reklama

Snář - výklad snů online

Sad

vidět: bohatství

růžový: šťastné manželství

Sádlo

vidět: blahobyt

jíst: z úspěchu se stane neúspěch

škvařit: příští doba vás přivede do dobré společnosti a váš obzor se velice rozšíří

Sádra

vidět ji: poměr, který jste uzavřel, bude trvalý

Safír

nosit: budete pomlouván

Sakristie

splníte-li své povinnosti, čeká vás pohodlný život

Sál

veliký: příjemné poměry

tančit v něm: veselý život

mít: získáte majetek

Salám

jíst: zdraví, trvající přátelství

Salaš

vidět: slavnost by mohla zapudit vaše starosti

Salát

vidět: vaše zdraví je vratké, otužujte se

Salmiak

čichat: uslyšíte nepříjemné věci

Salón

módní: zevnějšek není všechno

Salto

velká radost

Samet

kupovat: spořádané majetkové poměry

nosit: žijete nad své poměry

Samota

starosti a opuštěnost hrozí vašemu klidu

Sanatorium

vidět: bez majetku, bez peněz a osaměle prožijete svůj život

Sandály

nosit: jen ta věc je ztracena, kterou vzdáte předem

Sáně

vidět: uklouznete-li, dejte pozor, aby vám neuklouzlo štěstí

Saranče

vidět: krátké trvání šťastného stavu

Saxofon

náladoví lidé nemohou mít mnoho přátel

Saze

vidět: úspěch neznamená v životě všechno

Sázet

dobře se oženíte nebo vdáte

Sázka

vyhrát ji: dosáhnete neočekávaných úspěchů

ztratit ji: učiníte chybný krok v majetkové záležitosti

uzavřít ji: nepouštějte se do pochybných spekulací

Sbírat

něco: mnoho práce, mnoho zisku

Sbírka

hmyzu: prožijete krušné chvíle

rostlin: radost

nerostů: budete mít pocit, že vás příbuzní obtěžují

známek: netrapte se věcmi, do kterých vám nic není

umrlčích hlav: dostanete příjemnou zprávu od milované osoby

Sčítat

čísla: dožijete se vysokého stáří

Sebevražda

spáchat ji: zaviněné neštěstí

Sedlák

vidět ho, jak oře: štěstí

Sedlo

vidět: ve svém podnikání naleznete podpory

sedět v něm: lehký výdělek

být z něho vyhozen: štěstí ve hře

Sedm

číslo, vidět vše ve skupinách po sedmi: dobré znamení

Sekáč

vidět ho odpočívat: ztráta u přátel

vidět ho při práci: štěstí a požehnání v obchodech

sekat trávu: dobré časy, hojnost

Sekera

štípat s ní dříví: roztržka

vidět ji: vzpoura, neštěstí

Sekretář

vidět: najdete něco, o čem jste se domníval, že je již dávno ztraceno

Sekretářka

mít ji: lidé vás včas obsluhují a třebaže závidí, tváří se přívětivě

Sele

mít nebo dostat: pozor na podvodníky

Selka

vidět ji starou: přijdete do styku s hašteřivými osobami

vidět ji mladou: pro muže silná žena, pro ženy pracovitý muž

Semeno

vidět je: váš majetek se množí

sypat: vaše názory vzbudí obdiv

kupovat: vaše podniky budou dobře postupovat

obchodovat s ním: máte co činit s nestoudnými lidmi

Seminář

budete zaskočen

Seno

páchnoucí: potíže v obchodech

Sestra

vidět ji: někdo vás chce navštívit, aby vyslechl vaše rady

mluvit s ní: špatné spojení

mrtvá: požehnání chrání veškeré vaše podniky

nevlastní: mrzutost potírejte veselostí

Sestřenice

tajná známost vás těší, dokud zůstává tajnou

Setkání

dostanete nové určení

s přítelem: příjemné setkání s kýmsi

Seznamovat se

ztráta, bída

Sfinga

vidět ji: tajemství bude rozřešeno

Shromáždění

vaše námaha pomine

vidět shromáždění žen: zloba a nevole

Schody

vedoucí nahoru: svou činností se dostanete kupředu

vedoucí dolů: štěstí vás na krátký čas opustí

spadnout z nich: dožijete se něčeho nepříjemného, ale brzy na to zapomenete

Schovat se

vaše mysl je sklíčená, hledejte v hudbě útěchu a klid

Schránka

dopisní: i když máte velkou společnost, jste osamělý

Schůze

uslyšíte mnoho rad, ale žádnou nebudete moci použít

Schůzka

radosti lásky

Sídliště

štěstí se vám zjevilo ve snu

Silnice

vidět ji: co se vám zdá jisté, nebude mít dlouhého trvání

Sirotek

vidět ho: máte příležitost pomoci nějakému člověku

Sít

získáte majetek

vidět někoho: dobré zdraví

rybářská: obdržíte dobré místo

Síto

vidět: vedete marnotratný život

nabírat jím vodu: své počiny musíte lépe uvážit

koupit: neštěstí v manželství

prosívat jím něco: propadnete s nějakou prosbou

Skákat

marně se snažíte dostat do výše

na lyžích: samota čistí a povznáší duši

do vody: někdo vás chce klamat

přes příkop: zbavení se dluhů

Skála

vylézt na ni: překonání se

nemoci na ni vylézt: váznutí, pokles obchodů

zdolat ji snadno: vysokých cílů dosáhnout

sestoupit z ní snadno: ztratit přítele nebo příbuzného

vidět ji: práce a únava

vidět vysokou: zabýváte se velkolepým předsevzetím

Skládat

něco: někdo potřebuje vaši pomoc

Skladiště

vidět nebo se v něm nacházet: zrada, pronásledování

Sklánět se

ponížení, ztráta

Sklenice

vidět ji brousit: něco vypátrat

vidět ji prasklou: roztržka

rozbít ji: neštěstí, úlek, dozvíte se o smrt milé nebo milého

vidět ji nebo mít: vrtkavost v obchodech, nejistota

Skleník

vidět: vytrvalostí k cíli dojdete

Sklep

vidět nebo se v něm nacházet: blížící se nemoc

vymetat: děláte špatné obchody

upadnout na schodech do něj: dlouhé chřadnutí

vidět vinný sklep nebo v něm být: různice a žárlivost

Sklizeň

svážet: má li být pomoženo, uposlechněte

Sklo

čisté: budete vítán jako host

kalné: číhá na vás zlá pomluva, aby zbořila vaše štěstí

rozbité: nejednejte nespravedlivě, nebuďte puntičkářský, zmeškáte tím nejlepší příležitost

Skluzavka

vidět ji: neplýtvejte časem

Skořápka

vaše okolí vám připraví malou nepříjemnost

Skořice

získáte přátele v cizině

Skříň

kupovat: svatba v příbuzenstvu

plná: dobré bytí

prázdná: chudoba

se šatstvem: obdržíte dar

vidět nebo posouvat: různice s manželkou

Skřipec

vidět: zjistíte, že vás druzí chtějí klamat

nosit: váš život je šťastný

koupit: uvažujte, než promluvíte

ztratit: náhodou získáte náskok před sokem

rozbít: sám jste se připravil o zisk

Skřivan

vidět ho: rychle se vzmáhat

Skvrny

na šatech: zarmoucenost

Slabikář

vidět: dojdete vysokých poct

Sláma

vidět ji: najdete překážky

vidět ji hořet: nedělejte si žádných zbytečných starostí

mlátit ji prázdnou: žvatláte o neplodných věcech

vidět ji létat: křest

ve snopech: nadbytek

spát na ní: chudoba

Slamník

spát na něm: budete mít věrné služebnictvo

Slaneček

jíst ho: pozor na opilství

Slanina

buďte odvážný a odvažte se nejlepšího, neboť chmury brzy zastíní slunce

Slánka

rozmyslete se, co děláte

Slavnost

zúčastnit se jí: zpráva, která zármutek a starost přinese

Slepec

vést ho: příležitost potřebným pomoci

vidět ho: odklad, překážky v podnikání

být jím: od falešných přátel budete oklamán nebo ošizen

Slepice

slyšet ji kvokat: dobrý a bohatý sňatek

vidět ji pěknou a velkou: štěstí v lásce

vidět ji s kuřátky: hodně dětí, vnuků, ale také ztráta přátel

Slezina

vidět ji: jste neprávem obviňován

Slib

odmítnout: vrátíte se ke své povinnosti

Slina

nesnášenliví lidé vám ztrpčují život

Slitování

mít: spokojenost

Slon

vidět ho: štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky

zabít ho: smrt

vidět ho zabíjet: zrušení předsevzetí

Slonovina

chudoba

Sloup

vidět mramorový: lidé se k vám vrátí a vy jim budete opět věřit

Sloupořadí

budete uznáván a lidé budou vyhledávat vaše přátelství

Sluch

ztratit: nepozornost

Sluk|a(-y)

jíst ji: budete bohatý

vidět je: změna v práci

střílet je: budete konat cestu

Slunce

vidět svítit: štěstí v podnicích

vidět krvavé: obdržíte knížecí odměny

pěkně zapadající: bohatý a pěkný podzim života

vycházející: dobré místo

za mraky: špatný průběh vašich obchodů

vidět slunce a měsíc na nebi zároveň: hádka a válka

Sluneční

paprsky: příjemné odhalení

hodiny: nezapomeňte, že život je krátký

Slunečnice

vidět ji: žhavá láska nebude opětována

Slunečník

naleznete podporu a pomoc

Služba

prokázat ji někomu: hrozící závislost

Služebnictvo

vidět: mnoho námahy a práce

Služka

najmout ji: budete podezříván

vidět ji: zloba a nevole

Slzy

vidět je: beznadějná radost

Smát se

nečekaná událost hned první den

Směnka

vystavit ji: jste lehkomyslný

platit ji: dobrý průběh obchodu

nemoci ji zaplatit: upadnete do dluhů

Smetana

vidět ji: dědictví

pít ji: dobré zdraví

Smetí

sbírat: nepříjemnost v domě

Smetiště

vidět: získáte přízeň přítele

šlápnout do: mrzutost a nehody zatemní občas vaši mysl

Smích

slyšet: nečekanou radost zažijete

Smlouva

manželskou smlouvu uzavřít: truchlivost, zarmoucenost

Smlouvat

nové přátelství navázat

Smrk

vidět nebo pod ním stát: budete oklamán, ošálen

Smrt

vlastní: nebudete mít žádné přátele

Smůla

ctižádost má jen tehdy přednost, neprostrá­-

Smutek

čekají vás příjemné chvíle s milovanou bytostí

Smyčec

dovedete se přenést přes nepříjemnosti s lehkou myslí

Smyčka

zůstat v ní viset: nějaké vroucné přání vám nebude splněno

vidět ji: někdo vás chce podvést

Sňatek

uzavřít: budete dobře pokračovat v životě

Sněhulák

vidět ho: budete zklamán v lásce

Snídat

krásná žena vás pozve na hostinu

Sníh

vidět: překážky všeho druhu

upadnout na něm: oklamaná láska

jít po něm: vaše podnikání je velmi příznivé

jíst: konáte zbytečnosti

vidět v létě: vaše počínání je bez užitku

Snopy

nakládat a domů vézt: za námahu dostanete odměnu

vidět s mnoha klasy: bohatství a spokojenost

vázat: novou známost ukončíte

vidět: pokoříte nepřátele

Snoubenec

vidět ho: ztrácíte se v hledání malých chyb

Sob

lidé si z vás tropí žerty a hodně vám uškodí

Sobota

mnoho práce

Socha

povalit ji: odjezd

vidět ji: do nesnází přijdete

mramorová: pohodlný život vás láká k zahálce

Sokol

vidět ho létat: budete podveden nebo ošizen

nést ho: pocta

Souboj

být k němu vyzván: přijdete v nebezpečí života

Soud

být při něm odsouzen: zmatek

stát před ním: hledáte pravdu

Soudce

buďte milosrdný k utiskovaným a chudým

Soudní síň

vidět: neštěstí, potíže

Soudní sluha

vidět ho nebo s ním mluvit: varujte se před zlými lidmi, první láska těžko vydrží

Souhvězdí

vidět: štěstí ve hře

Soukolí

lehce získáte

Sourozenec

vidět ho umírat: ztratíte nepřítele

vidět ho nebo s ním mluvit: nepříjemnosti

vidět ho zemřelého: dlouhý život

Soused(-é)

vidět ho: neštěstí

mluvit s nimi: klepaření

Soustruh

musíte podat velký výkon, ale podaří se vám

Sova

slyšet ji houkat: mrzutost

vidět ji: nemoc, chudoba

Spadnout

a škodu utrpět: zažijete mnohá protivenství

z domu: opatrnost při všech jednáních

z výšky nebo do studny: neštěstí, ztráta úcty, majetku

Spála

hádka v rodině

Spalničky

mnoho příjemných hodin

Spát

buďte pilný při práci a dojdete cíle

v přírodě: bezstarostné živobytí

ve špíně: nepříjemnosti

Společnost

navštívit: zajímavé známosti

dělat někomu: zmatené časy

Spona

vidět ji: dobrý skutek vám bude splacen

Srdce

jíst: ujištění o vzájemné lásce

vidět krvácet: zakusíte urážky

rozříznout: rozchod zamilovaného páru

vidět: vroucně se zamilujete

Srna

vidět ji: budete mít štěstí a blahobyt

vidět ji skákat: příjemná společnost

střílet ji: budete jednat nepromyšleně

Srp

vidět: štěstí v hospodářství

Sršeň

vidět ho: zpráva, která vám hodně neklidu přinese

Stádo

na louce: život plný štěstí a slastí

pást sám: buďte spořivým

volů: lidé se obávají vašeho úspěchu

ovcí: budete využíván

koz: trnitá je vaše cesta ke štěstí

slonů: lidé řeknou, že jste moudrý

opic: pomlouvačům nelze uniknout

Stan

vidět: budete vést kočový život

Stárnout

zlost

Starosta

vidět ho: dojdete mnohých poct

Starožitnost

obdržíte cenné věci, budete dědit

Starý

být: svoboda

Statek

mít: bohaté dědictví získáte

pěkný a velký zdědit nebo získat jako dar: šťastný nebo výhodný sňatek

vést: dobře se budete probíjet životem

Statista

být jím: musíte být upřímnější

Stavba

vidět ji: změna bydliště, vzdálení milé nebo milého

Stavitel

vidět ho na lešení: ocitnete se v nebezpečí

Stébla

sbírat je: ztráta vám brzy přinese zisk

Stelivo

vidět: lpíte na bezcenných věcech

Stenografovat

úmrtí

Step

vidět: s velkou námahou si dobudete místa na slunci

Stětí

vidět: nepřátele překonáte

sťat být: strach a zármutek, ztráta mecenáše

Stín

vidět: strach a úzkost

vidět cizí: jste bojácný

jít v něm: vyhnete se tíživému poměru

Stodola

plná: vzrůstající blahobyt

prázdná: marné naděje

Stopa

sledovat ji: setkáte se s nepřítelem

Stoupat

vidět sebe: velká pocta

Stožár

vidět: půjdete zpříma životem

Strach

mít: pro bohatého zármutek a starost s obživou

z Boha: dobré

z ženy: domácí sváry

z pána: poctivost

Straka

vidět ji: podvod

Strašidlo

vidět: pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí

Stráž

vidět: udržujete svůj majetek v pořádku

stát na ní: bohatá svatba

vidět nastupovat: narazíte na překážky

Strážník

vidět ho: neplodné hádky

Stroj

vidět parní: bohatství

psací: ukončení

sporu

Strom(-y)

vidět od blesku roztříštěný: rozchod milenců

sedět pod ním: dobré zprávy

vidět rezavý: blízké nebezpečí

spadnout z něj: ztráta zaměstnání, přijdete o přízeň a vážnost

dostat ovoce ze starého ovocného stromu: dědictví

vidět suchý: úmrtí

dívat se na vysoký: moc a sláva, dobré zprávy

vidět je bez listů: dokončení obchodů

vidět je hořet: rodinné rozepře

vidět je kvetoucí: radost, neočekávaný požitek, šťastné manželství

česat je ovocné: moc a sláva, dobré zprávy

vidět je plné ovoce: ztráta, nemoc

vidět je poražené, od blesku spálené nebo roztříštěné: nepříjemnost, starost, bolest, zoufalství

Strup

mít na hlavě: získání bohatství

Střapec

nebezpečí z lásky

Střecha

spadnout z ní: nepříjemné zprávy

vidět střechu domu: smysl pro domácnost

vidět ji s vlaštovkami: vydat se na cestu

chodit po ní: velká nemoc

došková: spokojená domácnost

Střepy

vidět je: osud bude příznivější, než jste

Střeva

závadná nebo poraněná: nemoc, dieta

Střílet

vidět: sledujete dobrý cíl

slyšet: nebezpečí

střílet sám: obdržíte radostnou zprávu

Student

vidět ho: vytrvalí přátelé

být jím: spokojenost

Studna

vidět ji s čistou vodou: otevřené doznání

vidět ji se silným obložením: nebezpečí požáru

Stuha

vidět ji: uděláte si známosti a vaše přátelství bude odměněno

zelená: pěkné naděje

červená: tanec, radost

žlutá: zloba

modrá: věrná láska

černá: smutek

bílá: svatba v okolí

nekonečná: budete dělat dluhy

s nápisem: smutné poselství

měřit ji: dobrý výdělek

vázat ji: uzavřete přátelství

našívat ji: zamilujete se a zasnoubíte

Sud

vidět: pozor na obžerství

pivní: obchody jsou na dobré cestě

Suchar

vidět: musíte se zajistit pro špatné časy

jíst: dobré příjmy

Sukno

jemné: blahobyt

hrubé: neúspěch

Sůl

jíst: proděláte těžké doby

vysypat: nepohodnete se v rodině

Sulc

nebo huspenina: zachování zdraví

Sup

vidět ho: zhoubná nemoc

Sušit

prádlo: mějte úctu k starým lidem

Svah

hornatý: marně vás láká touha, ale splnění nepřichází

zelený: pokora vede k cíli

zalesněný: znáte obtíže, které vás čekají

Svatba

zúčastnit jí se: přátele mít, dobré zprávy obdržet

chystat se na ni: pocta

tancovat na ní: žal

mít ji: ztráta

vidět ji: žárlivost

Svatořečení

mír, klid duše

Svatý

vzývat ho: požehnání při práci

Svatý Jan

vidět ho: mlčte

Svatý Petr

vidět ho nebo slyšet: radost a zisk

Svázaný

být: nedostanete pozvání na rande

svazovat něco: soudní pře

Svědek

být jím: musíte vzdát čest pravdě

Svědění

kůže: chyby se dopustíte

Svést

někoho: jste příliš chytrý, abyste se dal strhnout k nepředloženým činům

Světlo

vidět jasně zářící: zdraví, dobré postavení, brzké zásnuby

vidět matné: nemoc

vidět zhasnout světlo nebo pochodeň: potíže, nemoc, chudoba

vidět vzdálené: příjemná cesta

elektrické: obdržíte důležité vysvětlení

Svícen

s hořícími svícemi: radostná zpráva, máte dobré přátele

bez světel: starosti

Svíčka

nést ji hořící: úmrtí

zhasnout ji: známost ukončit

Svítilna

vidět ji: máte tajné nepřátele

zapalovat ji: zničíte nějakou intriku

zhasnout ji: nestarejte se o cizí záležitosti

Svrab

mít: zbytečný strach a starost

Syn

vidět ho: velké onemocnění

Sýr

jíst nebo vidět: štěstí a zdraví

Šachy

hrát: máte nadání

Šalvěj

bolení zubů

Šátek

namáčet: horká nemoc

namáčet a dávat na prsa: pozor na zápal plic

mít hedvábný na hlavě: pýcha

Šatník

vidět: štěstí a prospěch

Šaty

nosit cizí: přetvářka

oblékat andělské: bohatství

mít bavlněné: zisk

nosit ženské: starosti, neštěstí

mít hedvábné: dostane se vám zámožnosti

roztrhat: štěstí nepoznáte

koupit: štěstí

bílé: štěstí v lásce a v podnikání

černé: smutek, ztráta milého, bolestivá zkušenost

mít hezké: nacházíte se v dobré situaci

karmínové: vysoké stáří, pocta, dobrá volba v lásce

modré: štěstí, radost, věrné přátelství

pestré: vrtkavé štěstí, nebezpečí, ztráta přátel nebo milého

prát: jste spořivý

šarlatové: ztráta díky přátelům, spor kvůli maličkosti, mrzutosti kvůli dětem

špinavé nebo roztrhané: dívka svého milého těžko za muže dostane, přátele ztratíte

vidět nebo si oblékat: štěstí, příznivé okolnosti

zelené: váš oblíbenec vám dá přednost

žluté: faleš, žárlivost, ztráta příznivce

čestné: radostná budoucnost

hnědé: dostanete se do nebezpečí

čistit dětské: musíte vytrpět škádlení

Šermovat

zmaření přání a nadějí, roztržka nebo ztráta milého

o cenu: šťastný výsledek obchodů

Šeřík

vidět: nemoc a starosti

Šestinedělka

úmrtí

Šibenice

vidět ji: máte falešné přátele, neštěstí a neklid

vidět ji nebo být na ní věšen: přijdete ke slávě, ale počítejte také s hádkou

Šindel

budete živi jen taktak

Šíp

šíp bez luku: dcera

Šípky

jíst: pozor na žaludeční vředy

vidět: chudoba

Šišk|a(-y)

sbírat jedlové: blahé časy

Škola

obchodní: nemyslete vysoko, čeká vás skromný život

vidět ji: návrat k dávným úspěchům nebo trápením

jezdecká: škoda vás naučí opatrnosti

Školka

vidět se v ní: lakota bude vaší zkázou

Škrob

bázlivému dodáte nápad

Šlehačka

nemusíte se rmoutit, máte v sobě síly, které můžete správně rozvinout

Šňupat

dostanete rychlý nápad, zostření vtipu

Šotek

vidět ho: velké štěstí

Špaček

vidět jich houf: vojenské manévry za městem

štěbetající: dobré zprávy

více jich letí z domu: pozor na oheň

Špejle

konec lásky

Špenát

naděje na dobrou hostinu

Špína

být špinavý: nemoc

špinit se: štěstí

chodit v ní: velká výhra v loterii

padnout do ní: štěstí

odstraňovat ji: špatná společnost

Šplhat

na kopec: nesnáze

na sloup: chudoba, nouze

na strom: ku slávě a poctám přijdete

Štětina

vidět ji: překážky v podnikání

Štika

prohnaný člověk

Štípat

někoho: rozpustilost

Štír

lstivý protivník

štípne-li: protivník vás zle pohaní

Štít

bílý: budete prchlivým vedoucím

černý nebo šedý: budete energickým vedoucím

červený: nikdo vám neublíží

vidět štít zříceného domu: nešťastné úmrtí

mít: budete spravovat mnoho lidí

modrý: budete nemocní

Šťovík

jíst: staropanenství

Šumění

vody: neštěstí na cestách

Šváb

vidět je: špatní lidé spekulují proti vám

škodí

reklama
Nejnovější
reklama