reklama
 

Jaké úrazy hrozí dětem nejčastěji?

Každou hodinu každého dne umírá v Evropské unii jedno dítě následkem úrazu. Prevence by mohla většinu těchto dětí zachránit. Navíc by ušetřila miliardy,  které se každoročně vydávají na léčení úrazů.

Foto: Thinkstock

Úrazy jsou dlouhodobě hlavní příčinou úmrtí dětí. A jak ukazují statistiky, zásadní vliv na počet lidských tragédií má přístup jednotlivých zemí k prevenci úrazů.

„Každou hodinu každého dne umírá v Evropské unii jedno dítě následkem úrazu," konstatuje Joanne Vincenten, ředitelka European Child Safety Alliance (ECSA). „Důsledné používání ověřených preventivních strategií by mohlo většinu těchto dětí zachránit. Navíc by ušetřilo miliardy, které se každoročně vydávají na léčení úrazů."

Pozor dávejte hlavně doma

Potěšitelné je, že k největšímu pozitivnímu posunu v rámci sledovaných čísel došlo v zemích, kde investice do prevence přicházejí hlavně v posledních pěti letech. Jsou to ČR, Finsko, Maďarsko, Skotsko a Španělsko. Česká republika se hodně zlepšila, dobře funguje strategie snížení dopravních úrazů. Stále jsou však rezervy, zejména ohledně bezpečnosti dětí doma (pády, popáleniny a opařeniny) a v blízkosti domova (utonutí, otravy a dušení dětí). Přitom právě domácí úrazy jsou hlavní příčinou hospitalizace a ambulantních ošetření.

Jak vyplývá ze statistik, více jsou ohroženy děti ze znevýhodněných skupin obyvatelstva a ze zemí, které procházejí velkými socioekonomickými změnami. Podpora v zákonech však chybí obecně a dopadá rovnoměrně na všechny děti.

Kde hrozí nebezpečí?

Zahrada je pro děti rájem, zejména v létě. Zodpovědní rodiče by však měli vzít v úvahu možná rizika. Jaká to jsou?
Bazén a malé děti? Jedině za bedlivého dozoru! Ve parnech je chladná koupel úlevou i zdrojem velké zábavy. Nesmíte ovšem nechat malé děti u bazénu samotné.

Na bezpečnost je dobré myslet už předem: protiskluzové povrchy, bezpečné schůdky do bazénu, lamelové zakrytí, případně zábradlí mohou předejít nejhoršímu. Děti by také do bazénu neměly chodit s respiračními nemocemi, horečkou, kožním onemocněním nebo otevřenými rankami, kterými se mohou dostat do těla škodlivé mikroorganismy.

Sekačku zásadně nepůjčujte!

Sekání trávy působí na malé děti jako mocný magnet. Chtějí pracovat a pomáhat dospělým. Doporučení zní: nenechejte je, pokud nejste přesvědčeni, že jsou dostatečně vyzrálé, aby mohly posoudit všechna rizika spojená se sekáním. Neexistuje doporučený věk a bude vždy na vašem subjektivním posouzení, že jsou již natolik opatrné a zodpovědné. Mezi základní pravidla patří používání ochranných pomůcek, dostatečná kontrola sekaného terénu, zodpovědné zachovávání bezpečné vzdálenosti od menších dětí a zvířat, soustředění na sekání. A nikdy nesmí sekačku zkoumat, pokud je žací mechanismus v pohybu!

Obecně platí: nezakazovat, ale kontrolovat a naučit zacházet! To se týká nejen bazénů a sekaček, ale také ostrých kuchyňských nožů, úklidových a lékařských chemikálií a vůbec veškerého vybavení domácností.

zdroj: Briggs&Stratton, cupcz.cz

Zákony vs. Realita

  • Žádná země nemá zákon, který nařizuje pro děti do 4 let použití dětského zádržného systému umístěného proti směru jízdy, ačkoliv je to běžná praxe ve Švédsku, kde úmrtí dítěte spolujezdce v tomto stáří je téměř nulové.
  • Pouze 13 států (42 %) má zákon, který nařizuje použití cyklistické přílby pro děti. Ale ani u nich není vždy zákon důsledně prosazovaný.
  • Jen 7 zemí (23 %) má národní zákon nařizující oplocení soukromých bazénů. A pouze ve Francii je těnto zákon plně funkční.
  • Jen 15 zemí (48 %) má zákon nařizující dětské pojistné uzávěry na baleních léků a pouze 3 z těchto zemí uvádějí, že zákon je skutečně prosazovaný.
  • Jen 16 zemí (52 %) má stavební zákon upravený tak, aby se zabránilo pádům dětí z oken ve vyšších podlažích, u poloviny z nich se však tento zákon uplatňuje jen u novostaveb.

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama