reklama

Máte svoji dobrou duši?

Vzpomínáte na svoji babičku? Vážíte si jejího nadhledu, pochopení a moudrosti a uvědomujete si, kolik to pro vás znamenalo? Stejně by ji mohli ocenit i jiní lidé.

Foto: Isifa/Thinkstock

Vzpomínáte na svoji babičku? Vážíte si jejího nadhledu, pochopení a moudrosti a uvědomujete si, kolik to pro vás znamenalo? Stejně by ji mohli ocenit i jiní lidé.

Stáří mívá mnoho podob. Rozhodně však nemusí být osamělé, beznadějné a pochmurné. Stačí trocha snahy pomoci - a na druhé straně zase naopak ochota přijmout radu či účast. Lidé si mohou být užiteční navzájem.

Pusťte se do toho!

Mnoho lidí v důchodovém věku žije často osamoceně, v zařízeních sociálních služeb, anebo prožívá nezáživné dny doma bez nějaké konkrétní smysluplné činnosti. Často jsou v takové pozici i senioři, kteří jsou ještě plní sil. Mají dost energie, chuť a elán dělat něco užitečného, pomáhat a komunikovat. Jen možná neví jak.

Přece jen vyrostli a pracovali v době, kdy dobrovolnictví nebylo součástí běžného života. Aktivní dobrovolnictví najdeme například v Rakousku. Mnoho lidí zde nejen v důchodovém věku chodí pomáhat, přičemž pomoc je orientovaná primárně na jiné seniory.

Někdy totiž stačí, když si s ležící nebo méně pohyblivou babičkou přijde popovídat jiná důchodkyně. Komunikace, úsměv, novinky ze světa jsou často velkou psychickou vzpruhou. Stává se, že dobrovolníci si organizují vzájemnou pomoc při uklízení, práci na zahrádce, vaření nebo společných výletech, protože je naplňuje a obohacuje, když si mohou pomáhat.

Pohled odjinud

A možná, že by o kontakt se starším rozumným a vstřícným člověkem, který má čas a chuť naslouchat, stáli i mnozí jiní, mladší, kterým vadí dnešní model světa, v němž se různé generace téměř nepotkávají. Měli by tak svoji "dobrou duši", jíž se mohou svěřit a díky jejíž zkušenosti mohou často najít úhel pohledu, který jim pomůže vyřešit jejich problémy.

"Stárnutí nevnímáme jako nevyhnutelnost, se kterou je třeba se smířit, ale jako výzvu, která před nás klade nové úkoly. Stárnutí přináší nové možnosti, otvírá nové rozměry, a to i pro naši lidskost. Mnoho lidí v produktivním věku touží po plnohodnotném, smysluplném životě, ve kterém chtějí být užiteční," připomíná Ing. Lubomír Páleník, generální ředitel HARTMANN-RICO. "My jim v tom chceme pomoci a ukázat tak cestu dalšího rozvoje společnosti. Pokud chceme i my stárnout na jisté sociální úrovni, musíme se naučit starat se o stáří."

Dobrá vůle pomáhá

Projekt „Dobrá duše" bude probíhat jak v České republice, tak na Slovensku. Jeho snahou je aktivizovat seniory a zapojit je do dobrovolnických činností. Starší lidé se většinou cítí opuštěni, nemají si s kým popovídat nebo ztratili chuť do života. Důstojné stáří jim nyní můžete zajistit s naší pomocí!

Počet dobrovolníků v sociálních službách se v Evropských státech značně liší. Dobrovolnickou velmocí je Rakousko, kde se počet dobrovolníků pohybuje okolo 33 %, v České republice je to pouze 4,9 % na všechny obyvatele. Naším cílem je, aby dobrovolnická činnost v České republice fungovala jako například v Rakousku, kde se stalo dobrovolnictví součástí kultury a životního stylu.

Zestárneme všichni

Stárnutí se stává aktuálním tématem díky vývoji populace a dalšímu předpokládanému růstu počtu seniorů v příštích letech. Ve 20. století se vlivem změn populačního chování změnil pohled na proces a období stárnutí. Změnu ovlivnilo i zdokonalení zdravotnické péče, duševní a psychické hygieny a proměna životního stylu. Roste podíl seniorů ve společnosti, a to na úkor množství osob v produktivním věku.

Kombinace těchto faktorů nás přinutila zamyslet se nad zapojením seniorů do aktivního života pomocí jednotlivců a institucí, kteří chtějí něco udělat i pro druhé.

"Cílem akce je vyhledat jednotlivce z řad seniorů, kteří rádi ve svém volném čase poskytnou pomoc seniorům, kteří jsou sami, nemají dostatečné rodinné zázemí či jejich rodina je ve větší vzdálenosti nebo se jen snaží pomoci s přizpůsobením života v institucionálních zařízeních. Stejně tak chceme oslovit i instituce, které připravují aktivity vedoucí k zapojení seniorů z okolí do života zařízení a péče o jeho klienty", doplňuje Věra Husáková, marketingová manažerka firmy HARTMANN-RICO a také členka odborné komise projektu.

Pomůžete taky?

V rámci sekce "instituce" se mohou do projektu zapojit zařízení sociálních služeb (např. Domovy pro seniory). Hlavním cílem projektu je oslovit a podpořit zařízení, které vytváří vhodné podmínky pro aktivní seniory ze zařízení i z jeho okolí do života klientů. Tím se zvyšují vzájemné sociální kontakty a volnočasový program obyvatel instituce.
 
Partnery projektu jsou: Gerontologické centrum v Praze 8, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a v neposlední řadě také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které nad celým projektem „Dobrá duše" převzalo záštitu. Patrony projektu se stali Vladimír Hron a Aleš Cibulka

Nejzajímavější, nejpřínosnější a nejangažovanější příběhy s pomocí druhým budou vybrány odbornou komisí a ohodnoceny udělením titulu "Dobrá duše" spolu s finančním a věcným oceněním. Registrace je jednoduchá pomocí přihlášky, kterou lze nalézt společně s kompletními informacemi, na webové stránce www.dobra-duse.cz.

Chystá vláda super úřad na sledování lidí? Je to klíč k řešení epidemie? | Video: Martin Veselovský, DVTV
reklama
reklama
reklama