reklama

Snář - výklad snů online

Madona

vidět ji: naleznete záštity v neštěstí

Magnet

vidět nebo mít: budete oblíbený

Maják

vidět: dlouhá nepřítomnost

Majetek

mít: utrpíte veliké ztráty a budete muset začít znovu

Majonéza

nedovedete soustředit své myšlenky

Major

vidět ho: měl byste mít lepší vychování

Mák

jíst: nechte padnout ješitné naděje

vidět kvést: budete pomlouván

trhat: vášeň vám škodí

Makarony

jíst: budete mít vždy hojnost dobré stravy

Malina

vidět je: nechvalte dne před večerem

Malovat

sám sebe: dlouhý život

nechat se: máte dobré přátele

sklo: dostanete se do nevázané společnosti

Malý

být: povýšení

Mandarinky

vidět: vaše touha nebude splněna

jíst: pracujete a ničeho se nedopracujete

Mandl

spořádaná domácnost

Mandle

jíst: zvědavost způsobí nesnáze

jíst sladké: uznání se jistě dostaví

jíst hořké: zármutek z malých příčin vás bude trápit

Mandlovník

stane se zázrak

Manekýnka

vidět ji: budete pomlouván

Manko

mít: prohrajete proces, o kterém jste mysleli, že je již vyhraný

Mansarda

stát pod ní: nepříjemnosti

Manžel(-ka)

mějte odvahu a buďte upřímný

Manželství

sjednat: výhra, štěstí

Manžety

vidět: nebuďte pyšný

ztratit: váš zármutek vás opustí

krajkové: lidé se vám budou klanět

roztrhat: musíte o sebe více pečovat

nosit: získáte si úctu

nosit špinavé, potrhané: ztráta zaměstnání

Mapa

vidět ji: na cestu se vydáte

Marcipán

ve vaší blízkosti je mnoho lidí, kteří vás podvádějí

Markytánka

vidět ji nebo s ní mluvit: později, ale přece ještě v pravý čas, doba bez nedostatku nastane

Márnice

vidět ji nebo navštívit: v nebezpečí života se ocitnete, přítele ztratíte

Máry

vidět: dědictví

ležet na nich: příjemná změna

vidět zakryté: úmrtí

Masáž

obdržet: váš obzor je malý a vaše myšlenky jsou špatné

Maska

nosit ji: klamete svého přítele

vidět ji: budete podváděn a klamán

Máslo

vidět: přátelé si právem na vás stěžují

kupovat: nezapomeňte šetřit

dělat: vnitřní klid

jíst: roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými

Maso

mít a jíst: spějete k blahobytu

kupovat nebo vidět syrové: přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spět

