reklama

Snář - výklad snů online

Jablko

červené: zdraví

červivé: tajemná, těžko poznatelná moc

jíst granátové: uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí

vidět nebo mít granátové: skrze závěť nebo náhodu přijdete k bohatství

horké: pozor na líh, benzín a petrolej

krájet: testamentární majetek

kyselé: nemoc či zármutek

jíst kyselé: hádka, truchlivost, falešní přátelé

vidět jich mnoho na jednom stromě: přijde hodně příbuzných

péct: infekční břišní nemoc

pečené: číhá nebezpečenství

rozkrájet pěkné: rozchod s přítelem nebo přítelkyní

hryzat sladké: nenadálý majetek

trhat a jíst: veselka, svatba

trhat a jíst kyselá: stálé hádky v manželství

trhat a potrhat si oděv: jistá bude rozluka manželství

trhat a zlomit větev: propadnutí zkáze

zelené: neduh

vidět a jíst znamenité: radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě

rajská: nedejte se omámit

Jabloň

s pěknými jablky: společnost boháčů

se zelenými jablky: lakomec nebo omezenec do spolku

krásná: šťastná budoucnost

planá: osiřelost

v květu: potěšení

Jádro

jíst: námluvy

jíst jádro ořechu: jednat rozšafně a chytře

Jaguár

ujme se vás váš příznivec

Jáhen

být jím: velká čest

Jáhly

zahodit nebo vidět jahelník: pohrdnete prosit o něco a někoho

jíst: někam musíte jít s prosíkem

jíst z nich kaši: rodinný krb a velké dobro

Jahody

hledat: trampoty, zármutek

vidět jich mnoho: vzrůstající přátelství

rozdávat: zanechání dobré vzpomínky

vidět a trhat velké: velká radost

vidět velké: pýcha, hrdost

vidět nebo jíst: radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví

sbírat černé: hněv

trhat: buďte opatrný na své zdraví

darovat: zůstanete v dobré upomínce

Jachta

vidět ji nebo se na ní plavit: předzvěst příhodného kontaktu

vlastnit ji: ukáže se, že kontrakt, který se jevil jako velmi výhodný, je zcela bezcenný

