reklama

Snář - výklad snů online

Rabín

vaše moudrost přinese mrzutost

Rada

udílet ji: zdar v provedení jakési těžké záležitosti

přijímat ji: budete někým obelstěn

správní: sobě smetanu, ostatním mléko

Rádio

mít nebo slyšet: máte marnotratnické sklony

Radní

být jím: čest a uznání

vidět ho: budete vysvobozen z rozpaků

Radnice

budete uctíván

být v ní: škodami zmoudříte

Radost

pociťovat: pozor na pošetilost

Ráj

útrata

Rak

vidět ho: všechno se vám nezdaří

chytit ho: štěstí ve sňatkové záležitosti

jíst ho: můžete být spokojen, neboť mnoho dostanete

vařený: obecní zisky

Raketa

vidět ji: ohrožení nepřáteli

vidět ji stoupat: budete přítomen slavnosti

vidět se v ní: dlouhý život

Rakev

vidět: smrt lásky

ležet v ní: vaše dobré vyhlídky na obchod se zmaří

s mrtvolou: v nejbližším okolí dojde k vloupání

Rákosí

na vodě: jste vrtkavý

řezat: klidný život

foukat do rákosu: máte dobré vyhlídky

sedět v něm: štěstí a blahobyt

Rákoska

vidět ji: obdržíte dobré životní postavení

Ramena

pokrčit: nejistota v úmyslech

být ramenatý: přízeň žen

Rampouch

vidět viset na střeše: oboustranné zvětšení lásky

Rána

nevyléčená: nepřízeň

v levé dlani: ochromené myšlení, mrtvice

v pravé dlani: ochromené jednání

dostat ji: zármutek vám ztrpčuje život

udělovat je: sloužíte spravedlivé věci

vidět udělovat: smutek

slyšet ji: nový dům se zřítí

Rapír

šermovat s ním: vyvoláte nějakou hádku

Rarita

vidět ji: připravujete si starosti

sbírka rarit: váš blahobyt bude klesat

Ras

vidět ho: dávejte si pozor na jazyk

Rašple

zasnoubení

Ratolest

mír, přátelství

nést palmovou: povýšení stavu

Rebarbora

po utrpení následuje radost

Recept

obdržíte falešné zprávy

Regál

vidět: být oklamán

Rekrut

vidět ho: budete mít tvrdou práci

Reliéf

neduh

Relikvie

budete mít velký zármutek

Restaurace

drahá zábava

Revmatismus

máte dotěrné příbuzné, kterých se těžko zbavíte

Rez

vidět: slabé zdraví, nesprávné představy

Rezeda

štěstí v lásce

Rodiče

vidět mrtvé: pomatení, neštěstí

s nimi se hádat: zlé znamení

vidět: štěstí v podnikání, veselá mysl

mluvit s nimi: najdete upřímného přítele, který vám ukáže pravou cestu

ztratit: cizí lidé vám pomohou

vidět nemocné: nepříjemnosti vás budou trápit

nevlastní: měl byste být upřímnější

Rodiště

navštívit: návrat dobrých časů

Rododendron

vidět: budete slavit shledání se starými přá­teli

Roh

troubit na lesní: neklid, nevole

slyšet lesní: váš život se utváří podle vašeho přání

slyšet lovecký: jste dobrým člověkem a chcete pomoci svým přátelům

Roháč

letí-li houfně ve váš dům: co host, to nepřítel

štípající: újma na majetku

Rohlík

vidět: naleznete spolehlivou obživu

Rohožka

vidět ji: ve vaší rodině se přihodí něco dobrého

Rohy

mít: být přelstěn

na hlavě: důstojenství

na hlavě, ale spadly: žalost a hanba veřejná

má je na hlavě vojín: šťastně skončí válka

