reklama

Ledviny: Test pravého přátelství

Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Ledviny totiž o sobě dají vědět, až když je... skoro pozdě.

Foto: Isifa/Thinkstock

Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Ledviny totiž o sobě dají vědět, až když je... skoro pozdě.

Z 1139 lidí, kteří loni přišli "náhodou" na vyšetření do dialyzačních středisek B. Braun Avitum v den Mezinárodního dne ledvin, musel být odeslán na podrobnější vyšetření každý čtvrtý - tedy celkem 285 pacientů!

Kdy je nejvyšší čas?

Prevencí můžete předejít selhání ledvin, nepříjemným komplikacím, a dokonce předčasnému úmrtí. Prohlédnout byste se měli dát, zvlášť jestli máte nějaké to kilo navíc, kouříte a máte vyšší krevní tlak.

"Trpíte-li zdravotními obtížemi, které by mohly indikovat onemocnění ledvin, neprodleně navštivte svého praktického lékaře a následně se nechte vyšetřit na nefrologické ambulanci," apeluje na všechny MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí lékař dialyzačních středisek B. Braun Avitum na Bulovce a na Černém Mostě.

Doktor Vojanec pokračuje: "Dalším rizikovým faktorem způsobujícím selhání ledvin je kouření, výskyt chronických onemocnění ledvin v rodině a obezřetnější by měli být obecně lidé, zejména muži, starší 50 let a ti, kteří trpí kardiovaskulárním onemocněním. Mnoho z nich netuší, že nějaké problémy s ledvinami mají, protože jde o onemocnění, které je bezbolestné, a o to více je nebezpečné. Když však cítíte tupé bolesti v bedrech, máte bílkovinu nebo krev v moči, nebo otoky nohou, je nejvyšší čas vyrazit na vyšetření."

Bílkovina hrozí

Největší pozor by si na sebe měli dát všichni, kteří mají onemocnění ledvin v rodinné anamnéze, a především diabetici. Diabetes (cukrovka) s sebou přináší celou řadu zdravotních komplikací. Jednou z nich, i když méně známou, je zhoršení či selhávání funkce ledvin. "První známkou nesprávného fungování ledvin u diabetiků je zvýšená hladina bílkoviny v moči, tzv. mikroalbuminurie," říká prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, primář Dialyzačního střediska Fresenius Medical Care z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Toto vyšetření provádí preventivně jednou ročně diabetolog nebo praktický lékař. „Pokud se zvýšené ztráty bílkovin zachytí včas, je možné ještě prognózu u pacienta zvrátit, například důraznou změnou životního stylu a intenzivní léčbou krevního tlaku a cukrovky. Pokud ani tento postup nepomůže, přichází na řadu dialýza nebo transplantace ledvin," dodává profesor Rychlík.

Jediná cesta

Lidé, kteří ještě donedávna netušili, že by mohli trpět onemocněním ledvin a nyní jsou pro nezvratné selhání jejich funkce zařazeni v pravidelném dialyzačním léčení, mají jedinou možnost, jak se vyléčit - transplantaci ledvin. V dnešní době jde již o standardní chirurgický výkon s vynikajícími výsledky a úspěšností na hranici 92-97 %. Problémem tedy není samotná operace, ale množství vhodných dárců, zvláště těch žijících.

Na transplantační čekací listině je v České republice evidováno přes 600 pacientů, což představuje přibližně 10 % všech dialyzovaných pacientů, ale pouze každá desátá transplantovaná ledvina pochází od žijícího dárce.

Poměr mezi žijícími a mrtvými dárci by však měl být ideálně dvakrát třikrát vyšší, než je nyní. Například ve Spojených státech pochází až 40 % transplantovaných ledvin od žijících dárců a v Holandsku je tento poměr dokonce 50 %. 

Zaostáváme v dobrotě?

Letošní Světový den ledvin byl zaměřen na problematiku transplantací ledvin. Právě transplantace ledvin, zejména je-li provedena preemptivně (tzn. ještě před zahájením dialyzační léčby) od živého dárce, představuje nejlepší metodu léčby pacientů s chronickým selháním ledvin.

"Je nutné zvýšit povědomí pacientů o této metodě léčby, o jejích pozitivních výsledcích a také informovat širokou laickou veřejnost o významu dárcovství orgánů", uvádí vedoucí lékař hemodialyzačního střediska Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D.

Dárcovství orgánů od žijících dárců u nás není zdaleka tak rozvinuté, jako je tomu například v již zmíněných Spojených státech nebo v západoevropských zemích.

Dárci žijí déle

„Pacienti s chronickým selháním ledvin příliš možností nemají a transplantace ledvin představuje nejlepší metodu léčby jejich onemocnění. Pokud se navíc pro pacienta podaří najít vhodného žijícího dárce, dalo by se říct, že má vyhráno," říká Prof. MUDr. Ondřej Viklický CSc., přednosta Kliniky nefrologie v IKEMu a dodává:

"Dárci ledvin mají v naprosté většině případů zcela normální život, a dokonce žijí déle než běžná populace. Teď se asi bude nejeden čtenář ptát, jak je to možné? Je to především tím, že před darováním ledviny jsou velmi pečlivě vyšetřeni a rovněž po operaci je jejich zdravotní stav dlouhodobě pravidelně monitorován. Díky tomu jsou včas odhalovány nemoci, na které by se jinak přišlo až v rozvinutějším a těžce léčitelném stádiu."

Jedna to zvládne!

Transplantace orgánů od žijících dárců má zásadní vliv na délku a kvalitu života transplantovaného pacienta. Funkčnost ledviny od žijícího dárce je až dvakrát delší než od mrtvého, tedy i 20 let a více, ale najít takového dárce je obtížné.

Nejvhodnějšími dárci jsou členové rodiny, životní partneři, příbuzní, ale mohou to být i přátelé a kamarádi. Ten, kdo se ledvinu rozhodne darovat, se nemusí bát, že by mu jedna nestačila. Jedna ledvina bez problémů zvládne pročistit lidský organismus, a navíc darováním druhé ledviny můžete zachránit lidský život."

Kamarádky na život a na smrt

Přesně to udělala Gabriela Jochymková, matka dvou dětí, která se rozhodla zachránit život svojí nejlepší kamarádce Barboře Smilovské a na konci roku 2011 jí darovala svou ledvinu.

„Od konce dubna roku 2005 jsem byla dlouhodobě sledována pro chronické onemocnění ledvin, které se postupně zhoršovalo, a v červnu roku 2009 jsem zahájila peritoneální léčbu. Pak se moje nejlepší přítelkyně Gabriela Jochymková nabídla, že by mi ledvinu darovala. Nevěděla jsem co na to říct, bylo to velmi emotivní," říká příjemkyně nové ledviny Bára Smilovská.

"Zároveň jako zdravotní sestra jsem si byla vědoma všech rizik, která můžou mou kamarádku čekat. Snažila jsem se ji vše pečlivě vysvětlit, ona však byla pevně rozhodnutá. Konečně přišlo jaro roku 2011, dostaly jsme termín veškerých potřebných vyšetření nutných k transplantaci. Všechna naštěstí dopadla dobře a 22. listopadu roku 2011 mi byla ledvina transplantovaná. Uplynuly už tři měsíce a já se cítím dobře. Velmi důležitý byl a je pro mě i zdravotní stav mojí kamarádky Gabriely. Je v pořádku a já jí budu vděčná za její "dar života", končí svůj krátký příběh Barbora.

KDO MŮŽE DAROVAT LEDVINU?

Darovat ledvinu může kdokoliv, kdo je zdráv, úspěšně absolvoval všechna předtransplantační vyšetření a je ochoten pomoci nemocnému.

Snížit penze komunistům je důležité gesto, o peníze by přišel i Ondráček, říká Blažek | Video: Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama