reklama

Snář - výklad snů online

Habr

buďte opatrný ve své věci

Had

chce-li uštknout: nemoc

vidět ho svíjet se: žalář

slyšet ho mluvit: oklamán budete

vidět ho mrtvého: zisk

rozsekat ho na kusy: bohatství

vidět ho na stromě: pokuta nebo velká podlost

vidět ho na své ženě: porodí syna

přemoci ho: zahanbíte své nepřátele

vidět ho s korunkou: poklad

slyšet ho syčet: smíříte se se svým nepřítelem

vidět ho ve vodě: varujte se zlých společností

vidíte-li ho přes cestu nataženého tak, že nemůžete projít: nemoc a překážka v obchodě

stáhnout z něj kůži: vítězství

jíst jeho maso: rozmnožení statků

vidět jich víc: nepřízniví nepřátelé

velký: budete podveden

malý: rozmíšky

šlápnout na něj: máte falešné přátele

být jím kousnut: pomluva

s několika hlavami: budete vystaven zlým pokusům

chytit ho: ztráta peněz

zabít ho: nějakého nepřítele učiníte neškodným

Hádanka

luštit ji: obdržíte důležité vysvětlení

luštit marně: máte před sebou důležité rozhodnutí

Hádka

zažít ji s někým: budete se dobře snášet s někým, koho jste doposud nemohli vystát

Hadrář

všeteční lidé

Hadry

nosit: chudoba

sbírat: čeká vás období smutku

prodávat: uděláte pořádek v domě

kupovat: špatně spekulujete

prát: shromažďujete vše potřebné

odhazovat: nerozvážnost

Háj

vidět zelený: radost

procházet se v něm: štěstí v lásce

bloudit v něm: dostanete se do stísněných poměrů

Hajný

nevěřte všemu, co vám kdo vypravuje

Hák

vidět železný ve zdi: budete okraden

vytahovat: včas se ochráníte před krádeží

Halapartna

vidět ji: krvavý spor

Halenka

vaše skromnost si zasluhuje uznání

Haléř

počítat je: lakota

vidět je a brát: radost, rozkoš, zábava

obdržet je: jste málo oceňován

dávat chudým: získáte si vděčné přátele

Hanba

utrpět ji: nemáte dobré svědomí

Harfa

vidět na ni hrát: zklamání

cestovat s ní: svízele

vidět ji: klam

Harfenistka

vidět ji: pozor na lehkomyslnou společnost

obdarovávat ji: šetřete svým jměním, budete je potřebovat

Harlekýn

vidět ho: následkem dlouhé chvíle ztropíte bláznovství

Harmonika

hrát na ni: veselost

Hasič

nestálé štěstí

Havran

slyšet ho krákat: předzvěst zlých zpráv

létá-li kolem hlavy: smrt vaše nebo vašeho přítele

létá-li kolem domu: úmrtí

lapit ho: nepřátele přemůžete chytrostí

vidět ho: nemilá událost

vidět ho létat: klevety a neštěstí

zaplašit ho: zastoupíte cestu podvodu nebo krádeži

jíst jeho maso: nemoc

vidět ho na domě: oheň

Hazard

vyhrát v něm: ztráta přítele

prohrát v něm: budete zbaven něčeho nepříjemného

Házet

něčím: budete zneuctěn ve společnosti

něčím ze zlosti: budete mít škodu

Hedvábí

vidět: příslib příjemného a blahobytného prostředí

vyrábět: budete mít hodně přátel, kteří se s vámi budou cítit dobře

červené: neštěstí

modré: škoda

kupovat: přijdete do dobré majetkové pozice

nosit: vaše ješitnost vám škodí

Hejtman

vidět ho: zneuctění a chudoba

Helma

naleznete mocného dobrodince

mít ji na hlavě: změna stavu

Here|c(-čka)

