reklama

Kámen je původně gotický hrad ze 13. století, který stojí na rozsáhlém skalisku, podle něhož získal své jméno. Nachází se asi 15 km od Pelhřimova ve stejnojmenné obci, v mírně zvlněném Pacovsku v kraji Vysočina. Kromě prohlídky vlastního hradu je zde možno zhlédnout expozici starých jednostopých vozidel. Hrad Kámen se v roce 2011 stal pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov.

Historie

Založení hradu ve 13. století je obestřeno mlhami zapomnění. První písemné zmínky jsou z let 1316 a 1318 a týkají se Nimíra z Kamene. V letech 1327 až 1504 byl Kámen královským lenním hradem, působil zde velmi dlouho rod Tluksů. V roce 1437 prodal Hynek Tluksa hrad i s podhradím a vesnicemi Purkartu Kamarétovi z Žirovnice, který byl stoupencem Jiřího z Poděbrad. V roce 1450 se zde odehrála důležitá schůzka budoucího českého krále s Jindřichem z Rožmberka. Pak se několikrát vystřídali vlastníci hradu, hrad byl dokonce v dědictví rozdělen na dvě poloviny.

Od roku 1523 pak vlastnil hrad (po vykoupení a zcelení) téměř 200 let významný český rod Malovců. Během té doby zažíval hrad Kámen největší rozmach, byl stavebně upravován a celé panství se rozšiřovalo. Na okraji městečka byla vystavěna barokní kaple a v ní rodinná hrobka. Jan Kryštof Malovec hrad prodal na začátku 18. století a jeho majitelé se pak rychle střídali. Význam hradu začal upadat a stavba chátrala. Pod vlivem romantismu v druhé polovině 19. století sice došlo k větším stavebním úpravám, které ale bohužel starému hradu dost ublížily.

Ve 20. století v roce 1948 byl hrad zestátněn. V roce 1953 prohlášen státním kulturním majetkem. V letech 1964 až 2002 byl spravován Okresním národním výborem, později Okresním úřadem v Pelhřimově. Od 1. 1. 2003 byl hrad Kámen samostatnou příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a od roku 2011 se hrad Kámen stal pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Akce 2014

Během letní sezóny se na hradě konají různé kulturní akce jako večerní prohlídky, víkendy pro rodiče s dětmi, celodenní vystoupení skupiny historického šermu (30. 8., 21. 9., 18. 10.). Do konce září mohou návštěvníci zhlédnout výstavu výtvarných prací Plenéry 2014.

Otevírací doba a vstupné

Hrad Kámen je veřejnosti přístupný v dubnu a říjnu o víkendech a o svátcích, od května do září denně kromě pondělí. Základní vstupné do interiérů hradu činí 50 Kč.

Kontakty

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
pobočka Hrad Kámen
Kámen č. p. 1
394 13 Kámen
[email protected]
www.hradkamen.cz

Svatby

Romantická svatba na hradě Kámen je snem mnoha snoubenců. Oficiální záležitosti kolem svatebního obřadu je třeba domluvit na Obecním úřadu v Obratani. Pronájem hradních prostor se objednává na tel. čísle 721 846 931 nebo na čísle Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. 565 323 184.

Tipy na výlety

Červená Lhota
Dobrá Voda u Pacova
Hrad Choustník
Chýnovská jeskyně
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Hrad Orlík
Pacov
Tábor

Související články

reklama
reklama
reklama