reklama

Snář - výklad snů online

Úběl

čistota v lásce

Ubohý

být: den plný starostí

Ubrousek

dobrá hostina, kterou si nezasloužíte

Ubrus

dobře míněná hostina

Úcta

jiným ji prokazovat: ponížení, pokoření

přijímat ji: příznivé přijetí

Účet

nesnáze

Udatnost

u ženy: síla

Údolí

slzy

zelené: radost

Uhlí

sedět na žhavém: neurčité sezónní zaměstnání

vidět hořet: opatrnost při volbě přátel

vidět: bohatství, štěstí

Uhlíř

nepřízeň

Úhoř

budete jednat s advokátem

vidět ho mrtvého: zármutek a mrzutost

vidět ho staženého: osvobodit se z vězení, vysvobození z nesnází

tahat ho z vody: konec nemoci, uzdravení

Ucho

vidět jedno: zvědavá sousedka

krásné a větší: dobré zvěsti

má-li žena zakryté: cizoložství

menší než máte: příbuzenstvo upadne do dluhů

slyšet na ně: hřích

podrápané: velká škoda ze strany příbuzného

prašivé: škoda od příbuzného

uřezané: vašemu majetku je odzvoněno

mít velké: velmi vás potěší přátelé, zvláště ženy

zakryté: lež

oslí: služebnost, poddanství

Uklízet

vidět sebe sama: nečekané objevení se pohřešované osoby

Úkol

udělat do školy: svár a rozdvojenost

Úl

vidět včelí: blaženost a prospěch

Ulice

slepá: váš záměr ztroskotá

Umrlec

chodit s ním: jistě přijdou lepší časy

Umyvadlo

vidět mosazné nebo měděné: věrnost

mýt se v něm: splacení viny

Únos

neočekávaná rychlá svatba

Urazit se

přízeň a blahovůle

Úroda

dovézt ji domů: dědictví

Úřad

čestné přijímat: pomluvy

čestné rozdávat: dojde k vám dobrá zvěst

obdržet nebo zastávat: utrpíte ztrátu

Ústa

škaredých barev: křivé nařčení

krásné barvy: spokojenost a vzorné manželství

křivá: křivopřísežnictví

odplivující: odpor

otevřená: žvatlavost

strupatá: zlé příhody v domě a hádky

zavřená s masitými rty: smyslnost

zavřená s tenkými rty: krutost

Ústřice

jíst: možná smrt

vidět: úspěch v podnikání, šťastné těhotenství

Uvězněný

být: ztráta štěstí

Uzel

dělat: někoho do rozpaků uvedete

rozvázat: vnesete do zmatků řád

vidět: budete v rozpacích

reklama
Nejnovější
reklama