Jalovec

přejte každému jen dobré a dobré se k vám dostaví

Jalovice

vidět: ohlášky přede dveřmi

Jáma

padnout do ní: oloupení lupiči

světlá a do ní padnout: oloupení se škodou na majetku

temná a do ní padnout: oloupení a těžká zranění

vidět, jak do ní padáte: neočekávané neštěstí, budete podvedeni

lézt z ní: ze všeho vyváznete

dostat se z ní s lehkostí: zdolání mnoha velkých nepříjemností

drápat se z ní namáhavě: pronásledování, budete mít neznámé přátele

zakrytá a bez vody: majetkové spory

zakrytá a v ní voda: zdar vašeho podniku

Jantar

závist pro dar

náramek nebo náhrdelník z něj: dárky

Japonsko

cestovat tam: znak statečnosti

vidět Japonce: obklopují vás vychytralí lidé, kteří vám nejsou nakloněni

Jaro

vidět sebe snít o jaru: mít přání, které se nikdy nesplní

Jasmín

budete slavit příjemné setkání

Jaspis

zkáza a zmar

Jatka

mít na nich co dělat: ztráta vážnosti

vidět: pozor na obchody, do kterých se vás snaží vtáhnout druzí

Játra

nalézt a zdvihnout je: soudním sporem k právu

vypadlá a zpět zapadlá: blízká smrt

vypadla-li: zvítězí váš nepřítel

jíst: pevné zdraví

vidět: dobré jídlo

mít zkažená: ztráta na jmění

jíst telecí: nedůvěra

hovězí: pomluva

vidět nebo jíst husí: štěstí

vepřová: nedočkavost

Javor

zdraví a síla

Jazyk

osamělost

jíst dobytčí: nedbejte tlachů lidí kolem sebe

hbitý a mrštný: vyhraný spor

kousnout se do něho: neprozrazujte, co vás tíží

kratší nebo delší, ale v ústech těžký: ztracený spor

má-li kdo jako bez vlády: na povrch vyjdou tajné věci

má-li kdo jakoby němý: těžkosti s prohnanými lidmi

poraněný: chudoba z dlouhé nemoci

uříznutý: možná němota

vidět vypláznutý: posměch

zajíkavý: krutý posměch

nemocný: malé utrpení

opuchlý: nemoc příbuzného

velmi dlouhý: velké trampoty

někomu ukazovat: máte špatné mravy

Jazz

hrát v jazzové skupině: zesměšňujete se

Ječmen

dobré znamení do budoucna

jíst: dobré zdraví

mlátit: nabytí pravých přátel

polévka z něho: chudé doby

vidět: starosti s obživou

z něho mouka v domě: bohatství nahromaděné s hořkostí

sít: peníze na statku naleznete

vidět ho mnoho: nesnáze

Ječné zrno

mít na oku: pronásledování

Jed

brát a zemřít: dáváte špatné rady

brát: onemocnět

dát někomu: neštěstí a trestnice

dávat někomu: nesvornost, mrzutosti

spolknutí jedu: sebevražedné úmysly známého

vidět: zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení

Jedle

štěstí

je-li zvlášť krásná, rostlá a silná: trvalé štěstí

Jedlík

vidět ho: host, který netěší, určitě přijde

Jedna

číslo: štěstí

Jednat

nadutě: milujete sebe sama

Jednatel

vidět ho nebo s ním mluvit: budete okraden

vyhazovat ho z domu: mnoho dobrého

Jednorožec

štěstí

Jehelníček

na jehly: pikle

Jehla

hádka s přáteli vás připraví o štěstí

ve vlastní ruce: varování před blížícím se neštěstím, bolestně pocítíte ztrátu, kterou si však v plné míře zasloužíte

a v ní bílá nit: svatební roucho i spory

a v ní černá nit: smutek a spory

bez špičky: předstíraná pomoc, která nepomůže

darovaná: loučení s někým, koho milujete, vám připraví smutek

dostat ji darem: přerušení přátelství

hledat ji: zbytečné starosti a potíže

na klobouku: mrzutost ze zlých pomluv vás připraví o dobrou náladu

nalézt ji: přátelé, kteří si vás váží

navlékat ji: dostanete se z těžkého postavení

navléknutá: budete čelit velkému nepřátelství

píchnout se jí: ztráta přítele

píchnout se o ni: nesprávně oceníte skutek blízkého člověka

pracovat s ní: starosti a potíže

rezavá: pozor na drobnější úraz

vidět ji: můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí

vytahovaná z těla: pomoc jistá

zaražená do těla: příbuzenské pletichy a pikle

zlomit ji: samota a chudoba, pro mladou dívku

ztratit ji: nebezpečí požáru

Jehlice

do klobouku: pozor na jízdní dráhu a na auta

pletací: je vám zapotřebí mnoho lásky

Jehličí

nečiňte si posměch, jinak vás nepřítel stiskne

Jehně

nevinná, čistá dětská radost a trpělivost

ležící nebo pasoucí se: dosažení zaměstnání

poskakující: radost nad dětmi

nosit na hlavě: blahobyt a štěstí

vidět: buďte trpělivý

zabít: zlým skutkem si uškodíte

jíst z něho maso: nemoc malého děcka

zabité: smrt malého dítěte

zbloudilé: budete dobře volit svého životního druha

Jelen

vidět ho běžet: rychlý chod živnosti

pronásledovat ho: z přítele učiníte nepřítele

shazuje parohy: nenechte ženu samotnou

vidět jejich stádo: zažijete mnoho přátelství

stáhnout ho z kůže: dodatečné výdělky, provize

střílet na něj: obdržíte dědictví, získáte úctu, pokoříte slabé a bojácné nepřátele

