reklama

Uzavřít sňatek před Bohem, nebo před úředníkem?

V dnešní době si v České republice mohou snoubenci vybrat sňatek civilní nebo církevní. Církevní sňatek je v České republice rovnocenným sňatkem od novelizace zákona o rodině v roce 1992.

Foto: Profimedia.cz

Je to otázka víry, nebo to bezbožným Čechům připadá módní a cool - vdávat se a ženit v kostele? Pro co se rozhodnete vy? Nebo už jste se vzali? Poraďte!

V dnešní době si v České republice mohou snoubenci vybrat sňatek civilní nebo církevní. V dobách komunismu tomu tak nebylo. Pokud snoubenci trvali na svatbě v kostele, musel je před tím oddat Národní výbor. Církevní sňatek je v České republice rovnocenným sňatkem od novelizace zákona o rodině v roce 1992.

Pokud si přejete uzavřít manželství na oba způsoby, první sňatek je vždy civilní, církevní ho následuje. Pro církevní sňatek se rozhoduje asi jen desetina párů. Ročně se v Čechách bere asi 52 000 párů, katolický obřad uzavírá asi 6000. Snoubence mohou oddávat i jiné křesťanské církve a židovské obce.

Civilní sňatek

Civilní sňatek je prohlášení o uzavření manželství státním orgánem, tzn. Obecní úřad pověřený vést matriky, matriční úřad, nematriční obecní úřad, pokud je jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu. Občanský sňatek provádí úředník, který je k tomuto úkonu kompetentní. Sňatek nemůže být uzavřen s ženatým mužem, vdanou ženou, mezi předky a potomky a mezi sourozenci. U nezletilých osob a osob s duševní poruchou musí uzavření manželství povolit soud.

Sňatek se nemusí odehrát výhradně v obřadní síni místního úřadu. Je spousta krásných míst, možná máte nějaké vaše oblíbené či mystické, volba záleží na vás a tak trochu i na financích.  Každopádně, aby obřad mohl proběhnout, na vaše místečko se musí dostat oddávající osoba, která má pro oddávání oprávnění a dva svědci. Na místě musí být státní znak. Obřad by měl proběhnout veřejně a slavnostně.


Církevní sňatek

Manželství uzavřené pře Bohem má daleko hlubší význam, než zážitek z atmosféry příslušného kostela. Ježíšův výrok: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj," se bere opravdu vážně. Vstoupit do manželství je velké rozhodnutí před tváří Boží, které už nelze vzít zpět.

Znamená celoživotní nerozlučitelnost, slib, že příjmu děti ochotně a že je budu vychovávat ve víře. Katolická církev pohlíží na manželství s velikou úctou a vážností, což v dnešní době není ve společnosti tak úplně zvykem. Proto si snoubenci musí uvědomit, zda se ztotožňují s tím, co budou při svatebním obřadu slibovat a jak církev chápe manželství.

Pro církevní sňatek platí stejné základní podmínky, jako pro občanskou svatbu. Snoubenci musí nejprve oddávajícímu zástupci církve předložit potvrzení matričního úřadu, že splňují všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení nesmí být starší 3 měsíců. Probíhá tzv. předoddavkové řízení, v průběhu kterého snoubenci vyplní dotazníky pro uzavření manželství a žádosti o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.

Církevní sňatek probíhá na místě a způsobem, dle předpisů příslušné církve nebo náboženské společnosti. Oddávajícím je kněz či jiná pověřená osoba.

Oddávající, nebo jiný příslušný církevní orgán, musí do třech pracovních dnů doručit matričnímu úřadu protokol o uzavření sňatku. Pokud snoubenci uzavřeli nejdříve občanský sňatek, nemá jejich následný církevní obřad právní následky. Pokud nejdříve uzavřeli církevní sňatek, nemohou již uzavřít sňatek občanský. Další podmínky, za jakých se může uskutečnit církevní sňatek, si určuje každá církev sama.

Katolický sňatek

Pár, který chce uzavřít sňatek před katolickou církví, musí splňovat určité předpoklady. Hlavní předpoklad je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v katolické církvi. Za druhé, oba snoubenci musí uzavírat první manželství - tedy neměli ani předchozí civilní sňatek. V tomto případě určité výjimky možné jsou, ale církev musí předchozí manželství zkoumat, což zpravidla není jednoduché.

Seznam registrovaných církví

Apoštolská církev www.apostolskacirkev.cz
Bratrská jednota baptistů www.baptist.cz
Církev bratrská www.cb.cz
Církev československá husitská www.ccsh.cz
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů  www.mormon.org
Církev řeckokatolická www.exarchat.cz
Církev římskokatolická (katolická) www.cirkev.cz
Českobratrská církev evangelická www.e-cirkev.cz
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice www.ecav.cz
Evangelická církev metodistická www.umc.cz
Federace židovských obcí v České republice www.fzo.cz
Jednota bratrská www.jbcr.info
Křesťanské sbory www.krestanskesbory.cz
Luterská evangelická církev a. v. v České republice www.lecav-praha.unas.cz
Náboženská společnost českých unitářů  www.unitaria.cz
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi www.watchtower.org/b/index.html
Novoapoštolská církev v České republice www.nak.cz
Pravoslavná církev v českých zemích www.pravoslavnacirkev.cz
Slezská církev evangelická augsburského vyznání   www.sceav.cz
Starokatolická církev v České republice www.starokatolici.cz
Církev Křesťanská společenství www.kaes.cz
Obec křesťanů v České republice www.obec-krestanu.cz
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna www.harekrsna.cz
Česká hinduistická náboženská společnost www.hinduismus.cz
Ústředí muslimských obcí www.islamweb.cz

SVATBA: Jak ušetřit čas, nervy i peníze?!

Svatba v létě? Vytvořte si harmonogram už nyní

 

--------------------------------------------------------------------------------

Čeká vás svatba a chcete poradit?

Bittnerová: Vložky zdarma? Pro spoustu žen je menstruace stigma, muži diskuzi hrotí | Video: Emma Smetana
reklama
reklama
reklama