reklama
  • Wiki
  • Hrad Grabštejn

Státní hrad Grabštejn se nachází na strmém ostrohu blízko údolí řeky Lužické Nisy, v místech, kde tok řeky opouští hornatou krajinu severočeského pohraničí a poté i Čechy. Leží mezi Hrádkem nad Nisou a Chrastavou v Libereckém kraji. Původně se hrad jmenoval Grafenštejn.

Historie

Hrad se na tomto místě určitě nacházel v druhé polovině 13. století, založen byl možná mnohem dřív. První písemné zmínky jsou o purkrabím z Donína, který zde působil za vlády krále Přemysla Otakara II. ve 2. polovině 13. století. Jeho rod žil na Grafenštejně do roku 1562, kdy ho museli prodat zemskému radovi a místokancléři Jiřímu Mehlovi ze Střelic. Hrad byl v 15. století dějištěm mnoha válečných střetů.

V druhé polovině 16. století došlo pod jeho vedením k významné renesanční přestavbě. Zcela změnila podobu i původní kaple sv. Barbory, dnes řazená mezi nejpůsobivější renesanční stavby českého venkova. Kaple je manýristickým klenotem Čech díky stěnám pokrytým vzácnými malbami a s unikátními renesančními lavicemi - stallami. Podobu, kterou Grabštejn získal za Mehla, nezměnilo ani několik dalších stavebních úprav. V okolí začal Jiří Mehl dolovat měď a stříbro. V roce 1586 musel prodat hrad svému příteli Ferdinandovi Hoffmannovi z Grünenbühlu. Jeho vdova se provdala za Jana Bedřicha z Černous, jemuž byl po Bílé hoře majetek zkonfiskován. Po třicetileté válce se tady střídali různí vlastníci – Albrecht z Valdštejna, švédská posádka, Trauttmannsdorfové.

Gallasové se na počátku 18. století pustili do přestavby předhradí, kde vznikl Nový zámek, který zaplnili rozsáhlými sbírkami. Kolem nechali vybudovat zámecký park. Po roce 1948 byl hrad zestátněn, od roku 1953 tady sídlila armáda a pak byl hrad opuštěn a pustl. Po sametové revoluci nastal obrat - na hradě začaly probíhat rozsáhlé rekonstrukce a byl zpřístupněn veřejnosti.

Akce 2014

Na hradě Grabštejn se pravidelně pořádá festival Worldfest a Grabštejnské létohrádky, různé koncerty, výstavy, rytířské turnaje a mnoho dalších akcí:
30. 8. 2014 Hradozámecká noc – „S Jiřím Mehlem ze Střelic renesanci vstříc
5. 9. 2014 - 7. 9. 2014 Worldfest
13. 9. 2014 - 14. 9. 2014 Dny evropského dědictví
29. 11. 2014 - 21. 12. 2014 (o víkendech) Adventní prohlídky
6. 12. 2014 Vánoce na Grabštejně

Otevírací doba a vstupné

Státní hrad Grabštejn je pro veřejnost otevřen od dubna do října denně kromě pondělí, základní vstupné stojí 100 Kč.

Kontakty

Správa SH Grabštejn
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel.: 482 724 301
E-mail: [email protected]
www.hrad-grabstejn.cz

Svatby

Na hradě Grabštejn je možné uspořádat romantický svatební obřad. Správa hradu poskytuje venkovní i vnitřní prostory (sál ve východním křídle objektu a renesanční kapli). Úřední formality a termíny je třeba dohodnout na matrice Městského úřadu v Hrádku nad Nisou nebo s příslušnou církví, která je k tomu oprávněna.

Tipy na výlety

Hrad a zámek Frýdlant
Zámek Lemberk
Liberec – zoo, botanická zahrada
Ještěd
Zámek Sychrov
Zámek Hrubý Rohozec
Jizerské hory
Krkonoše
Zoo Dvůr Králové

Související články

reklama
reklama
reklama