reklama
 
  • Wiki
  • Hrad Špilberk

Královský hrad Špilberk (německy Spielberg, v brněnském hantecu Špilas) je dominantou města Brna s bohatou historií, jejíž součástí je také období, kdy ve zdejších kasematech byla obávaná věznice. V roce 1962 byl hrad a jeho okolí prohlášen národní kulturní památkou a dnes ho spravuje a využívá Muzeum města Brna.

Historie

Hrad Špilberk byl založen českým králem Přemyslem Otakarem II. někdy v polovině 13. století na skalnatém kopci nad městem. Na začátku roku 1278 se zde konal sněm, o němž se zmiňují písemné prameny z té doby. Postupně pak na hradě příležitostně pobývali čeští králové a moravská markrabata, mezi nejvýznamnějšími Karel IV. a Jošt zvaný Moravský. V roce 1337 tady žila po svém nuceném odchodu z Prahy první manželka Karla IV., Blanka z Valois.
Trvalým sídlem moravských markrabat se Špilberk stal v polovině 14. století za vlády markraběte Jana Jindřicha, mladšího bratra Karla IV., a jeho syna Jošta, který byl roku 1410 zvolen římsko-německým králem a Špilberk se tak na krátkou dobu stal sídlem vládce celé Římsko-německé říše. Za vlády „moravských“ Lucemburků zažil Špilberk největší slávu, která začala upadat za panování krále Zikmunda. Hrad přebírá funkci vojenskou a postupně se stává pevností. Jeho význam se v tomto směru projevil za války mezi Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem, který po dlouhém obléhání hrad získal a po něm ovládl Moravu. Poté nastal úpadek hradu a původní královské sídlo začalo chátrat.
V 16. století si moravští stavové uvědomili, jaký význam Špilberk má, a aby ho zachránili, tak ho koupili a obratem prodali městu Brnu. Již za 60 let, po bitvě na Bílé hoře, byl Špilberk městu císařem zkonfiskován. Za třicetileté války neměl hrad téměř žádný význam, neopravoval se a chátral. Oživení nastalo při obléhání Brna švédskými vojsky, kdy bylo rychle opravováno a budováno opevnění, které pak odolalo tříměsíčnímu obléhání švédskou armádou. Od poloviny 18. století byl proto Špilberk přestavěn na nejvýznamnější barokní nedobytnou pevnost na Moravě.
Císař Josef II. v roce 1783 zřídil v kasematech na Špilberku civilní věznici pro zločince s nejvyššími tresty, kteří byli využíváni k těžkým pracím. Později zde byli umisťováni političtí vězni. Po odchodu císaře Napoleona bylo opevnění zničeno a na Špilberku zůstala už jen civilní věznice, kterou zrušil v roce 1855 císař František Josef I. V dalších sto letech tady byla kasárna. Na obávané vězení se Špilberk proměnil ještě za světových válek, hlavně za nacistické okupace. Po válce na hradě sídlila československá armáda do roku 1959. V roce 1960 se Špilberk stal sídlem Muzea města Brna.

Akce 2014

Výstavy: Kriminalistika ve fotografii
Letem českým světem (Dalibor Chatrný)
Konstruktér barvy (Bohumír Matal)
Velká válka
Sklo (Antonín Oth)

Letní kino Špilberk

Shakespearovské slavnosti
Hudební festival Špilberk 2014 - v polovině srpna na Špilberku startuje již patnáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu, který je tradiční ozdobou brněnského kulturního léta.
Ohňostroje Ignis Brunensis
Podzim na Špilberku

Otevírací doba a vstupné

Otevírací doba je přizpůsobená požadavkům návštěvníků a je různá pro různé části hradu.
Prohlídka Královského hradu se koná každý den v 15 hodin, trvá 90 minut a stojí 100 Kč.
Komentovaná prohlídka Žalář národů se koná denně v 11 a 13 hodin, trvá 90 minut a základní vstupné je 100 Kč.
Prohlídky kasemat jsou možné bez průvodce, plné vstupné 90 Kč.

Kontakty

Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
e-mail: [email protected]
www.spilberk.cz

Svatby

Na Špilberku je několik možností, jak a kde uspořádat civilní či církevní svatební obřad pro různý počet hostů. K dispozici jsou Dolní kaple, Královská kaple, Barokní kaple, Hranolová věž, Jihozápadní a Jihovýchodní bastion, Západní kurtina, Jižní terasa a Letní scéna. Bližší informace lze získat na kontaktech:
tel.: 542 123 668; 728 671483
e-mail: [email protected]

Tipy na výlety

Brno
Brněnská přehrada - Prýgl
Moravský kras
Tišnov
Kunštát
Lysice
Moravské vinařské stezky

Související články

reklama
reklama
reklama