na hlavě násilím sražené: chudoba a smrt

na hlavě násilím sražené nepřítelem: vyvedení z pýchy

na jiných: zažijete překážky

vidět ohnuté v knize: šetřte své okolí

Roj

včel: chudému výnosný majetek

Rokle

vidět ji: přivodíte svojí nepozorností škodu svému příteli

spadnout do ní: těžké překážky máte před sebou

hledat z ní cestu: upadnete do špatné společnosti

Rolník

vidět ho při práci: smíte doufat ve spokojený život

potkat ho: radost, příjemná zpráva

vidět ho: bezstarostný život

vidět ho zahálet: zažijete rozčarování

Román

číst: štěstí v lásce

psát: trampoty a starosti

Ropucha

lehkomyslný, zlý a lstivý člověk

být jí poslintán: hanlivá pomluva

Rosa

jí se mýt: zevnější i vnitřní krása

v ní chodit: zdraví a svěžest ducha

na rostlinách: vzrůstající blahobyt

Rosnička

jednoduchý a dobrý člověk

Rostliny

vidět nebo jíst léčivé: ukončení nepříjemných obchodů, dlouhý život

sbírat: výhra

jedovaté: pronásleduje vás zlo

popínavé: štěstí v lásce

Rošt

vidět rozžhavený: máte nekalé myšlenky

Roští

bez námahy budete mít úspěch

suché: starost vás načas oloupí o sílu a odvahu

Roubík

vaše zdraví musí mnoho snášet

Rouhání

vyslovit: chraňte svůj jazyk

slyšet: zažijete radost

Roura

spojení s hloupým člověkem

Rovina

vidět ji: štěstí a zábava

Rozcestí

stát před ním: způsobíte nerozhodností škodu

Rozhodčí

být: budete požívat úcty

Rozinky

vidět: získáte si v uměleckém oboru slávu

Rozkaz

obdržet: nepříjemnosti v povolání

dávat: vaše pýcha vám přinese zlobu

Rozlít

něco: jste marnotratný

Rozloučit

se s někým: upadnete do bídy

Rozmarýn

svatba

Rozplynout se

v nic: smrt

Rozsekat

něco: jednejte rázně, rychle a neotálejte

Rozsudek

slyšet: utrpíte škodu

vynášet: hrozí, že někomu učiníte bezpráví

smrti: dojdete velkých poct

Roztáhnout

něco: vyzývavost

Roztoč

vidět je: závistivý člověk rozruší vaše štěstí

Rozvaliny

bohatému ke stáří chudoba

Rozvod

provést: nebezpečí ohně, ztráta majetku

Rožeň

otáčet jím: neštěstí a pronásledování

Rtuť

obchodování a okrádání ve zboží

Rty

mít krásné: silné rozmnožování majetku

mít ošklivých barev: křivopřísežné nařčení

mít strupaté: zlá příhoda v domě plném hádek

bledé: vztek, zlost

krvácející: budete zklamán

zdravé: budete mít úspěch

Rubín

vidět: štěstí pro vás i pro jiné

Ru|ce(-ka)

černé: lichvářství

krvavé: zločin

křížem přes prsa: smrt

chovat na nich: starost

obě zdvižené: velké nebezpečí

mít oteklé: nesnášenlivost

špinavé: těžká práce

podávat: velké přátelství

s prsteny: zámožnost

s uťatým prstem: nemoc

s více než pět prsty: náboženské hloubání

mýt si: budete očištěni z nařknutí

silné: zbožnost

spojené s jinými: společná práce

v ohni: válka

v rukavičkách: zámožnost

vložit na hlavu: svatba nebo pohřeb

založené vzadu: budete bez práce

mít zraněné nebo špinavé: budete nebo jste v nevýhodě, budete muset snášet opovržení