vidět jiného kupovat syrové: hádka

jíst hovězí: vzpomeňte si na dobrou radu

jíst pečené: bohatství

jíst skopové: zisk na zboží

jíst syrové: najdete příznivce

vidět připravovat: dědictví

házet psům: dočkáte se opovržení

uzené: škody na dobytku

Mast

lidé vám vnucují nepříjemné věci, setřeste je

Mastičkář

vidět ho: ujdete nebezpečí

být jím ošetřován: hloupost vám přinese škodu

Mateřídouška

sbírat ji: zármutek

Matka

vidět ji: plán se zdaří

mluvit s ní: přemýšlejte o svých činech

vidět zemřelou: dlouhý život

vidět ji umírat: smutek a starosti

Mazat

nermuťte se, budete objeven a uplatníte se

Mdloby

mít: ztratíte to, co jste pracně nabyl, ale přesto najdete nové štěstí

Meč

vidět: lidé vám rozumí a věří ve vás

zlámat: zlé časy vám chtějí způsobit zármutek

ztratit: ztratíte úctu svých bližních

obdržet: stanete se pánem

Med

jíst: nevolnost, blížící se zármutek

vidět měděné zboží: čekejte podvod od zlých lidí

Medaile

vidět ji: ponížení

Medailon

někdo je vám a vašim milým věrný

Medovina

pít ji: uzavřete přátelství

Medvěd

vidět ho: křivdou budete trpět a zlé pomluvy se dočkáte

lední: budete milován

být jím zastaven: utrpíte velkou škodu

vidět ho tančit: uspokojíte své věřitele

jíst jeho maso: svatba v rodině

hon na něj: nevydávejte se v nebezpečí

Mech

vidět: budete mít v lásce brzy úspěch

v ruce: přítel bude mít velký úspěch

ležet na něm: jste na nejlepší cestě, abyste zvýšil své příjmy

trhat: životní radost vám bude záviděna

Meloun

vidět: falešník vás chce ošálit

jíst: staráte se a druzí lidé se smějí

kupovat: příliš odpouštíte svým přátelům

mnoho melounů: důvěřujte svému štěstí, pomůže vám

Meruňky

vidět nebo jíst: pozdní sňatek

Měřit

něco: jste obklopen špiony

Měsíc

v úplňku: milostné štěstí

s kruhem okolo: jste obklopen neupřímností

v poslední čtvrti: nevěra

přibývající: smrt vysokého hodnostáře

ve dne při slunci: poznáte hezké děvče

červený: válka

jasný: štěstí

za mraky: milostná hádka

z nebe padající: šťastné události

klanět se mu: užitek

Město

vidět velké: získáte světový rozhled

vidět malé: vyjadřujete šosácké náhledy

stavět: budete spokojen a šťasten

s mnoha věžemi: počnete velkolepý podnik

Měšec

vidět plný: úspěšné obchody

vidět prázdný: ztrátu utrpíte

s penězi: zlé myšlenky chtějí rušit váš mír

roztrhaný: zbytečně se namáháte

s kameny: máte naději na zisk

Meteor

vidět jej: vaše přání pohasla

Metla

být jí uhozen: budete se dobře bránit v těžké věci

vidět ji: obávejte se trestu

zametat s ní: nesváry

Metronom

nebo chronometr poškodit: zažijete zmatky v soukromém životě nebo v zaměstnání

Mez

vidět nebo vyměřovat: veliká proměna

Mezek

dlouhé průtahy v nějakém jednání nebo úřadě

Mezník

utrpíte škodu na svém zdraví

Míč

nakopnout: stálé neshody

dělat nebo zhotovovat fotbalový: ponížení

hrát si s ním: jednáte nepředloženě

Mikroskop

dívat se skrz něj: od chyby se člověk učí

Mikuláš

vidět ho: mnozí vám závidí

Milen|ec(-ka)

