reklama

Snář - výklad snů online

Laboratoř

vidět: nebezpečná nemoc

Labuť

bílá: dobrá budoucnost

černá: budoucnost dobrá nebude

černá zpívající: smrt

Láhev

rozbitou vlastnit nebo vidět: smutek

vidět: domácí pitka

vidět nebo mít: radost, zábava

vypláchnout: dostanete se do špatné společnosti

nosit prázdnou: nedostatek

s vínem: bohatství

plnit ji: budete mít mnoho práce

Lahůdka

vidět je jíst: štěstí a výhra

Lak

spatřit: slyšíte neupřímná slova

pít okurkový: statečnost a odolnost vůči infekci

Lakomec

být jím: veliké dědictví

vidět ho: budete obdarováni

Lalok

mít: tloustnutí

Lámat

něco: jednejte zkrátka a s odvahou

Lampa

čistit ji: domácí spěšná práce

vtisknout ji hořící jinému do ruky: udělíte dobrou radu

hořící: vysoký úřad

vidět ženu nést hořící lampu: provdá se za vysokého úředníka

nést ji hořící: dosáhnete vysokého úřadu

lampička noční hořící: nemoc v domácnosti

rozsvěcovat ji: do určitých tajností pronikne světlo

upustit ji: neblahá událost

vidět ji: budete pracovat do noci

vybuchlá: odsouzení

zhaslá: dosáhnete stálosti v zaměstnání

Lampář

budete jednat s vysoko postaveným pracovníkem

Laň

vidět: tichá a rozšafná manželka

Lano

vzniknou zmatky

Lanovka

jede-li nahoru: dočkáte se hlavní výhry

jede-li dolů: utrpíte ztrátu, která vás bude mrzet

Lasička

jste velice čilý, dělejte, co je možné

Láska

vidět ji: rozkošné dny

vyznat ji: odmítnutí

Lať

marně se trápíte, abyste dosáhl určitého cíle

Látka

zamotávat a dusit se v ní: černé svědomí

kupovat černé sukno: zlá novina

rozvěšovat černé sukno: smutek

Lavice

sedět na drnové lavici: slušné a milostné zacházení milované osoby

vidět ji: výprask

Lavina

spatřit ji: veliké nebezpečí v dosahu

být jí zasypán: neštěstí

Lávka

vidět ji: přemožení menší nejistoty

jít přes ni: znepokojení

Lazaret

budete dlouhou dobu upoután na lůžko

vidět polní: onemocníte

být v něm: zdlouhavá nemoc

Lázeň

s čistou vodou: štěstí, zdraví a úspěch v lásce

s horkou vodou: špatné zdraví, překážky v obchodě

s kalnou vodou: neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce

být v ní a nemoci se potit: přerušení obchodů

v pokoji: zármutek

Lázně

mýt se v nich ledovou vodou: hanebná pověst vaší osoby

mýt se v nich vlažnou vodou: budete propuštěni

mýt se vlažnou neb chladnější vodou: vše dobré

svléci se v nich a nemýt se: zbavíte se smutku

svléci se v nich, mýt a holit se: bohatému značí ztrátu majetku

vidět veřejné: hněv

Lebka

mít ji rozbitou: zbytečné starosti

vidět ji: smrt

vidět zvířecí lebku: těžká práce

Léčit

někoho: prokážete někomu milosrdenství

sebe: zbavíte se dluhů a jiných těžkostí

Léčka

klást ji: lest

vidět ji blízko: zrada

Led

na řece na pokraji: chudoba v kraji

chodit po něm: styky s nevěstkou

vidět sebe po něm klouzat: blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje

vidět v létě: marné počí­nání

Ledviny

vidět velké a silné: zdravé děti

Lék

brát: nepříjemnosti

hořký: útlak od nepřátel

podávat jinému: výhoda, prospěch

použít projímací: bohatému značí škodu, chudému mnoho zboží

použít projímací a ulehčí-li: zbavení starostí, které trápily

použít projímací a bolí po něm břicho: zármutek v domě

vidět jeho předepisování: pokračování nemoci

užívat: ztráta majetku

vidět: přijdete opět do dobrých poměrů

zvrátit: neštěstí, porušení obchodů

Lékárna

spatřit ji: nemoc

vidět se uvnitř: setkání s lichvářem nebo drzým člověkem

Lékárník

nemíchejte vše dohromady

vidět ho: pomoc

Lékař

vidět ho, jak obvazuje příbuzného: brzký sňatek v rodině

vidět ho hovořit vlídně s nemocným: brzká churavost

vidět ho: uzdravíte se z nemoci a smrti se vyhnete

v domě: drahota

vidět ho operovat: nemocným brzké uzdravení, zdravým nemoc

Leknín

vidět: nebezpečí utonutí

Leknout se

přátelské překvapení

Lem

vidět: vaše umělecké sklony vám získají oblibu a vážnost

líbat roucha: otroctví

Len

vidět hezký: spořivost v domácnosti

příst: daleká cesta s nebezpečnými příhodami

půjčit: půjčíte peníze

spřádat ho na nit: najdete dobré zaměstnání nebo ubytování

vidět: daleká cesta za nevěstou

zelený na poli: chvála lidí pro majetek

Lenoch

být jím: práce na práci

Lenoška

sedět v ní nebo ležet: dlouhodobá nemoc

mít velmi pěknou: bohatství

ze slámy: jste stálý

houpat se na ní: kolísavé zdraví

roztrhaná a ušpiněná: porušení domácího klidu

Lep

na ptáky: někdo přijde na výzvědy stran vašich úmyslů

Lepenka

váš majetek se bude množit, máte-li základ

Lepit

něco: dávat dva lidi dohromady

Lepra

mít ji: bohatství, úspěch v obchodech

vidět malomocné: starost, úsilí

stýkat se s malomocnými: zažijete nepříjemnosti

Les

porážet sekerami: infekční smrtelná nemoc v kraji

suchý: samotářství

zachvácený požárem: politická revoluce, válka

zachvácený požárem bez dýmu: politické boje s dlouhým trváním

zelený: velmi milá schůzka

prodírat se jím: škoda

tmavý a hustý: nevyznáte se ve svých obchodech

procházet se v něm: naleznete spokojenost

holý: ponurá budoucnost

slyšet v něm zpěv: spokojené dny

Lesk

zkáza

Lesník

potkat ho: hrozí pohroma, nepříjemnost

Lešení

vidět: mějte se na pozoru

vidět stavět: buďte opatrný v obchodech

vidět zřítit se: spoléhejte na vlastní sílu

Leštit

něco: nehezké jednání

Léta

na dřevě: vaše stáří je na vás vidět

Letadlo

vidět: čeká vás úspěch a odvaha k činu

Létat

až do oblak a tam zůstat: smrt

daleko: příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála

do nebe: dobré služebnictvo, ale také cesta

létat a spadnout: nepříjemnosti

od shora dolů: velmi vysoké stáří

přímo vzhůru: úraz nebo smrt

z místa na místo: cesta za prací

Lev

vidět ho: dobré postavení, pochvala od nadřízeného, vzít si za ženu vzdělanou a bohatou dámu

být jím ohrožován: váš představený podal o vás zlé informace

dvouocasý: silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání

hladit ho: váš představený vám bude nakloněn

sápající se: zbavíte se starostí

jíst jeho maso: zbohatnutí na práci pro stát

krmit ho: vedoucí dostane přidáno

mít ho v moci: budete mít styk s vysokým úřadem

mrskat ho: představený dostane důtku od vedoucího

sedět na něm: čeká vás vyšší postavení

spát na něm: představený je příliš měkký a poddajný

pít mléko lvice: obdržíte milost, budete mít velkou protekci

pronásledující: vyšetřování

řvoucí: křik podřízených

stříhat ho: moc vedoucího bude omezena

umírající: váš vedoucí půjde do důchodu

vidět ho s chlapcem: do nebezpečí se dostanete

uvěznit ho: strach, nouze

zabít ho: nad svými nepřáteli zvítězíte

krotký: naleznete přátelství

slyšet ho bručet: přijdete do nebezpečí

s mláďaty: sám se uvádíte do škody

Levandule

prostředky z ní jsou určeny pro vás, užívejte jich

Ležení

vojenské: matky, chraňte své dcery

Ležet

vidět sebe: smutek

s osobou druhého pohlaví: manželství nebo volná láska

Lhát

někomu: štěstí v loterii

Líbat

čerta: pěkné nadělení

žhavé železo: úraz

kata: budete obdarován od cizího člověka

milenku: smíření se s nepřítelem

studený kámen: pohřeb

svého přítele: hojný užitek

hezkou dívku: upřímné a dobré přátele mít

hodlat: smutek, zádumčivost

vdanou či ženatou osobu: předzvěst neštěstí a nesvornosti

mrtvého: nemoc

ponocného: oplétání s úřady

starou ženu: mrzutost

někomu ruku: máte dobré vyhlídky

chtít a nemoci: těžkomyslnost

zemi: starost a trampoty

děti: mnoho radosti v životě

Licousy

mít: silné zdraví

Líheň

vidět umělou: požehnání na dětech

Lichva

provozovat ji: chcete velmi obtížit své svědomí

Lichvář

vidět ho: zruinujete se spekulací

mluvit s ním: upadnete do špatné společnosti

Liják

zažít: mnoho pláče

Likér

vidět: pozor na lichotníky

pít: vaše radost bude mít krátké trvání

Lilie

líbat ji: láska platonická, ne tělesná

trhat ji: ztracené panenství

vidět ji bílou: nevinné děvče bude nařčeno

vidět ji: moc a bohatství

barevné: lidé vás chtějí klamat

Límec

vidět: budete hostem a při slavnosti promluvíte

Limonáda

pít ji: na hostinu budete pozván

Lípa

vidět ji kvést: budete mít velké štěstí

lézt na ni: vaše přání bude splněno

její květ: nemoc z nastuzení

Lis

vidět nebo užívat: obdržíte dobré zprávy

List

fíkový: překážka v milování, zmařené dostaveníčko

vidět jediný, jak padá ze stromu: smrt v příbuzenstvu

vidět jich více zelených: menší zlo

nosit jich více domů: bohatství

vidět jich více suchých: velké zlo

vidět padat listí: nebezpečné onemocnění

vidět jimi vystlán váš dům: obohacení za pomoci vlivných lidí

dubové listy: radost

Lístek

vidět: výhra

vidět nést: dozvíte se mnoho novinek

číst: jste zvědavý

Listiny

číst úřední: daně, manželství, křtiny nebo pohřeb

otevírat: dědictví

obdržet: budete mít co činit se soudem nebo notářem

Lišej

mít na kůži: pozor na nemoc

Liška

být jí poškrábán: škoda

do domu: lstivá manželka, která nebude nikdy věrná

jíst její maso: pozor na chytráka, bude žádat podpis a smlouvu

nalézt její kůži: napálíte chytráka

ležet vedle ní: vaše povaha je podobná

lovit ji nebo zabíjet: poznáte falešné přátele, odhalíte nebo znemožníte jejich úklady

vidět ji plížit se: tajní nepřátelé pomýšlejí na vaši záhubu

vidět ji: prohnaný nepřítel podvodné povahy

zápasit s ní: pozor na chytrost a podvody

zdaleka přišla: nemoc

Lívance

dělat: milá práce

jíst: dobrá nálada

klást na hlavu: kuchařské nadání

Locika

jíst ji: dobré vyhlídky

sít ji: zbytečné záležitosti začínat

Loď

vidět ji zakotvenou -pevně lpěte na tom, co jste si umínil

vidět: vaše plány se povedou

plout na ní: velké přání se vám vyplní

vypadnout z ní do vody: ztráta peněz

na zemi: vaše práce se nevyplácí

vidět ji stavět: vratká láska

bez stěžně a vesel: bída, ze které najdete východisko

vidět ji nakládat: úspěšný obchod

vidět ji vykládat: očekávejte daleko bydlící přátele

vidět plout kalnou vodou: kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost

vidět plout čistou vodou: radost a úspěch ve všech záležitostech

vidět potápět se: ztráta milostného poměru

Loděnice

odvážné plány se vám zhatí

Lodivod

očekávejte příjemný obrat osudu

Lodník

život s mnohou bouří

Loket

vidět: dostanete dárek

Lokomotiva

pozor na vzdušné zámky

kouřící: chraňte se falešných lidí

Lopata

musíte se pokořit, abyste si vydělal na denní chléb

pracovat s ní: přítel vám prokáže službu

Lopatky

silné: vítězství

slabé: prohra věci

zlámané: rozvod

Los

vidět: koupená naděje

vyhrát na něj: šalba

koupit si: ztráta

nalézt: výhra v loterii

Losovat

velká ztráta

Loterie

hrát v ní: milá společnost

Loučení

závěť, ustanovení

Louh

pít nebo vidět: nepříjemnost

Louk|a(-y)

vidět ji hezkou zelenou nebo na ní se procházet: štěstí

posekaná: osudové události

jet přes ně: dobré vyhlídky

ležet na ní: příjemný život

Loupat

něco: ve vaší rodině zavládne smutek, který vypadá horší, než je

Loupežník

žijte pro přítomnost

Louskáček

nedosáhnete tak snadno štěstí

Loutna

spatřit ji: dostaveníčko v noci

hrát na ni: přijmete společnost

Louže

vidět ji: budete muset obírat páchnoucí věci

padnout do ní: dostanete se do špatné společnosti

přeskakovat ji: ujdete nebezpečí

Lovec

mnoho zbytečné práce

Lovit

trpělivostí ke šťastné budoucnosti

malou zvěř: zhoubný úmysl

ryby: dovolená

vysokou: úspěch v obchodech

zvěř: výlet s pitkou

Lože

cizí: cizoložství

krásné: budete mít krásnou manželku či manžela

ošklivé: budete mít nehezkou manželku nebo manžela

s rancem: stěhování

spálené: smrt manželky nebo manžela

vidět v jiné zemi: vezmete si cizinku za manželku nebo cizince za manžela

vidět: manželka nebo manžel

Ložnice

vidět ji: požitek lásky

vstupovat do ní oknem: provádíte špatné věci

uklízet ji: jste pozorný ke svým věcem

Lucerna

zloděj nebo náhlá nemoc

být jí uhozen: náhlé osvícení mysli

na sloupu: flámování, ponocování v restauraci

zhasnutá: nestálost ve štěstí i lásce

svítící: rozluštění jakési záležitosti se blíží

náhle svítící, náhle zhasínající: pozor na lupiče

Lůj

vidět: dovedně se dostanete z nepříjemných afér

Luk

manželka

dobře jím střílet: zdar ve všem

vidět jím vystřelený šíp ale neletící: líná dcera doma

vidět jím vystřelený šíp, který letí daleko: vaše dcera se provdá daleko

vidět jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej není pak vidět: dcera zemře

k nenatažení: tvrdohlavá žena

který má v ruce andílek: veliká láska

napínat a střílet jím: útěcha v utrpení

slabý: líná manželka

Luňák

do domu vlétl: návštěva zloděje

drží v drápech užitečného ptáka: škoda od zloděje

nad domem: zloděj pátrá, jak a kudy vniknout

někdo ho nese na ruce: ten přechovává zloděje

v domě létá: zaměstnanec je zlodějem

vidět ho: zloděj

zabít ho: zloděj bude chycen

Lupa

klepy

Lupič

vidět ho: nepřátelé vás ohrožují

padnout jim do ruky: velká ztráta majetku

být jím: upadnete v nemilost u představených

Lupy

na vlasech: obdržíte mnoho peněz

Lusk(-y)

jíst: poznáte omezenou hlavu

loupat: učiníte objevy

nalézt prázdné: namáháte se bezvýsledně

vařit: zhoršení hospodářských poměrů

sít: štěstí v obchodech

trhat: starost do budoucna

vidět růst a kvést: vaše přání bude splněno

Lustr

vidět: blíží se slavnost

Lůza

vidět ji: blíží se nepříjemné časy pro vás

Lyra

vidět ji: nebuďte povrchní

hrát na ni: smíte mít příjemnou náladu

Lysina

mít ji: nebuďte tak poživačný, trpí tím vaše zdraví

Lýtka

uťatá: nejschopnější odejde z pracoviště

uťatá vidí-li žena: pohřbí své nejmilejší, a sama proto zemře

uťatá vidí-li chudý: potká vás velká bída a smrt

vidět svá pevná: dlouhověkost v dobrých poměrech

Lyže

jezdit na nich: radost ze života vám dává křídla

Lžíce

vidět ji: pozvání na návštěvu vás nemine

stříbrná: jste pozván na hostinu

reklama
Nejnovější
reklama