vidět ho: v budoucnu radost ze silného vítězství

zabít ho: zármutek pro přítele či příznivce

v běhu: vaše záležitosti se příznivě vyvinou

v říji: obdržíte mnoho přízně

vidět ho umírat: blahobyt

mít ho v zahradě: neštěstí

jíst z něho pečeni: budete hostit vysoké hosty

Jelito

vidět nebo jíst: zdraví

vidět někoho jíst a sám mít hlad: být unavený nebo zahořklý a potřebovat rozptýlení

smažit: spokojenost

Jepice

máte života namále

Jeptiška

vidět ji: varování před pokrytectvím druhých

sama jí být nebo se jí stát: příslib šťastného manželství nebo rodinného krbu

stýkat se s ní: změna stávajících poměrů nebo povolání

vidět ji pracovat: vykonání důležitých věcí

slyšet ji zpívat: ovdovíte

mluvit s ní: přijdete do jiného stavu

Jeřáb (pták)

zloděj

jíst ho: bída a neúroda

Jeřáb (stroj)

při těžké práci najdete důkladnou pomoc

Jeřabiny

jíst: bolení

vidět je: menší radost

Jeseter

cesta po řece

Jeskyně

bloudit v ní: rozhárané poměry

zahynout v ní: sklíčenost, deprese

vidět ji: samota

být v ní: obdržíte vysvětlení

Jesle

ve stáji: hojnost krmení

vidět plné: zisk

s Ježíškem: můžete očekávat honost štěstí

prázdné: ztratíte mnoho peněz

Jestřáb

příchod důstojného člověka

nosit ho na ruce: váš syn bude mocným mužem

vidět ho: žárlivost

honit ho: nepřátelé jsou vám nablízku

jíst ho: střezte se zlých společností

vidět ho létat: daleká cesta

Ještěrka

lstivý darebák či podvodnice po vás pasou

kousne-li: očekává vás pohana

vidět ji: velké změny v obchodech

zabít ji: rozhněváte se se svými příznivci

červená: očekává vás nebezpečí, ze kterého jen stěží vyváznete

Jet

příjemné hodiny

na krávě nebo na volu: nevíte, co chcete

Jetel

vše dobré do domu

jetelový čtyřlístek: štěstí jednou v životě veliké

sekat či sklízet: velké peníze, los, dědictví

dávat dobytku: bohatství

vidět kvést: radostná budoucnost

Jeviště

pomalu budete získávat úspěchy

být na něm sám: někdo vám neříká pravdu

Jez

pochmurné chvíle

hučící: katastrofa, veliké neštěstí

Jezdec

na koni: zpráva

na koni, ale kůň pod ním pošel: zpráva je falešná

na koni v bílém rouše: smrt

vidět ho naskakovat: ztratíš přítele

vidět ho zřítit se: škody

Jezero

tajemství

krvavé: nepokoje, revolty, válka

koupat se v krvavém jezeře: smrt následkem vraždy, úrazu nebo neštěstí

plout po tichém jezeře: bohatství a šťastné spojení

plout po bouřlivém jezeře: obtíže a starosti v obchodu

vidět plné ryb: štěstí v hospodářství

kalné: nebezpečná nemoc

ozářené paprsky: potěšující novina z dalekých končin světa

Jezevčík

chytrost a osobitost ve věrnosti, jste příliš lstivý a mnoho přemýšlíte

chytit ho: brzká změna místa bydliště

vidět ho: varování před nepřáteli, jež si přejí vaši zkázu

Jezevec

dědictví

chytit: ztratíte byt

Ježek

neježte se, smírně jednejte a odpovídejte

vidět: vaše dobromyslnost bude zneužita

Ježíš Kristus

vstoupí-li do domu: spasení ve šťastném životě niterném

slyšet ho hovořit: radost

vidět ho ukřižovaného: zkáza

vzývat ho: radost

Jho

vidět nebo nosit: namáhavá, obtížná práce

jinému dát: jste ke své škodě zpanštělý

vkládat na šíji dobytku: čeká vás práce, které se vyhnete, a přece vám přinese zisk

Jidáše

jíst medem mazané: neupřímný, zdánlivý přítel

Jídelna

budete pozván k velké hostině

Jídlo

dobré a čisté: četné potomstvo a celkový zdar všech věcí

dostat něco nečistého k jídlu: někdo má v úmyslu provést vám něco protivného

jíst hltavě: poštou přijdou peníze

strojit: nedostatek

dávat jinému: bohatství

jíst bohaté spolu s druhými nebo se s nimi o něj dělit: ochotou si získáte oblibu

jíst skromné: nad něčím pociťujete lítost

být na něj pozván: váženým být

nosit na stůl: velká škoda

spálené: špatná zpráva

spálené cítit: nepříjemné zprávy

stůl obtížený chutným jídlem: banket, svatba nebo příjemná zábava

vidět velké množství červeného masa: lehká nemoc

vidět: pozvání

zkažené: těžká choroba

Jikry

vybírat z ryb: brzo se dočkáte velkého překvapení

Jíl

ve svých snahách nepostoupíte kupředu

stavět s jeho pomocí dům: založení nebo rozšíření vlastní domácnosti je v dohledu

mazat se v něm: nemoc bez následků

vidět na svých nohou: vaše počínání narazí na odpor

Jilm

povedete krásný život

Jinoch

vidět ho: vlastním přičiněním přijdete k blahobytu

líbat ho: dlouho si zachováte zdraví a svěžest

Jinovatka

budete stár

vidět jí mnoho: postaví se vám do cesty nenadálá překážka

na střechách, na polích: nenadálé překážky se vám postaví do cesty

Jiřička

slyšet ji zpívat: radost

Jiřiny

pozdní životní radost

spatřit kvetoucí v zahradě: spokojenost

Jiskry

později poznáte něco velikého

vidět létat: sklony k marnotratnosti

krvavé: pláč

Jíst

brzy se zbavíte veškerých starostí

hlavu telecí: velká nepřízeň

chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu: změna v životě

velmi skromně: pociťovat pro něco lítost

velmi spěšně: zdraví

maso pečené: bohatství

maso skopové: zisk na zboží

nemoci jíst: lidé si o vás myslí mnoho

sám jíst velmi bohatě: stáváte se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu

v domě: zdraví

venku: přijdou hubené časy

něco hořkého: zdraví

Jíška

starost

Jít

pomalu: mějte rozvahu

rychle: omyl

zvolna na procházce: hádka z nedorozumění

po trávníku: váš přítel vás zradí

v blátě: budete mít mnoho nepříjemností

pozpátku: špatný průběh obchodu

s jednou nohou dřevěnou: změna stavu

Jitrnice

vidět: navštívíte brzy venkovskou slavnost

jíst: štěstí v sázení

smažit: záliba v dobrém

dělat: dobře se staráte o svoji domácnost

Jitrocel

přikládat: nebezpečí poranění

vidět: pevné zdraví

Jízda

za jízdy se převrhnout: blízká nehoda

na voze: budete přítomen svatbě nebo křtinám, dosáhnete slávy a moci

Jízdenka

životní cesta má pokračovat na nových základech

kupovat ji: bude třeba obrnit se trpělivostí

Jizva

mít ji: nebudete naříkat na svou budoucnost

vidět ji na jiném: bolestné vzpomínky vás přepadnou

krvavá a otevřená: nebezpečí úrazu

z neštovic: stále dostáváte peníze a nikdy nemáte dost

mít ji v obličeji: šarvátka

skrytá ve vlasech: zrádce a bídák

Jmelí

pověšené nad postelí v hlavě: dostanete se mezi čarodějnice

vidět: brzká svatba v rodině

Jméno

tesat vlastní do kamene: dobro a pravda cílem

vidět psát vlastní, křestní i rodinné: předvolání

slyšet vlastní: nové období života

smazat vlastní: konec života

zakrývat vlastní: falešná zpráva nebo peníze

Jódlování

slyšet: bude radostná nálada

reklama
Nejnovější
reklama