reklama

Liposukce nebo lipolýza? Co je pro vás lepší? Radí prim

Přiměly vás plavky uvažovat o liposukci? Pokud ano, jakou si vybrat? S rozhodováním pomůže prim. MUDr. Otakar Lucák, vedoucí lékař Kliniky plastické chirurgie Ostrava

Přiměly vás plavky uvažovat o liposukci? Pokud ano, jakou si vybrat? S rozhodováním pomůže prim. MUDr. Otakar Lucák, vedoucí lékař Kliniky plastické chirurgie Ostrava

V poslední době jsme často informováni o nových možnostech zcela bezbolestného odstranění tukových nadbytků. Je to lákavá nabídka. Zbavit se tuku bez námahy a bez nutnosti podrobit se klasickému operačnímu odsávání tuku.

Chirurgická klasika

Z rádií a billboardů se na nás valí hesla plná výhod bezbolestné liposukce - žádná hospitalizace, žádná narkóza, žádné modřiny, žádné otoky, žádné trápení s nošením elastických kalhot a hlavně žádná ztráta dovolené. Prostě značka ideál.

Zdálo by se tedy, že klasické liposukci odzvonilo. Je tomu ale skutečně tak, nebo se jedná o pouhou komerční záležitost ? Pokusme se na to objektivně odpovědět prostřednictvím ověřených faktů.

Klasická liposukce je metoda chirurgická. Nežádoucí tukové nadbytky jsou odsávány pomocí liposukčních kanyl skrz drobné kožní vpichy. Liposukce se provádí buď v celkové anestézii nebo v místním umrtvení.

Tuk se odsává mechanicky

Aby se tuk snadněji odsával a plochy méně krvácely, naplní se ošetřovaná oblast roztokem, který se nazývá tumescence. Díky tumescentnímu roztoku je liposukce snadnější a hlavně lze odsát větší množství tukové tkáně při jednom zákroku.

Existuje několik typů liposukcí. Mechanická, radiofrekvenční nebo ultrazvuková. U všech těchto tří typů je tuk odsáván mechanicky pomocí prostého pohybu dutých kanyl, u radiofrekvenční a ultrazvukové je tuk navíc rozpouštěn tepelným zahříváním, a pak je hadičkami společně s tukovými buňkami odveden z nežádoucích míst ven z těla do připravených vaků.

Nevýhodami kombinace kanyl se současným zahřívání tuku je častější výskyt nerovnosti a dokonce odumírání okrsků kůže z důvodů popálení ultrazvukem nebo radiofrekvenčním proudem. Z těchto důvodů je ve světě zaznamenáván postupný odklon od těchto metod.

Přibírá se jinde na těle

Přesto jsou pracoviště, kde jsou s úspěchem a dobrými výsledky tyto liposukční metody používány dodnes. Podmínkou dobrého a nekomplikovaného výsledku však je obrovská zkušenost operatéra.

Naproti tomu klasická liposukce prováděna zkušeným plastickým chirurgem má výborné výsledky a prakticky nulová rizika a hlavně prokazatelně trvalé výsledky. Nejlepším důkazem tohoto tvrzení jsou ti naši pacienti, kterým jsme liposukci prováděli již před více než 10 lety, a kteří jsou stále spokojení s dosaženými výsledky. A pokud někteří z nich přeci jen přibrali, pak mimo plochy ošetřené liposukcí.

Lipolýza znamená jen rozpouštění

Toto ale v žádném případě nelze říct o v současné době propagovaných bezbolestných metodách odstraňování tuku.

Nechirurgické rozpouštění tuku prostřednictvím zahřívání a rozbíjení tukové vrstvy zvenku přes kůži, nejčastěji ultrazvukem, se nazývá lipolýza. Nikoliv liposukce, jak je mylně v reklamách uváděno.

Lipolýza je tedy rozpouštění, nikoliv odsávání. Tukové buňky po lipolýze tedy v těle zůstávají, a to je ten největší rozdíl a problém.

Snazší návrat tuku

V případě ultrazvukové lipolýzy se jedná o nechirurgický zákrok. Proto pro něj není nutný operační sál a může se provádět v různých salónech nebo ambulancích.

Během procedury se pohybuje ultrazvukovými sondami po kůži. Ultrazvuk tukovou tkáň zahřívá, čímž dochází k uvolnění tukového obsahu z tukových buněk. Ten je pak odváděn tělem, ale tukové buňky v těle zůstávají. Proto se tuk vrací do ošetřených míst snadněji.

Ultrazvuková lipolýza není nikdy schopna odstranit tak velké množství tuku, jak je tomu u klasické liposukce. Je tedy vhodná jen ke korekci menších tukových nadbytků a vzhledem k menšímu účinkuje poměrně drahá.

Porovnejte si sami

Co tedy říci závěrem? Klasická chirurgická liposukce je velmi efektní metoda s výbornými a trvalými výsledky. Proto neustále má a jistě ještě dlouho bude mít své nezastupitelné místo mezi metodami modelujícími postavu.

To, co je nabízeno jako bezbolestná, nechirurgická liposukce, není liposukce, ale lipolýza. Tukové buňky u této metody zůstávají v těle, tuk není odsáván, ale rozpouštěn ultrazvukem a pak odváděn pryč vlastním tělem. Tato technika proto nemá a nikdy nemůže mít tak velký a hlavně trvalý efekt jako klasická liposukce.

Technický vývoj jde neustále dopředu a díky němu máme život v mnohých směrech o hodně jednodušší. Platí to i v medicíně. Člověk však nemusí být žádným velkým odborníkem nebo specialistou, aby si sám udělal svůj správný úsudek o tom, co ho zajímá. Většinou jen stačí zapojit své vlastní zkušeností a použít trochu vlastního přirozeného rozumu. V případě pochybností to může být Vás nejspolehlivější rádce.

Oba mrtvé strojvedoucí jsem znal. Je tragédie, že se nevrátí k rodinám, říká Zazvonil | Video: Michael Rozsypal
reklama
reklama
reklama