vidět ho: dobrodružství

Herkules

vidět ho nebo jím být: vítězství nad špatnými vášněmi

Hermelín

oblékat se do něj: štěstí a bohatství

Herna

hrát v ní: předzvěst něčeho dobrého

vyhráváte-li: budete mít mnoho zdaru v tom, k čemu se chystáte

prohráváte-li: čekají vás starosti v domě nebo v zaměstnání

Heřmánek

dožít se vysokého věku

Hlad

mít: pracovitostí a spořivostí přijdete k bohatství a úctě

mít a nemoci zasytit: bída

mít a nasytit se: bohatství přímo úměrné míře hladu

Hlas

slyšet neznámý: chvála lidí

slyšet pěkný: uvažujte o radách přátel

mít zemdlený: škoda v domácnosti

slyšet silný: kyne vám dobrá budoucnost

slyšet neznámý: dostanete za něco pochvalu

volá-li vás jménem a vy mu odpovíte: smrt

Hlasatel

vidět ho: důležité noviny

Hláskovat

učit se: práce dobrá, zahálka špatná

Hlásný

vidět ho na věži: marně se spoléháte na cizí pomoc

slyšet ho troubit: pro něco se dostanete do řečí

Hlava

vidět ji bez trupu: štěstí a požehnání

mít nebo vidět hlavu černocha: dobré zprávy od vzdálených přátel nebo příbuzných

holit ji: nebezpečná nemoc

vidět ji lysou: urážky zakusit, výsměch

mýt si ji: uniknete neštěstí

vidět ji rozcuchanou: rozepře

setnout ji jinému: uděláte dobré obchody

vidět ji stínat: zmocníte se nebezpečných nepřátel

mít ji podobnou koňské: nic dobrého

mít ji podobnou ptačí: změna stavu

uražená nebo setnutá: ztráta dobrého přítele

mít ji velikou: mírumilovným nepokoj, vojínům zaneprázdnění, nemocným velké bolesti, chudým bohatství, lichváři dobré, knížeti zlé

mít ji uraženou: svoboda a útěcha

vidět ji bílou: zisk

vidět ji šedivou: zármutek

mít ptačí hlavu v ruce: chtivost a bažení po vystěhování

mít hlavu divokého zvířete: vítězství nad vaším nepřítelem

mít cizí: svým nepřátelům pomůžete z bídy

mít ji s dlouhými vlasy: dobré znamení

mít ji s krátkými vlasy: zlé znamení

držet v ruce hlavu psí nebo oslí: služba

držet svou hlavu v ruce: zisk

Hlaveň

ručnice nebo bambitky: nebezpečí

Hledat

něco: nesplnitelné přání

Hlemýžď

vidět ho: pobídka k trpělivosti

rozšlápnout ho: zbrklým jednáním se dostanete do nevýhodné pozice

jezdit na něm: buďte rychlejší ve svém konání, nebo vás vaši nepřátelé předstihnou

hledat je a jíst: zanedbáváte svůj obchod

Hlídat

protože nemůžete nebo nesmíte spát: bděte, protože hrozí nebezpečí

v noci u nemocného: brzy obdržíte nečekanou zprávu

Hlídka

vidět ji policejní nebo vojenskou: váš záměr narazí na překážku

Hlína

kopat ji: velký příjem peněz

vidět ji: nemoc a zisk těm, kteří s ní pracují

mazat si s ní tvář: přívětivost

hníst ji: jste umělecky založen

formovat z ní něco: zisk

Hliniště

někdo proti vám strojí úklady

Hloupost

provést: čest

Hluchý

být: dozvíte se novinky

vidět hluché lidi: moudrostí dospějete k zisku

Hluk

slyšet: nepokoj se vkrade do domu

dělat: mrzutosti

Hmoždíř (druh děla)

vidět: nepříjemné zprávy přinášejí neklid

vystřelit z něho: vědomě či nevědomě rušíte štěstí nebo pokoj jiného člověka

Hmoždíř (kuchyňský)

slyšet tlouci: zlá pověst

tlouci v něm něco: návštěva

Hmyz

vidět nebo mít: ztráty, lstivé žvásty, nemoc

vidět létat: potkají vás menší ztráty

být jím bodán: budete podveden

Hněv

nepříjemné obchody

Hnidy

mít v hlavě: mrzutost

vyčesávat: nemoc

Hnis

vidět: nemoc a trampoty

Hnízdo

vidět: rozmar

vidět hnízdo nebezpečného dravce: budete mít co dělat se zlými lidmi

s ptáčaty: velká radost v domácnosti

prázdné: dlouhá nepřítomnost ve vlasti

sundat ze stromu: brzká svatba

s vejci: pěkný rodinný život s mnoha dětmi

vybrat: jste odhodlán učinit velké bezpráví

hadí: zažijete zlé

vosí: utrpíte ztrátu

šlápnout na něj: budete mít mnoho neúspěchu

Hnojit

zahradu: bohatství

Hnůj

vidět: výhra

nakládat: čeká vás dlouhá služba

vézt na pole: krádež

vytahovat z chléva: vystříhejte se zlých nectností

válet se v něm: veselé časy

být jím pokryt: neštěstí

na velké hromadě: bohatství

kravský: zdraví

Hoblík

vidět: smuteční událost v domě nebo v rodině

hoblovat jím prkna: vaše štěstí stejnoměrně pokvete

Hobliny

vidět: vaše úsilí v nějakém podniku bude marné

Hodinář

obdržíte namáhavou práci

Hodinky

kapesní: spořádané poměry

nalézt: musíte být přesný

ztratit: nebudete moci volně disponovat svým časem

zastaví-li se: najdete zpátky to, co jste ztratil a co vás těší

Hodiny

vidět zastavené: nečekaný konec nějakého stavu nebo známosti

slyšet je bít: změna

vidět je ve světnici: ztráta

natahovat: dostaveníčko

rozbít: pohrdání

zlaté hodinky: budete okraden

vidět hodinovou ručičku: blíží se rozhodný okamžik

hodinovou ručičku posunout kupředu: musíte mít ještě trpělivost, než se splní vaše přání

točit s hodinovou ručičkou: nepokoj v rodině

přesýpací: nebezpečná nemoc

Hokynářka

vidět ji: střezte se lidských klevet

Holič

vidět ho: dostat se do drbů

být jím holen: varujte se podvodu

Holit

sebe: budete mít možnost zaplatit dluh nebo napravit nějakou chybu

jiného: někoho poškodíte

Holohlavý

být: vysokého věku se dožít

Holoubata

vybírat: dostanete vzácné hosty

jíst: úleva v nemoci, zlepšení postavení

Holub

uletí-li: rozloučení

vidět ho bílého: štěstí do domu

chytnout ho: brzké ženění či vdávání

vidět ho: svatba

jíst jeho maso: zdraví

vidět je líbat se: láska

vidět jich mnoho: bohatství

na střeše: příjemné poselství

vidět je létat: zažijete radost

zabíjet ho: ztratíte věrného přítele

krmit je: budete mít příležitost k dobročinnosti

Holubník

zisk nebo výhra

vidět vysoký: brzká svatba

Hon

trpělivostí ke šťastné budoucnosti

jít na něj: obžaloba

být na něm: touha po ženění

propást na něm zvěř: vaše namáhání je marné, zanechte všeho

Honák

vidět ho: žalost

Honit

něco: narazíte na odpor

Hor|a(-y)

