reklama

Nový občanský zákoník: Podělíte se o peníze se strýcem?

Co konkrétně se pro vás jako manžele, rodiče, děti, prarodiče a vzdálené příbuzné změnila novela občanského zákoníku? Je toho docela dost.

Foto: Isifa/Thinkstock

Občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. ledna letošního roku, zavedl nové pojmy a výrazně upravil rodinné právo. Cílem změn je ochrana slabšího jedince a zajištění funkce rodiny.

Co konkrétně se pro vás jako manžele, rodiče, děti, prarodiče a vzdálené příbuzné změnilo? Je toho docela dost.

Jak to bude s manželi?

Ti získali víc možností uspořádat majetkové poměry. Kromě společného jmění se mohou dohodnout i na odděleném jmění nebo rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění. Taková smlouva musí mít formu notářského zápisu.
Manžel (což v pojetí zákona i v našem článku znamená muže i ženu) nově získal právo na informace o příjmech a jmění protějšku a může je vymáhat i soudně. Novela také posílila ochranu jednoho manžela před negativním jednáním toho druhého.
 
Více chráněno je i bydlení rodiny: Jeden z partnerů nesmí prodat byt, ve kterém žije celá rodina, bez písemného souhlasu toho druhého, pokud nezajistí ve všech ohledem obdobné bydlení jako dosavadní. A také k prodeji obvyklého vybavení domácnosti vyšší hodnoty (lednička, pračky, myčka) musí mít prodávající nově i souhlas partnera.

Vše pro rodinu!

Kromě rodičů a dětí partnera nyní podle zákona vyženíte či vyvdáte celou jeho rodinu i se senilními strýčky a bratranci, kteří jsou třeba hazardními hráči. Nově definované švagrovství totiž zahrnuje široké příbuzenstvo: babičky a dědy, vnuky, švagry a švagrové, tety i strýce. Ti všichni by v rámci rodiny měli mít srovnatelnou životní úroveň. Mohou se toho domáhat i na váš úkor? Nikoli.

Doporučujeme: Změňte zákon o rodině! Je to ostuda!

"Jsem si vědoma tohoto rozšířeného výkladu zákona, ale nesouhlasím s ním. Takový výklad zákona je podle mne v rozporu s dobrými mravy a právem vlastnit majetek, garantovaným Listinou základních práv a svobod. Cílem novely není v majetkové rovině nadměrně zatížit "produktivní" osobu povinnostmi vůči ostatním," oponuje pražská advokátka JUDr. Kateřina Dlouhá. "Úprava takto širokého příbuzenstva nachází uplatnění ve speciálním ustanovení o rodinném závodu, ale nedá se aplikovat na všechna práva vztahující se k rodině a domácnosti," dodává.

Co znamená pojem rodinný závod? Jestliže jeden člen rodiny vlastní podnik, kde ostatní pracují, budou o zásadních otázkách rozhodovat všichni bez ohledu na vlastnictví. Má-li tedy otec knihkupectví, kde matka s dcerou a neteří pracují, musí s jeho prodejem souhlasit většina členů rodiny, protože se jedná o zdroj její obživy.

Předci a potomci mají sice vzájemnou vyživovací povinnost a pokud ji nemohou splnit nejbližší příbuzní, přechází na ty vzdálené. Ale také vyživovací povinnost je korigována pravidlem dobrých mravů, takže není třeba se obávat zneužití.

Co když jsme se rozvedli?

Některých povinností k rodině se ovšem nemusíte úplně zbavit ani předmanželskou smlouvou. Jestliže totiž nebude mít partner k opuštění rodiny důvod hodný zvláštního zřetele, může mít smůlu - a hlavně povinnost nadále přispívat na náklady domácnosti, ze které odešel. Že důvodem hodným zvláštního zřetele není o dvacet let mladší blonďatá sekretářka s mírami 90-60-90 je nasnadě...

Při rozhodování o výkonu rodičovské odpovědnosti musí soud přihlížet i k názoru dítěte mladšího 12-ti let a od tohoto věku vždycky. Soud mu tedy nemůže jen tak přikázat stýkat se s rozvedeným rodičem, pokud si to ono samo nebude přát. "Soud ale může, bude-li to v zájmu dítěte, stanovit například, že styk rodiče s dítětem bude realizován v určitém poradenském zařízení, aby došlo k postupnému obnovení vztahu dítěte a rodiče pod vedením odborníka," upřesňuje JUDr. Kateřina Dlouhá.

Novinkou je také možnost styku nezletilého dítěte s blízkou osobou, i když není příbuzná. Stačí mít s dítětem navzájem dlouhodobý citový vztah, a můžete se domáhat práva na setkávání soudně - jako třeba teta, která miluje neteře, ale rozhádá se s jejich rodiči.

Jak si pořídit dítě bez těhotenství

Osvojení je nově chápáno jako forma rodičovství, ne jako náhradní péče, takže se jeho podmínky více zpřísnily. V zákoně taktéž přibyla možnost osvojení zletilé osoby a nová úprava krátí práva nepominutelných dědiců, přičemž výrazně posiluje svobodu člověka rozhodovat v závěti o tom, co se stane s jeho majetkem po smrti.

Přesněji bylo definováno i náhradní mateřství v případech, kdy se dítě narodí ženě, která není jeho biologickou matkou. Zásada, že matkou dítěte je žena, která ho porodila, však zůstává v platnosti. Vztah mezi biologickou matkou a dítětem je upraven osvojením, otcovství je určeno souhlasným prohlášením náhradní matky a biologického otce. Pokud se však náhradní matka odmítne dítěte vzdát, nemají biologičtí rodiče šanci proti ní uspět, protože podle zákona nelze vyhovět žalobě ženy, která byla dárkyní genetické látky, proti ženě, která dítě porodila.

Prodlužuje se lhůta k popření otcovství na půl roku ode dne, kdy muž začal mít pochyby o svém otcovství. Popřít ho může do šesti let (dříve do tří let) od narození dítěte, později jen ve výjimečných případech, shledá-li soud, že to vyžaduje zájem dítěte.

Vybrali jsme pro vás to nejhlavnější. Změn je samozřejmě mnohem víc a jejich celkový duch je jasný: Posílit rodinu, jejíž funkce stále víc upadá. Myslíte, že se to zákonodárcům podařilo? Které změny se vám, a které nikoli? O tom můžete diskutovat pod článkem a hlasovat v anketě.

zdroj: Aktuálně.cz, obcanskyzakonik.justice.cz, mesec.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Rizika náhradního mateřství: "Trojka" se špatným koncem

Podívejte se, jak vypadají noční můry všech rodičů!!

Video: Co by se stalo, kdyby muži říkali pravdu?

Chystá vláda super úřad na sledování lidí? Je to klíč k řešení epidemie? | Video: Martin Veselovský, DVTV
reklama
reklama
reklama