevražd. Kokain je silné anorektikum, může nepřímo vyvolat převážně u žen, ale i mužů, poruchy příjmu potravy a to v důsledku snížené chuti k jídlu a pocitu "nekonečného a nevyčerpatelného" množství energie.

Platí pořád, že jde o drogu horních deseti tisíc a "prosněžených uměleckých kruhů"? 

Kokain býval a stále je považován za drogu "těch nahoře", "horních 10 000" a podobně. A je pravdou, že k nejčastějším uživatelům kokainu patří, zejména pro jeho vyšší cenu, lidé s vyššími příjmy, případně lidé z prostředí showbusinessu, modelingu, sportu i vrcholoví manažeři. To se zejména týká čistého kokainu, který se šňupe.  Na trhu je však i takzvaný crack, který se z kokainu vyrábí a je cenově přístupnější. Crack je oblíben mezi nižšími sociálními vrstvami.

Co odlišuje crack od kokainu?

Crack vzniká tepelnou úpravou kokainu a jeho smícháním s alkalickým činidlem jako je jedlá soda, prášek do pečiva či vápno. Je extrémně návykový a uživatelé jsou často velmi agresivní a mívají sebevražedné sklony.

Jak probíhá "odvykačka"?

Odvykací léčba probíhá podobně jako u ostatních drog. Nejúčinnější je léčba pobytová, kdy je uživatel nějaký čas v izolaci mimo svůj běžný život. V tomto čase na sobě pracuje za pomoci odborníků na získání náhledu na svůj problém závislosti a začíná abstinovat od drogy. Důležité je uvědomit si příčiny, své trápení, bolest, problém, který svým užíváním drogy řeší. V našem sanatoriu pracujeme formou intenzivní a individuální terapie, kdy se klient mění a odchází s náhledem "nechci už brát, pít!" Důležitá je tu samozřejmě i prevence relapsu. Člověk, který se naučí žít život v realitě ve vlastní zodpovědnosti a žije svůj život, ne život někoho jiného, pak nemá důvod utíkat k návykovým látkám. Už to nepotřebuje.

Jak vypadají abstinenční příznaky? 

Pokud se uživatel kokainu rozhodne, že chce s braním drogy skoncovat, určitě doporučuji vysazovat kokain pod kontrolou odborného lékaře (detox). Abstinenční příznaky mohou mít nebezpečné a života ohrožující fáze. Po vysazení kokainu trvají několik dní (někdy i týdnů, měsíců).

Bezprostředně po vysazení kokainu se dostavuje únava. Jedinec stále spí, spánek může trvat i několik dní. V meziprobuzeních přichází silný hlad. Dochází ke konzumaci velkého množství jídla. Člověk se propadá do stavů smutku, depresí, úzkostí, mohou přijít také zmíněné psychotické stavy. Mohou se dostavit sebevražedné myšlenky. Následně, když je organismus jedince nasycen, přichází velmi silná touha po droze. Představa toho, že je třeba zvládnout život bez drogy je pro odvykajícího velice frustrující.

Díky čemu se dají tyhle stavy přežít? 

Tyto stavy jsou možné zvládnout právě za pomoci odborníka, tedy pod odborným dohledem. Kokainisti, kteří se snaží vyabstinovat sami, mnohdy v tuto chvíli sáhnou znovu po droze. Ti, kteří ustojí svou abstinenci, v následné fázi bojují s nespavostí, jejich vnitřní stav se mění na podrážděnost. V průběhu dalších dní deprese pomalu odeznívají a chuť na kokain slábne. Je třeba být připraven do budoucna na silná "bažení", kdy se chuť na drogu v plné síle vrací.

V úvodu rozhovoru jste zmínili fakt, že kokain je často duální drogou k alkoholu. Jsou tedy lidé se sklony k jiným závislostem náchylnější k té kokainové?

Ano, velmi často dochází ke kombinaci konzumace kokainu s jinými látkami, z nichž nejčastější je právě kombinace kokainu s alkoholem. Lidé závislí na alkoholu jsou velmi náchylní ke konzumaci a následně i závislosti na kokainu. Tato kombinace je ale velmi nebezpečná, protože uživatel kokainu necítí a nekontroluje množství vypitého alkoholu a tudíž hrozí nebezpečí otravy alkoholem.

Další kombinace kokainu, ať již s jinými drogami (marihuana, pervitin, extáze), případně léky i jinými návykovými látkami, jsou také obvyklé, ale obliby kombinace s alkoholem nedosahují.

Co všechno se do kokainu na našem dealerském trhu přimíchává a v čem může být obsah uživatelsky riskantnější než čistý materiál?

Do kokainu se přimíchává lignokain i lidokain, což je anestetitkum snižující citlivost dásní a vyvolávající pocit, že droga je čistší než ve skutečnosti je. Tato látka však velmi silně působí na srdce. Dále fenacetin, což jaké anestetikum, které má negativní účinky na ledviny, případně kofein i manitol (alkoholický cukr). Dále se přidávají pudr, mouka, škrob, chinin, cukr, glukóza, amfetamin. Mezi dealery, kteří kokain distribuují v nižších sociálních vrstvách, je velmi oblíbenou (protože levnou) příměsí, se kterou se kokain mísí, vápenná omítka.

S užíváním kokainu je spojená zvýšená sexuální apetence. V jakém okamžiku naopak přichází sexuální dysfunkce? 

Charakteristickým rysem užívání kokainu je snižování až odbourávání zábran a vystupňování sexuálního pudu, kdy roste chuť na sex, ale v důsledku poklesu potence velmi často klesá schopnost tuto chuť uspokojit. Kokain rozvolňuje zábrany, usnadňuje navazování nových sexuálních vztahů. V menších dávkách stejně jako alkohol zvyšuje chuť na sex, navíc v některých případech může zintenzivňovat prožitek orgasmu. Kokain také v počátcích dodává energii pro delší sexuální aktivitu.

Pod vlivem kokainu však ženy i častěji přistupují k rizikovějšímu chování a dále také k netradičním sexuálním praktikám, jako je skupinový sex i výměna partnerů a podobně. Ve větších dávkách také kokain snižuje reálné sexuální schopnosti a to zejména u mužů. Nejčastěji u nich dochází poruchám erekce a problémům s orgasmem.

Monika Plocová a Tomáš Böhm

Monika Plocová a Tomáš Böhm

Adiktoložka Monika Plocová je zakladatelkou  a ředitelkou 1. soukromého sanatoria v Čechách s osmiletou tradicí - Branického sanatoria Moniky Plocové.

Terapeut Tomáš Böhm působí v sanatoiru i jako projektový manažer.

Může mít dlouhodobé braní kokainu i opačný účinek, tedy ten, že člověka nenabudí, ale utlumí?

Dlouhodobé užívání kokainu může mít za následek (kromě nápadných fyzických dopadů) i únavu, vyvolání úzkostí, zvýšení trémy, tedy přesně ty stavy, kvůli kterým uživatel kokain poprvé bral. Dlouhodobé užívání má ale také za následek postupné, ale velmi rychlé, zvyšování dávek, které pak vede jen ke stupňování závislosti. Při takzvané "hledání první lajny" uživatel zvyšuje množství kokainu, který užívá, s naivním cílem dosažení účinku a pocitů, které měl při prvním užití kokainu. Nikdy toho však již nedosáhne.

Jaké jsou sociální dopady závislosti na kokainu, a jaké na lécích nebo alkoholu? 

Kokain, léky i alkohol mají jedno společné. Jde o návykové látky, na nichž si člověk může vytvořit závislost. Jde o prostředky, kterými člověk uniká z reality. Bohužel následky tohoto chování jsou ve většině devastující. Jde především o rozpad vztahů v rodině i mimo ni, problémy v zaměstnání s dodržováním termínů či kvality práce, zhoršený zdravotní stav a v neposlední řadě i o problémy související s finanční náročností těchto "koníčků".

Jakým způsobem podpořit v léčbě závislého partnera nebo rodinného příslušníka a nestát se spoluzávislým?

Pokud máme doma závislého partnera, je třeba před tímto problémem nezavírat oči a být společně aktivní při hledání pomoci. Partnerovi nic nezakazujeme, snažíme se jej přimět k přijetí skutečnosti, že se nejedná jen o jeho problém, ale o problém celé rodiny i komunity a společně se snažíme najít řešení. Náš partner není již schopen daný problém zvládnout sám a potřebuje odbornou pomoc. Máme-li doma závislého partnera i rodinného příslušníka, jsme sami spoluzávislí, protože naše jednání je do značné míry ovlivněno jednáním našeho závislého partnera.

Božská Taylor a vyzývavá Selena. Jinak byly ceny AMA přehlídkou divnosti | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama