reklama
  • Wiki
  • Zámek Mělník

Zámek Mělník je dominantou města Mělníka nad soutokem Labe a Vltavy ve Středočeském kraji. Hrad i město patřily českým královnám a princeznám. Dnes je zámek chráněn jako kulturní památka České republiky a je soukromým majetkem rodiny Lobkowiczů. Součástí jsou také Vinné sklepy Jiřího Lobkowicze.

Historie

V 9. století bylo na tomto místě slovanské hradiště. Podle Kosmovy kroniky zde žil slovanský kmen Pšovanů, jehož poslední kníže Slavibor provdal svou dceru Ludmilu za českého knížete Bořivoje. Podle pověstí zde Ludmila často pobývala a vychovávala svého vnuka Václava, který tady pěstoval vinnou révu. V raném středověku byl přestavěn na hrad určený pro vdovy českých knížat a králů. Jeho původní název byl Pšov, jméno Mělník se poprvé objevuje na stříbrných denárech, které nechala razit majitelka panství kněžna Emma, manželka Boleslava II. V roce 1274 povýšil král Přemysl Otakar II. podhradí na město.

Za posledních Přemyslovců v druhé polovině 13. století došlo k velké gotické přestavbě hradu. Král Karel IV. prohlásil Mělník za královské věnné město a podporoval rozvoj vinařství i tím, že přivezl vinnou révu z Burgundska. Jeho poslední manželka, Eliška Pomořanská, zde žila až do své smrti v roce 1393 a byla to zřejmě ona, kdo zde nechal zřídit kapli, později zasvěcenou svaté Ludmile. Posledními českými královnami na Mělníku byly manželky Jiřího z Poděbrad. Po roce 1579 držel Mělník jako léno od Rudolfa II. Jiří starší Popel z Lobkowicz (asi 1551 Lobkovice – 1607 nebo 1613 zemřel na hradě Loket). V letech 1585 – 1593 byl nejvyšším hofmistrem Českého království, po císaři tedy třetí nejmocnější hodnostář v zemi a druhý nejvýznamnější zemský úředník. Od roku 1593 až do své smrti byl vězněn pro urážku císařského majestátu.

Během třicetileté války zámek Mělník pustl a roku 1646 byl dán do zástavy Heřmanovi Černínovi z Chudenic, který ho opět nechal upravit k obývání. Heřman Jakub Černín v roce 1687 zámek a panství od císaře Leopolda I. odkoupil a nechal postavit nové jižní křídlo. Černínové se v průběhu 18. století přesunuli na nedaleký zámek Hořín. Poslední dědička, Marie Ludmila, se v roce 1753 provdala za Augusta Antonína Josefa Lobkowicze, tím se stal Mělník majetkem mělnické větve Lobkowiczů, která ho vlastnila do roku 1948 a znovu pak od roku 1992.

Od roku 1993 probíhala na zámku rekonstrukce. Dnes je zámek přístupný veřejnosti jednak formou klasických prohlídek zámeckých interiérů, pak je také možná prohlídka vinic a degustace vín v zámeckých sklepech, v roce 2014 byla otevřena vyhlídková restaurace, na nádvoří zámku se pořádají různé akce.

Otevírací doba a vstupné

Na zámku Mělník je otevřeno každý den v roce, návštěvníci si mohou projít trasu individuálně za základní cenu 110 Kč, nebo s průvodkyní za základní cenu 130 Kč.

Kontakty

Zámek Mělník
Svatováclavská 19/16
276 01 Mělník
tel.: 733 762 537
[email protected]
www.lobkowicz-melnik.cz

Svatby

Romantická svatba v místě, kde žilo 23 českých královen a princezen, je snem mnoha nevěst. Svatební obřady na zámku Mělník se konají v luxusních historických prostorách (Velký sál s mapami a vedutami, Zelený salon), církevní sňatky se odehrávají v kapli sv. Ludmily, pro svatby pod širým nebem se nabízí zámecké zahrady nebo celé nádvoří. Jako specialitu nabízí zámek Soukromou terasu knížete Lobkowicze s výhledem na soutok Labe a Vltavy nebo velkolepý soukromý park s rokokovým zámkem Hořínem v pozadí. Pro milovníky netradičních svateb jsou k dispozici zámecké sklepy, které založil sám Karel IV. Součástí svatby může být i degustace slavných lobkowiczkých vín.
Více informací získají zájemci na tel.: 777245073 nebo na mailu [email protected]

Tipy na výlety

Mělník
Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka
Zámek Liblice
Zámek Dolní Beřkovice
Skalní jeskyně Klemperka
Soutok Labe a Vltavy
Zoopark Zelčín
Máchovo jezero

Související články

reklama
reklama
reklama