ženy spálená: smrt manžela

mít ji chlupatou: velká zábava

líbat ji: úcta, láska nebo vděčnost

mít ji malou: v chudobě se ocitnout

mohutná: válka

s peněženkou: pokuta, nákup či daně

s velmi krátkými prsty: lstivé spiknutí

spálená: nejvěrnější odejde

uťatá: smrtelný hřích

mít ji velkou: těžká práce

zlomit ji: neštěstí, smrt

mít ji zraněnou: truchlivost

Ručitel

být: nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení

Ručník

vidět: vysvobození z nepříjemností

Ruda

najít ji nebo kopat: rozluštíte hádanku

vidět jí velké kusy: vaše cesta je namáhavá

Ruchadlo

vidět: brzký sňatek

pracovat s ním: štěstí

Rukáv

vidět dlouhý: velká pocta

mít široký: rozšíření známostí

vidět párat: rozkol, rozdělení

Rukavice

bez prstů: jemnější práce

bílé: veselka

černé: pohřeb

šedé: vycházka nebo obchod

mít: budete očištěni od podezření

z gumy: kasaři jsou v okolí

s palcem: nádeničina

vidět, oblékat si: sláva a štěstí

Rukopis

číst cizí: dozvíte se novinky

mít pěkný: postup v životě

mít špatný: jste nedbalý

Rulík

svůdná povětrná žena

Rumělka

vidět ji: velká vášeň vyvede váš život z kolejí

Rusalka

vidět ji: chraňte se před svůdnými ženami

Růst

vidět sebe, větší být: bohatý sňatek

Růže

dát darem: obdržíte dar

plno jich v domě: velmi dobré obchody

suchá: minulá láska už jen ve vzpomínkách

trhat: přibude majetku obchodem

vidět: nějaké tajemství, které se snažíte uchovat, nebo také ženská nevinnost

kvetoucí: štěstí srdce vás skonejší

darem obdržet: budete věrně milován

s mnoha trny: překážky v lásce

červená: lidé jsou vám nakloněni a podporují vaše cíle

žlutá: tajná láska

bílá: šťastná volba životního partnera

vadnoucí: vaše síla ochabuje

čichat k ní: propásl jste příležitost

kytice z nich: brzká svatba

Růženec

modlit se: úmrtí v rodině

mít: nemoc

Ryb|a(-y)

dostat ji darem: jste zahrnováni falešnou úctou

chytat: nedbalost

chytat rukou: prozrazené tajemství

jíst ji: uzdravení, tlustému zhubnutí

vidět ji kluzkou: nesplněné přání nebo nevěra

leklé: nepijte vodu

lovit sítěmi: zlost v radost se obrátí

koupit ji nebo jíst malou: ztráty všeho druhu

na dně: někdo je v nebezpečí utonutí

jíst ji pečenou: přijít k blahobytu

prodávat nebo vidět prodávat: nekalá zábava

koupit nebo mít velkou rybu: štěstí a úspěch

vidět: mlčte a nemluvte

zlatá rybka: domácí radost

Rybář

hojně času

Rybářka

pletichy lásky

Rybíz

vidět nebo jíst bílý: satisfakce

vidět nebo jíst černý: nevěra

vidět nebo jíst červený: odolnost, vytrvalost

trhat: mračna se zatáhnou

Rybník

vidět: dostanete hezkou ženu

s labutěmi: brzký sňatek

Rýč

hřbitov

Rýma

lehké onemocnění

Rys

vidět ho: odhalit něčí lest

Rýsovadlo

jste podporován a vaše nadání je stavěno do příznivého světla

Rytíř

vidět ho: buďte přísný k sobě a nedovolte si žádných slabostí

Rýže

nemusíte se starat, neboť získáte peníze a statky tohoto světa

Řád

pozor na svody

vidět: vyznamenání

vidět někoho druhého s mnoha řády nebo se s ním stýkat: příslib cenné známosti

dostat propůjčený: varování před pýchou

připínat si nebo nosit: ztráta cti a vážnosti

nosit: čest

ztratit: přemýšlíte o nějakém plánu

být do něho přijat: bezúhonnost

Řasy

vytrhávat nebo vidět je vypadávat: menší ochuravění vaše nebo nejbližších příbuzných

mít silné: radost

vypadávající, řídké nebo spálené: nějaká ztráta

Ředitel

být jím: nějaké přání se vyplní

bavit se s ním: navážete známost, která s sebou přinese obchodní nepříjemnosti

vidět generálního ředitele: příslib velmi rychlého postupu

mít s ním co do činění v obchodě: zúčastníte se důležité konference

Ředkev

jíst: velká škoda

koupit: škoda

vidět: získáte velkou tělesnou sílu

loupat: budete vysmíván

Ředkvička

klíčící sexuální aféra, ve které nemáte jasno

vidět ji: svěřené tajemství váš přítel nestřeží

jíst ji: hněv nebo rozmrzelost kvůli nenávistné nebo zraňující poznámce

Řeholník

vidět ho: staromládenectví

Řehtačka

rozbroje

Řeka

s průzračnou a klidnou vodou: čisté úmysly

s kalnou a neklidnou vodou: máte vůči někomu nečisté úmysly

slyšet ji hlasitě šumět: budete potupen nebo zostuzen

vidět ji, jak vystupuje z břehů: přináší zábrany v nějakém záměru

spadnout do ní: neštěstí

plavat přes ni: překonáte nebezpečného protivníka

vidět v ní vodopád: zruinování člena rodiny

vidět záplavy hrnout se až do pokoje: pokud je voda čirá, značí vznešenou návštěvu nebo zvláštní zisk, pokud je kalná, neštěstí a spor

do domu se valící: velké dědictví nebo výhra

pít z ní kalnou vodu: zármutky

plavat a zůstat v ní: vazba nebo vězení

přeplavat ji: těžká práce se starostmi

slyšet ji silně hučet: zakusíte urážky

topit se v ní: zármutky

plavat v ní: nad nebezpečným protivníkem zvítězíte

nacházet se v ní nebo být unášen proudem: mrzutost, nebezpečí, pronásledování

pít z ní a žízeň uhasit: pomoc jistá

Řepa

vidět ji: štěstí

sklízet ji: zajistíte si svůj majetek

vařit ji nebo jíst: materiální nebo myšlenková spekulace uspěje

prodávat ji: budou se vám posmívat

bílá: nebezpečí

žlutá nebo červená: radost

řepné pole: příslib blahobytu vydobytého vlastní pílí

krájet ji: rozchod

okrajovat ji: budete vysmíván

krmit s ní dobytek: děláte dobrou spekulaci

Řetěz

tíží vás něco, co nechcete nikomu sdělit

železný: dlouhý život

být jím spoután: pochmurná budoucnost

slyšet řinčet: můžete očekávat špatnou zprávu, která se v budoucnu nepříznivě projeví

přetrhnout: odeženete zlé lidi

vidět zlatý: příslib blahobytu, čest

zlatý dostat darem: dočkáte se od někoho věrné náklonnosti, pro mladé lidi zasnoubení

řetízek nosit: být poctěn

Řev

slyšet řev dobytka: zlá budoucnost

slyšet: pomluvy

Řezanka

blahobyt, spokojenost

Řezbář

spatřit ho: požehnání

Řezník

hrozí neurčité nebezpečí, často v důsledku nemoci

vidět ho nebo se s ním stýkat: varování před bezcitností nebo neoblomností, neboť byste si mohli sami něco pokazit

vidět nebo s ním mluvit: urazit se, ztratit milého, dostat košem

vidět ho při práci: budete mít co do činění s bezcitnými lidmi, kvůli kterým dojde k rozchodu nebo ke vzájemnému odcizení

Řidič

vidět ho: zamilujete se do někoho, kdo stojí společensky níže

sám jím být: potřebujete změnu

Řím

putovat tam: jste věřící

Říznout se

neočekávané přátelské setkání

reklama
Nejnovější
reklama