vidět ho nebo ji, nacházet se s ním nebo s ní o samotě: pokušení

Milíř

vidět jej: lidé vám budou blahopřát

být jím: jste nepraktický

Milost

dostat: dobré poselství

Ministr

drobné starosti

Mísa

vidět ji: jste zván na slavnost, ze které se vrátíte bohatě obdařen

rozbít ji: opanujte svou melancholii

koupit ji: nevole v rodině

Misionář

jednat s ním: obdržíte dar

Mistr

být jím: milujícím spojení, ostatním nevůle

Mišpule

jíst nebo vidět: budete mít řádného manžela a slušné děti

Míza

druhá: cítíte, že se vaše stáří blíží

Mladík

vidět ho: spoléhejte se na svou vlastní sílu a dopracujete se blahobytu

líbat ho: velmi dlouho si uchováte mládí

Mladý

být: lidé se smějí vaší ješitnosti

vidět jiné mladé: dožijete se radosti na vlastních dětech

Mlat

bohatá žeň

Mlátit

obilí: velké obchodní úspěchy

prázdnou slámu: mnoho námahy, málo úspěchů

Mlékař

pronásleduje vás láska, která vám není příjemná

Mlékařka

zúčastníte se krásné cesty po moři

Mléko

kupovat: úspěch v rozličných záležitostech

pít: nestálé zdraví

nést: obdržíte mnoho peněz

rozlít: škoda z unáhlení

vidět přetéct: máte nepřátele

nalévat: požehnaná domácnost

mít v prsou: bohatství

Mlha

vidět ji stoupat: strasti a trampoty

Mlít

obilí: váš výdělek stojí na výhodné půdě

kávu: dostanete hosta z velké dálky

pepř: telefon vám přinese špatnou zprávu

Mlsat

je vám zatěžko odříci si přání

Mluvnice

zabývat se jí: budete mít mnoho námahy

Mlýn

nebuďte tak povídavý, mohl byste se dostat do špatného světla

Mlynář

vidět ho: nebalamuťte lidi

mluvit s ním: vaše přímost vám přinese škodu

být jím: spokojený život

Mnich

budete mít spokojený a klidný život

Moc

obdržet plnou: svoji důvěru věnujete nehodnému

dát plnou: máte věrné přátele

Mocný

být: ješitnost, přílišné sebevědomí

Moč

pít: výdaje mít

močit: nesvornost

Močál

vidět: mnoho práce a málo výsledku

zapadat do něj: starosti

Modistka

člověka nelze vychovat, aniž by se ho nemuselo plísnit

Modla

vidět ji: musíte se spojit s moudrostí

Modlit se

radost a spokojenost

Modrá

barva: bolest a zármutek

Mokrý

být: pomlouvají vás

Monogram

vidět: připisujete si víc, než vám patří

Monokl

vidět: jste marnivý člověk

Morče

vidět: radost

Morek

úspěch z vlastního počínání korunuje vaši snahu

Moruše

vidět ji nebo jíst: pozdní, ale šťastné manželství

vidět morušový keř: bohatství a požehnané roky

Moře

spadnout do něj: utrpíte škody

jet po něm: pouštíte se do nebezpečných věcí

utopit se v něm: máte vinu na svém neštěstí

tiché: spokojený život

bouřlivé: pohnutý život

Mosaz

něco vás bude zlobit, ale mrzutost vám bude dobrým poučením

Most

procházet pod ním: přes mnohé překážky dojdete k cíli

jít přes něj nebo jet: štěstí v lásce i v podnikání

vidět stavět z kamene: pevná předsevzetí

vidět: jistota v podnikání

vidět zřítit se: velké potíže v obchodech

vidět, jak se řítí na vás: trpíte nevěrou

upadnout na něm: trpíte vnitřními překážkami, překonejte je

Mošt

pít jablečný nebo jablečné víno: marná snaha, hádka, neslušnost

Motor

lhostejnost vám škodí

Motouz

zlé události vás najdou silného

kupovat: budete pokořen lidmi pod vaši úroveň

Motyka

vidět ji: důvěřujte svému štěstí, neboť znenadání bude vaším hostem

Moudrý

být: nevypínejte se a buďte skromný

Moucha

zabít ji: nepřátelství

vidět létat mnoho much nebo komárů: budete mít nepřátele, budete jimi pronásledován, zakusíte zármutek a urážku

chytat je: vlastní vinou upadnete do bídy

nalézt ji v jídle či nápoji: nebezpečí, děs

vidět jich mnoho: nevrlost

Mouka

pražit ji: nečekané neštěstí

vidět ji nebo mít: úmrtí

vysypat ji: pozor, neboť ztratíte rovnováhu

vidět ji mlít: vaše rozvaha zvítězí nad odpůrci

hníst ji: jste dobrým otcem nebo matkou

Mozek

vidět: budete dobře spekulovat

jíst: úspěch v jakémkoliv podnikání

Mozol

na vlastních rukou: budete mít dlouhý a těžký zármutek

Mrakodrap

čeká vás úspěch

Mramor

nebuďte tak sobecký a přejte štěstí i ostatním

Mravenčení

v uších: úmrtí

Mravenec

vidět ho: hodně práce, velká pocta

šlapat po nich: neničte své štěstí

mít je v uších: budete mít velký zármutek

být od nich kousnut: ohrožuje vás nemoc

ležet na nich: ztratíte oporu, vaše příjmy jsou ohroženy

Mraveniště

šlápnout do něj: zlá společnost

Mrkání

vidět: velký zisk

Mrtvola

zvířete: dobré časy, dlouhý život

vidět ji pohřbívat: rozchod milenců

mít ji v domě nebo ji vidět: brzká svatba

balzamovaná: buďte připraven na nepříjemné překvapení

zapáchající: starosti

sám ji pohřbívat: získáte bohatou ženu nebo muže

vidět jich více: budete pozván k rodinné slavnosti

vidět její zpopelnění: obdržíte zprávu od vzdálených přátel

Mrtvý

být: pozdní svatba, štěstí v podnikání

mluvit s ním nebo ho slyšet mluvit: užitek

procházet se s ním: naděje na lepší časy a docílení dávno žádaných přání

být a znovu ožít: čest a zásluhy

cokoli od něj přijímat: zisk a milá zpráva

oblékat ho ve snu: ztratíte někoho milého

Mrzák

vidět ho: nečekaná pomoc

být jím: budete mít těžkosti

Mrzutost

mít: nesmiřitelnost a nepřátelství přijde

Mříže

vidět, stát před nimi: osvobození a klid

dívat se skrz ně: ztratíte mnoho svou nepřístupností

Mše

zádušní: v nějaké choulostivé situaci naleznete milost

slyšet ji číst: štěstí v podnikání

Mšice

vidět: vaše štěstí je velice vratké a musíte si ho denně vybojovat

Mučidla

trpět na nich: velké nesnáze

Mučírna

budete se trápit nešťastnou láskou

Mula

vidět ji nebo na ní jet: budete oklamán a obelstěn

Mumie

nepoznáte přednosti svého přítele, proto mu křivdíte, a tím ho i brzy ztratíte

Muzeum

navštívit: svůj život dobře využijete

Muž

starší: dlouhý život

mladý: starosti

tlustý: příjemné hodiny vás čekají

Mýdlo

vidět: uspořádáte své obchody

kupovat: dobrá domácnost

upotřebit: bloudíte po nebezpečných cestách

mýt se jím: odstraňte ze své mysli sprostotu

mýt jím jiné: dovedete kázat morálku, ale ani vaše morálka není pravá

Myslivec

vidět ho: vyžeňte z domu starost, neboť štěstí chce přijít

být jím: druzí lidé vás chtějí obšťastnit, avšak vy se tomu bráníte

Myslivna

vidět ji: dobré přijetí na cestách naleznete

Myš

slyšet pištět: do zármutku upadnete

vidět nebo chytat: úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt

bílá: příjemné spojení přinese vám štěstí

chytit ji: vaše myšlenka bude uznána

v pasti: triumf nad vašimi nepřáteli

vidět jich mnoho: člověk mnoho dokáže, má-li v sebe důvěru

Mzda

obdržet ji: ztráta

reklama
Nejnovější
reklama