reklama

Proč děti zlobí? Protože děláte něco špatně!

Děti ze své přirozené podstaty nemají potřebu zlobit. To dělají jen když něco ve výchově není v pořádku.

Foto: Isifa/Thinkstock

Děti ze své přirozené podstaty nemají potřebu zlobit. Pokud jsou milovány a dobře živeny, je jim nasloucháno a mohou realizovat přirozené tendence, jsou klidné, milující a spolupracující.

Jaké tendence to jsou? Pohyb, potřeba objevovat a orientovat se v prostoru, potřeba pořádku a přesnosti, komunikace, manipulace s předměty, tvoření, opakování zvolených činností.

Mohlo by vás zajímat: Dítě není cvičená opička ani vizitka pyšných rodičů!

Pokud některá z výše uvedených potřeb není uspokojována, hromadí se v dětech napětí, které časem vykrystalizuje ve "zlobení". Není to ale naschvál, nýbrž zoufalé volání o pomoc. Jak mu čelit, radí psycholožka Klára Markuciová, ředitelka mezinárodní školky a jesliček Nestlingue. Nejdůležitější je podle ní naslouchání.

Čtyři kořeny zlobení

"Ve své praxi jsem se setkala se čtyřmi základními kořeny zlobení," konstatuje Klára Markuciová. Jsou to:

  1. potřeba upoutat pozornost
  2. snaha získat moc
  3. projev bezmoci či neschopnosti
  4. nedostatečně ovládnutá touha

Pojďme se na ně nyní podívat blíž...

1.Upoutání pozornosti

Někam patřit, být přijat, mít hodnotu - to jsou základní a vrozené lidské potřeby. Pokud děti nedokážou upoutat pozornost něčím pozitivním, začnou projevovat opačnou polaritu: šaškovat, vyrušovat, strhávat na sebe pozornost.

Jak to funguje špatně: Následuje rozladění, nelibost a podráždění dospělého, který začne dítě napomínat či přemlouvat, aby se chovalo lépe. To dočasně přestane zlobit, ale brzy to zkusí znovu.

Účinná reakce: Zlobení přehlížejte, dobré chování chvalte. Ukažte dítěti, že může získat pozornost něčím vhodným. Veďte ho k vlastnímu sebehodnocení, aby nemělo potřebu být ohodnoceno jinými. Příklad: Dítě řekne "Je to hezké?" Správná reakce dospělého: "Co myslíš ty?"

2. Získání moci

Dítě, které odmítá vnější autoritu a vynucuje si, aby bylo stále po jeho, ztratilo orientaci ohledně svého místa ve světě. Přestalo vnímat svou pozici dítěte a přebírá pozici dospělého. Proto chce získat moc: vnější agresí (vztekáním) či pasivitou (nikdo mě nedonutí, abych to udělal).

Jak to funguje špatně: Dospělý má pocit ohrožení. Reaguje tresty, zákazy, příkazy, vyhrožováním. Dítě dočasně přestane zlobit, ale pak pokračuje s vyšší intenzitou. Pokud boj o moc prohrává, může v něm vyvstat vzdor a touha pomstít se.

Účinná reakce: Ovládněte se a vyhněte konfliktu. Nebojujte o moc, ať si dítě nemyslí, že se jeho hodnota odvíjí právě od ní. Dejte mu místo toho možnost využívat svůj vliv pozitivně: Nechejte ho s něčím pomoci a pak jeho pomoc dostatečně oceňte.

3. Bezmoc či neschopnost

Dítě s extrémními pocity nejistoty a vlastní bezcennosti se už vzdalo naděje, že může být v něčem úspěšné...

Jak to funguje špatně: Nešťastný dospělý ho povzbuzuje: Jen to zkus! Vždyť je to lehké, musíš se víc snažit... Ukaž, já ti pomůžu! Tím dítě zatlačí do ještě větší pasivity.

Doporučujeme: Moje šestiletá dcera ve školce krade

Účinná reakce: Nekritizujte, vyzdvihujte úspěchy, i malé, a nabízejte možnosti výběru: Začneš červenou, nebo zelenou barvou? Projevte i soucit: Možná bys teď nejradši nechal všechno plavat a měl klid...

4. Neovládnuté touhy

Dítě má pocit, že ho nikdo nemá rád. Nosí v sobě pocit ublížení a proto je pro něj těžké cítit lásku. Tu vnímá pouze skrz hmatatelné získávání toho, co si vynutí.

Jak to funguje špatně: Dospělý cítí nevoli, dítě trestá tím, že vyžadované tužby nesplní. Dítě stupňuje své chování a požadavky.

Účinná reakce: Ovládněte se a projevte ohledy a dobrou vůli. Netrestejte dítě odmítáním, ale vymezujte si hranice, abyste jeho přání mohli naplnit v budoucnu: "Musíš být asi hodně naštvaný, když tohle děláš. Tak tohle chceš... Budu o tom chvilku přemýšlet."

Líbí se vám rady Kláry Markuciové? Myslíte, že fungují? Pomohly vám? Máte své vlastní názory na výchovu? Můžete si je vyměňovat pod článkem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Padej k tátovi! aneb Puberťáci z rozvedené rodiny

20 jednoduchých způsobů, jak si zlepšit život

Smazala jsem účet na Facebooku: Vzal mi 4 roky života


Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama