reklama

Hyperaktivita s poruchou pozornosti - ADHD

Zkratka nervového postižení ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) znamená v překladu Hyperaktivita s poruchou pozornosti. Jedná se o jednu z řady potíží, které již na počátku lidského života brzdí sociální a duševní vývoj a cesta k nápravě je obtížná

Stejně tak je obtížné přesně určit, jak dítě k ADHD přišlo. Odborníci považují za příčinu někdy problémy během porodu, vnější podmínky nebo genetické poruchy (v této souvislosti je zmiňována např. „novorozenecká žloutenka“ tedy možný důsledek nekompatibility rodičovských krevních skupin). Faktory, zkrátka, mohou být teoreticky všude.

Bez bližších znalostí tedy sotva ovlivníme, jestli dítě bude ADHD postiženo, ale rozpoznání poruchy je už o něco snazší (byť symptomy se samozřejmě mohou překrývat s odlišnými problémy). Mezi projevy patří zejména hyperaktivita, tedy nadbytečný pohyb a aktivita bez ohledu na současnou situaci spojená například i s přehnaným hlasovým projevem, poškozená motorika a koncentrace, problémy s vnímáním času, labilní emocionální život a mnohé další dílčí poruchy. Existuje vícero typů takto postižených – někteří jedinci jsou velmi pasivní, pouze jim chybí koncentrace a tudíž jsou jejich problémy obtížněji zaregistrovatelné. Podle světových statistik trpí těmito potížemi spíše chlapci než dívky, ale o jejich průkaznosti nepanuje shoda.

Naprosté vyléčení problému není pravděpodobné, ale můžete dosáhnout toho, že vaše ratolest nastoupí na cestu socializace a duševní stability. Nejčastější vnitřní potřebou lidí s ADHD je pevný harmonogram činností a je dobré po nich vyžadovat plnění konkrétních úkolů, čímž se jim dostane povědomí o řádu ve společenském i psychickém slova smyslu. Účinnost moderních medikamentů zůstává většinou sporná.

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama