reklama

Snář - výklad snů online

Nabídka

dát nabídku k sňatku: budete zneuznán

přijmout nabídku k sňatku: naleznete mnoho štěstí

Nábřeží

procházet se po něm: vbrzku se dočkáte příjemné změny

Nábytek

krásný: jako na křídlech vás ponese úspěch k cíli

nést do bytu: jste na nejlepší cestě, abyste udělal štěstí

Nádobí

mít kovové: dobrý sňatek, spokojenost

rozbít: hádka

vidět: domácí rozepře

čínské: styky ve vybrané jemné společnosti

dřevěné: nebuďte marnotratný

vidět hliněné: hněv

mosazné: lidé vám slouží a smýšlejí o vás dobře

Nádor

vidět na jiném: budete zklamán

mít: uděláte dobrý tah

Nádraží

vidět: neočekávaná návštěva

být na něm: podniknete cestu

Náhrdelník

vidět nebo mít: sláva nebo štěstí

diamantový: požehnání

Náhrobek

vidět: budete mít zármutek

Náhubek

vidět: držte jazyk za zuby

Nahý

být: tvrdě budete muset bojovat o svůj chléb

jít po ulici: překážku snadno překonáte

Nájem

převzít: přijdete do dobrých poměrů

Nájemné

platit: starost a bědování

Náklad

vidět jiné nést: budete se muset vypořádat s těžkými úkoly nebo pracemi

nést: úspěšné vyřízení nějaké záležitosti

shodit ze sebe: vyprostíte se z nepříjemných poměrů

Nalezenec

nevěrnost muže či manželky

Nalézt

cosi: získáte výhru

Náměsíčník

vidět ho: čeká vás velké překvapení

Námořník

vidět ho na lodi připlout: zpráva od vzdáleného příbuzného nebo známého

vidět ho nebo s ním mluvit: neštěstí na cestě

být jím: budete konat dalekou cestu

Náplast

škoda, újma

mít na oku: rád promíjíte urážky

Napodobovat

něco: váš podnik se podaří

Nápoj

pozor na nepřátele

vidět pít: nepřátelství

Nápověda

slyšet ji: stýkáte se s prostomyslnými lidmi

Náprstek

mít na prstu: marná námaha

Náramek

dostat: opětování lásky

navléci: klidná láska

nosit: máte tichou lásku

Nárameník

vidět nebo mít: úcty a vážnosti dosáhnete

Narkóza

své obchody jste vybudoval na špatném zá­kladě

Narozeniny

slavit vlastní: mnoho radosti

Nářadí

vidět ruční: vyhlídka na výnosnou práci

řemeslnické: vaše píle se vám odmění

Násep

vidět: najdete překážky, které se nechají s námahou překonat

Nástraha

upadnout do ní: dobrý průběh vašich obchodů

Nástroj

hudební: zlé věci se přihodí

lékařský: buďte opatrný ve styku s přáteli

optický: poznáte brzy pravou cestu

Nátěr

bílý: utrpíte těžkou ztrátu

černý: ztratíte přítele nebo přítelkyni

zelený: dobré naděje

červený: obdržíte pozvání

modrý: dobromyslnost a veselost

žlutý: máte důvod k žárlivosti

Náušnice

vidět ji: smysly vás budou poslouchat, ale musíte jim ukázat pána

nalézt: štěstí a zisk

ztratit: budete mít nevoli

nosit: dozvíte se tajemství

koupit: vaše ješitnost přinese vám nevoli

rozbít: zrada

Návrh

vidět: chystáte se k provedení nějakého plánu

obdržet: jste obklopen špatnými přáteli

dát: chraňte svoji svobodu

Návštěva

lékaře: výhoda a štěstí

být navštíven: nepříjemná situace nastane

navštívit někoho: zažijete nepříjemnosti

Nebe

vidět jasné, čisté, modré: máte mnoho přátel a ve svých záležitostech štěstí, objekt své lásky povedete k oltáři

vidět pokryté mnoha mraky: vrtkavost, nestálost

vidět na něm slunce: vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti

vidět zamračené, rudé nebo temné: mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným

Necky

plné: budete spořit

prázdné: malý majetkový úspěch

Nedbalý

být: musíte se podřídit cizí nadvládě

Negližé

nesnáze, obtíže

Nehty

dlouhé na prstech: někdo vás zachrání z nouze

zcela krátké: smutek

vytrhnout si: budete mít mnoho zármutku

stříhat: starost a hádky oslabují vaši tvořivost

Nemilosrdný

být: nemáte dobrý charakter

Nemoc

trpět tajemnou nemocí: k nadbytečnému bohatství přijdete

trpět bolestivou nemocí: bída, neštěstí

Nemocnice

přijít do ní: zjistíte něco nepříjemného

Nemocný

být: vzchopte se a nepovolte

navštívit ho a utěšovat: nějaká prosba vám bude vyplněna

ošetřovat ho: radost, veselost a štěstí

mít nemocné rodiče: zármutek, hoře

mít nemocné děti: nevole v domácnosti

Nemravnost

projevovat: sporé úspěchy v lásce

trpět jí: vaše čest je v nebezpečí, že bude pranýřována

Němý

být: příliš si důvěřujete

vidět ho: dostane se vám vysokého úřadu

Nepořádek

vidět: bude s vámi špatně jednáno

Nepřítel

zvítězit nad ním: štěstí v těžkých dnech

mluvit s ním: učiníte soupeře neškodným

líbat ho: smíříte se s osudem

potkat ho: mnohé nepříjemnosti šťastně překonáte

Nerost

vidět: spadne vám kámen ze srdce

Nesmysl

slyšet: nedbejte cizího mínění

říci: máte rozumné náhledy

Neštovice

vidět nebo mít: peníze dostat neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijít

Netopý|r(-ři)

chytit ho: brzké uzdravení

vidět ho: pochybný úspěch v obchodech

Nevděk

sklidit: dobrý rok

Nevěra

manželské štěstí

Nevěsta

vidět ji: věrnost i na dálku

vést ji oltáři: radost v duši

vidět ji utíkat: úmrtí

tančit s ní: brzký sňatek

vidět ji mrtvou: dlouhé a šťastné manželství

vidět ji ležet: smrt

Nevěstinec

vidět ho: neštěstí, pronásledování, nemoc

Nevolnost

cítit: starosti života příliš omezují rozlet vašeho ducha

Neznámý

vidět ho: najdete přátele, avšak nedůvěřivě je odmítnete

Nit

vidět: trpělivost je velká ctnost

navinovat: potřebujete trpělivost

odvinovat: chraňte své tajemství

zamotat: tajemství dobře uchováte

Noc

tmavá: rodinná hádka

jasná: dlouhý život

bouřlivá: hrozí vám ztráta

jít nocí: zůstanete bez domova

Noclehárna

bydlet v ní: zchudnout

Nočník

vidět ho: nemoc

rozbít ho: nepřátelství

Noh|a(-y)

mít ji dřevěnou: změna ke zlému

mít ji oteklou nebo silnou: štěstí, radost

zlomit si ji: pro neštěstí být litován

mít ji zraněnou: neštěstí

líbat ji jinému: změna v milostném vztahu

mít je křivé: pohrdání, opovržení

mýt si je: nestřídmostí onemocnět a pak toho litovat

mít nemocné: získáte podporu v obchodech

mít špinavé: ošklivá nemoc hrozí

vidět je bez těla: do nebezpečí se dostanete

ztratit ji: ztratíte dobrého přítele

mít ji tenkou: budete zrazen

ptačí: dobří přátelé

Nos

vidět veliký: vaše budoucnost bude úspěšná

malý: vaše čest je hanobena

červený: vzbuzujete špatný dojem

odřený: budete mít velký úspěch u žen

ztratit: manželská roztržka

být za něj tahán: nepříznivý proces

krvácet z něj: zmírnění tíživé situace

mít dva: překonáte překážky

Nosič

vidět ho: od známých nebo příbuzných získáte podporu

Nosítka

budete pozván ke vzácným lidem

Nota

vidět je: vyplněné naděje

zpívat podle nich: zažijete něco velmi příjemného

Nouze

mít ji: přijdou lepší časy

Novinky

dozvědět se: dopis z velké dálky

Noviny

číst: budete postupovat

Nula

vidět je: úspěch v obchodních záležitostech

Nůž

vidět nebo mít: pronásledování, nemilost, chudoba, nezdařené obchody

kapesní: strádání

nalézt: uvažujte o svých slovech

koupit: přijdete lehko k majetku

krájet s ním: zjistíte nějakou výhodu

vyřezávat s ním: jste nestálý

rezavý: dělte se s jinými o své starosti

říznout se jím: jste nešikovný

brousit: zpytujte se a poznáte své chyby

obdržet darem: nepřítel se s vámi nečekaně smíří

Nůžky

nebudete mít nouzi

stříhat s nimi: zisk peněz

zlaté: radost

vidět brousit: hádka, nevole

reklama
Nejnovější
reklama