reklama

Porodník říká: Rodíme špatně a nechceme to měnit!

Jak přistupují lékaři k ženám při porodu? Jak jejich chování vnímají samotné rodičky? Zajímá to vůbec někoho - třeba na ministerstvu zdravotnictví? Vypadá to, že ne.

Foto: Isifa/Thinkstock

Jak přistupují lékaři k ženám při porodu? Jak jejich chování vnímají samotné rodičky? Zajímá to vůbec někoho - třeba na ministerstvu zdravotnictví? Vypadá to, že ne.

Matka porod nějak zvládne, hlavně že se dítě narodí zdravé! Takový je přístup většiny českých porodníků. Není divu, že zodpovědné instituce zaplavují protesty.

Ministr zdravotnictví sice jmenoval pracovní skupinu, která měla navrhnout kroky ke zlepšení, jednání však nevedla k žádnému výsledku, a tak byla komise po několika měsících rozpuštěna. Co si o současné situaci v českém porodnictví myslí prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., jenž byl jejím předsedou? O tom informoval Babyweb.cz.

Tady velí lékař! A vždycky bude...

Porodnictví je pojímáno jako chirurgický somatický obor, psychologií rodiček se příliš nezabývá. Rodička je považována za objekt porodnické péče, nikoliv za svéprávný subjekt, který se aktivně podílí na vlastním porodu. To se samozřejmě projevuje ve vnímání prožitku. Mnoho rodiček charakterizuje český systém jako příkaznický, mají pocit, že jsou málo informovány, že není brán zřetel na jejich vlastní představu o porodu, že je zbytečně medikalizován a že jsou jim vnucovány porodnické postupy, které si nepřejí.

Čtěte také: Které ženy bude porod bolet?

"Lékaři mají často k rodičkám necitlivý přístup s nedostatečnou komunikací, bez citu pro situaci, asertivity a pozitivního psychologického přístupu. Prostě se v psychologii porodnictví pohybujeme jako sloni v porcelánu," konstatuje MUDr. Aleš Roztočil.

Pravdu máme jenom my!

Většina rodiček se s tím smíří. Některé vyhledají porodnici, kde naleznou alespoň částečnou odezvu na svá přání, a jiné zvolí před neúctou zdravotního personálu raději riskantní domácí porod. Nemají tedy "porodničtí radikálové" v něčem pravdu?

Lékaři z České gynekologické a porodnické společnosti, České neonatologické společnosti a z Odborné společnosti praktických dětských lékařů se domnívají, že ne. Podle nich není vzhledem k dosaženým perinatálním výsledkům třeba koncepci českého porodnictví měnit.

Doporučujeme: Jak šetrně vyvolat porod

"Trochu mi to připadá, jako kdyby Thomas Alva Edison vynalezl žárovku a konstatoval, že tento výrobek je natolik dokonalý, že již další typ žárovky nebude zapotřebí," podotýká zklamaně MUDr. Roztočil. Sám za sebe je totiž přesvědčen, že české porodnictví změny potřebuje. Jaké by měly být?

Desatero přirozeného porodu

Základem by měl být návrat k přirozenému porodu, založený na slušném a uctivém jednání s rodičkou a respektování její intimity. K dalším patří:

  • Provádění veškerých lékařských zásahů a medikace pouze v opodstatněných případech a vždy na základě informovaného souhlasu rodičky.
  • Včasné, pravdivé a srozumitelné informování rodičky bez zbytečného zastrašování o úkonech v rámci poskytované péče.
  • Maximální omezení rutinních postupů (epidurál, intravenózní podání oxytocinu, nástřih hráze, protržení vaku blan, okamžité přerušení pupečníku, císařský řez), nevyžaduje-li to aktuální zdravotní stav rodičky.
  • Školení personálu v nefarmakologických způsobech tišení bolesti.
  • Respektování volby polohy rodičky ve všech dobách porodních.
  • Umožnění nepřetržité podpory blízké osoby ve všech fázích porodu bez poplatku.
  • Umožnění nepřetržité blízkost matky a dítěte po porodu, omezení rutinní péče o novorozence na minimum.

Více o Desateru přirozeného porodu v porodnici se dozvíte na Babyweb.cz >>

Zdají se vám uvedené požadavky naprosto přirozené? Pak vás možná překvapí, že jejich dodržování je ve většině českých porodnic spíš výjimkou.

Vybudování porodních domů vedených příslušně vyškolenými asistentkami, které tyto zásady respektují, není ekonomicky reálné. Domácí porody potom představují nesmyslné riziko. Za jedinou možnou cestu nápravy proto považuje MUDr. Aleš Roztočil zavedení přirozeného porodu v porodnicích. "Jsem přesvědčen, že pokud se nám to podaří, stane se plánovaný porod v domácnosti a další porodnické výstřelky v ČR raritou," uzavírá.

zdroj: Babyweb.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Co by muži u porodu rozhodně neměli říkat

Náš syn žil tři dny: Video, které svírá srdce

7 rad, jak opticky zvětšit malý byt: Tyhle fungují!

Kdo je Aleš Roztočil

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. je přednostou gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Jihlavě a vedoucím katedry zdravotnických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Je po mnoho let členem výboru České gynekologické a porodnické společnosti a vědeckým sekretářem její Sekce prenatální medicíny. Je autorem šesti učebnic a u čtyř je spoluautorem. Absolvoval stáže na gynekologicko-porodnických klinikách v Nimes ve Francii a Molndalu ve Švédsku.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama