reklama

Snář - výklad snů online

Oběsit se

nemoc

oběšen být: neštěstí

Oběšenec

vidět ho: úctu získáte

Obilí

vidět mlátit: marná námaha

sklízet: hojný výdělek

sekat pěkné: dobré obchody

Obluda

mořská: utrpíte svojí láskou a důvěrou

Obnažit se

ostudu zakusíte

Obočí

vidět černé: zdraví

vypadávání: neštěstí

Obraz

dostat darem: velká radost

vidět: falešnými přáteli zlákán nebo sveden budete

vidět obraz hezké dívky: brzká svatba

mít nebo vidět hezký: podveden být

vidět malovat: ve své lásce vytrváte

nést a rozbít: blížící se neštěstí

vidět velký nebo špatný: přátele a štěstí najdete

vlastní dát pryč nebo darovat: nesvornost, zrada

Obřad

být mu přítomen: budete mít dlouhou chvíli

Ocas

vidět koňský: čekají vás velké pocty

Ocet

vidět červený: týrání nebo posměch zakusíte

pít: ztráta, domácí rozepře, nesvornost

rozlít: budete zle smýšlet

vidět: urazit se

Očarovaný

být: ztráty v obchodech

Oči

mít hezké: štěstí, bohatství

mít slzející: zlá budoucnost, ztráta tváře

vyloupnout sobě: zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel

mít šilhavé: ponížení

mít špatné: ztráta druha, nedostatek peněz

oční víčko velké a hezké: sláva a pocta

mít jenom jedno nebo vidět jednookého: budete podveden

Odpočívat

dostanete se do nebezpečí

Odrhovačka

slyšet ji zpívat: známí přinesou nepříjemnosti

Oheň

padnout do něj: velká škoda, rozmrzelost

vidět jasně plápolající: bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem

vidět malý ve svém krbu hezky hořet: bohatství

vařit na něm: založení vlastní domácnosti

vidět na pastvině: šťastná budoucnost

utíkat před ním: nepříjemnost

uhasit: je třeba uložit si předsevzetí

vidět vyhasnout ve vlastním krbu: smrtelná nemoc

zapálit tak, že jasně hoří: zamilujete se tajně

ztratit: špatné znamení

Ohňostroj

lidská sláva, polní tráva

Ohřívač

postelový: brzký sňatek

Okenní tabulka

vidět ji: dostanete se do složité situace

Okno

vstupovat jím: dobré, přátelské přijetí

vylézat jím: neštěstí v obchodech

vidět otevřené: štěstí v domácnosti

vidět zářit v průčelí: úmrtí příbuzného nebo známého

vidět zářit v zadní straně domu: brzká ztráta příbuzného

spadnout z něj: soudní proces

Okovy

vidět nebo jimi být spoután: velké nepříjemnosti

Okurky

jíst nebo vidět: nemoc

Olej

ricinový: odmítnete špatné přátele

Oloupen

být: ztráta příbuzného

Olovo

popálit se o něj: v pokušení se ocitnete

roztavit: těžké dny přijdou

vidět nebo mít: falešná žaloba

Oltář

vidět: potěšení, radost

Omrzliny

mít: je třeba opatrnosti ve všech obchodech

Opasek

najít: důvěru si získáte

nosit nebo mít nový: slávu získáte

Opat

vidět ho v taláru: mrzutost

Opilý

být: vzrůst jmění

vidět jiného opilého: dostanete nějakou osobu do své moci

Orat

za tvrdou práci hojná odměna

Orel

mít ho: pevný úmysl

vidět ho na své hlavě sedět: úmrtí

vidět ho kroužit vysoko: blahobyt, bohatství, sláva, štěstí, láska

Ořech

vlašský: nedejte se pokořit, i když to bude obtížné

Oříšek lískový

louskat je: velký zisk

trhat je: drobné starosti ustanou

hledat: upadnete do hádky se sousedy

jíst je: ztratíte zuby

Osel

jet na něm: pomalu a jistě se přibližovat k cíli

koupit ho: spořivost, zisk

slyšet ho křičet: škody a potíže

vidět ho naloženého: vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta

vidět ho: v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka

divoký: hojnost zboží

Osení

zelené: bude vám v povolání pomáháno

klíčící: vaše rodina se rozmnoží

usychající: vaše štěstí se skončí, proto na něj nespoléhejte

Oslepnout

do nebezpečí přijdete

Ostrov

vidět nebo se na něm nacházet: na přátele se můžete spolehnout

Osvětlení

vidět slavnostní: očekávejte radost

Ošetřovatel

být jím: lásku a vděčnost sklidíte

Otec

mluví-li k vám chudý otec: vaše přání se vyplní

Ovád

vidět ho: zpráva, která vám hodně neklidu přinese

Ovce

vidět na louce: škoda

Ovoce

vidět nebo jíst kyselé: neštěstí, nemoc

vidět nebo jíst sladké: štěstí, bohatství

vidět: nastávají nepříjemnosti

sklízet: štěstí je na cestě

kupovat: najděte si lepší společnost

Ozvěna

slyšet ozvěnu hudby: smutná zpráva vás vbrzku zastihne

mezi skalami: hledíte vstříc nebezpečí

zpěvná: návštěva a velká novina

reklama
Nejnovější
reklama