reklama
  • Wiki
  • Vánoční stromek

Vánoční stromek dnes najdeme téměř v každé domácnosti. Je jedním z mnoha symbolů Vánoc. V České republice je tato tradice krátkou dobu. Poprvé byl u nás stromek postavený v roce 1812. Nyní nechybí na žádném adventním trhu jako symbol svátků klidu a pohody.

Všeobecně o vánočním stromku a jeho historii

Funkce stromu na Vánoce je ochranitelská. Tradice jeho zdobení má kořeny v Německu. Do domácností začal symbol klidu a pohody pronikat až v 17. století, a to nejprve ve městech a až později na venkově. Církví byl zprvu označován jako pohanský zvyk, což dokládá historie zmínkou o germánských kmenech, které tak o zimním slunovratu uctívaly boha Wotana. V České republice byl poprvé stromek postaven ředitelem Stavovského divadla Janem Karlem Liebichem na jeho zámečku v roce 1812. Lidé nový zvyk začali přijímat velmi pozvolna ve 40. letech 19. století. V době první světové války se zdobená větev z domácností pomalu vytratila a štafetu převzal vánoční stromek.

Umělý nebo živý stromek?

Paradoxně z hlediska historie se na trzích v Německu objevovaly nejprve malé umělé stromy a až později si lidé oblíbili strom živý. Postupem času někteří lidé opět přecházejí k stromkům nepravým. Je pravda, že vývoj šel značně dopředu a umělá jedle už opravdu vypadá jako právě uřezaná v lese. Stromy se vyrábí novými technologiemi a jehličí je jemné a precizně umístěné. Lze sehnat i s přízdobou sněhu. K výrobě se kromě jiných využívají italské materiály. Strom se snadno skládá, větve jsou potažené a nevykukují žádné nevzhledné dráty. Lze si vybrat z nabídky jedlí, borovic, smrků a jiných, kde se cena pohybuje od 150 korun, ale vše záleží na druhu, přízdobě a také hlavně velikosti. Pokud by byl zákazník hodně líný, lze strom zakoupit už nazdobený. Nejoblíbenější umělý strom je borovice žilka, který vypadá nejvěrohodněji. Jediné, co jim chybí je tradiční vůně smůly a jehličí. Otázka je, zda chceme vůni za cenu opadaného jehličí po celém obývacím pokoji.

Nabídka živých stromů

Živé stromky lze zakoupit během vánoc před velkými obchody, nebo na místech k tomu určených. Nabídka se během let rozšířila. Před vánoci se dá sehnat Jedle kavkazská, Borovice lesní, Douglaska tisolistá, Borovice černá, Smrk pichlavý, Smrk obecný, Jedle ojíněná.

Údržba stromku

Lze prodloužit jeho čerstvý vzhled, když se upiluje spodní větve a postavíme jej do nádoby s vodou a do Štědrého dne je umístíme na chladné a stíněné místo. Ideální je jej udržet při teplotě 0 stupňů. Je třeba dát pozor, aby voda nezamrzla, je velmi obtížné ho vysekat z ledu.

Zdobení

Tradiční zdobení spočívá v klasických svíčkách, oříškách, jablkách a také ve slaměných ozdobách. V moderní domácnosti se zdobí světýlky. Na trhu se prodávají úsporné led žárovičky. Určitě by neměly chybět ozdoby, které lze sehnat ve všech barvách a zdobení. Finále by mělo přijít v podobě řetězů a třásní, kterých je mnoho variant a barev. V některých domácnostech se na větve věší čokolády a čokoládové bombóny a na vrh stromu se umístí špička či jiná větší ozdoba.

Úklid nechtěného stromu

Po Vánocích se stromy odváží do sběrných dvorů na bioodpad nebo je možné jej v sezóně použít jako topení ve venkovním krbu. Do domácích krbů se větve plné smůly nevyplácí vhazovat. Například Ikea každoročně nabízí zákazníkům prodej živých stromů a po vánocích je možnost do určitého data jim strom vrátit bez nějakého poplatku.

Související články

reklama
reklama
reklama