vystoupit na ni: námaha, nepříjemnost

vystupovat na ni lehce: vítězství nad něčím a zdar v podnikání

vystupovat na ni těžko: svých tužeb dosáhnete velkou námahou

vystoupit na vrchol: neočekávaná radost a veliký úspěch v něčem

sestoupit z ní: menší, ale čistý zisk

vidět její sesutí: pronásledování silným nepřítelem

vidět s pěkným hradem: vytrvalost, nepoddajnost

vidět se zříceninou: upustit od úmyslu

vidět zelenými stromy porostlou: nadějná budoucnost

vidět ji: dosáhnete cti

Horečka

vidět s ní někoho ležet: štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství

mít ji: nestálost v lásce a přátelství

Horník

vidět ho: nečekaná návštěva

Hornista

vidět ho nebo slyšet troubit: dostaví se nepřátelé

Horské slunce

nechat se jím ozařovat: chcete vypadat jinak, než jací jste

Hořčice

uděláte spletité obchody

jíst ji: nebezpečí je před vámi

být jí pomazán: stihne vás nemoc

Hořec

vidět nebo trhat: nepříjemnosti

Hospoda

vidět ji: pozor na lehkomyslnost

vidět ji venkovskou: hádka, nestřídmost

jít do ní: vykonáte dobrodružnou cestu

Hospodář

vidět ho: ztratíte výhodu

Hospodařit

brzký hněv

a ničeho nedocílit: nebezpečí

Host

rozloučit se s ním: ztráta milé věci

přivítat ho: brzká návštěva

vzácného nechat přenocovat: neočekávané štěstí

vidět ho: cítíte se osamělý a svými přáteli opuštěn, měl byste vycestovat

mít ho v domě: závist

být jím: hlad

Hostie

mír duše

Hostina

strojit ji: budete vzbuzovat závist a nenávist

účastnit se jí: starosti

Hostinsk|ý(-á)

vidět ho: podporu nějakého záměru najdete u svého přítele

mluvit s ní: vzbudíte žárlivost

být jím: vinou pochlebovačů upadnete do dluhů

Hotel

být v něm: budete konat cestu

vidět sedět sám sebe v hotelové hale: hledáte známosti s bohatými lidmi

Houba

sníst omylem jedovatou houbu: varování před velkým neštěstím

jíst je: marně očekáváte nějakou radost

sbírat je v lese: uchýlíte se z pravé cesty

vidět mycí houbu: měl byste se postavit proti zlým pomluvám, i když vás netrápí, nebo vám nastanou velké těžkosti

mýt se mycí houbou: vyvrátíte pomluvu

Houpačka

pálí vás dobré bydlo

sedět na ní: kolísáte mezi dvěma city, sklony nebo lidmi

Houpat se

vrtkavost

Housenka

vidět ji: přítel nebo známý se vybarví, jak ho vůbec neznáte

chytit ji nebo zabít: nedůvěra vůči určitému člověku je oprávněná

vidět je lézt: krádež

nalézt jejich hnízdo: čest

mít ji na sobě: budete mít mnoho nepříjemností

Houser

vidět ho: v něčem budete mít nebezpečného soupeře

být jím poštípán: ten, koho si sám znepřátelíte, vám velmi uškodí

vidět ho: dobrý čeledín

vidět ho, jak štípe: nebezpečný nepřítel

jíst ho: statek

Houska

štěstí a požehání

strouhaná: vážnost a uznání

Housle

mít a hrát na ně: uklidnění, trpělivost

vidět je: váda

slyšet na ně hrát: svornost

vidět jiné na ně hrát: závist a nepřízeň

Houževnatost

budete mít výdrž při práci

Hovnivál

proměna v domácnosti

vidět jich víc: v krátkém čase obdržíte peníze

Hra

lehkomyslnost a špatný postoj nevedou k cíli

hazardní: zklamání, které za to nestojí

pozorovat dětské hry: čistá radost a prožitky

Hrábě

hrozit jimi: zmocníte se protivníka, který se vám chystá uškodit

být jimi ohrožen: bude vám udělena ostrá důtka

Hrabě(-nka)

vidět ho: nebezpečné pokušení žít nad své poměry

provdat se za něj nebo se oženit s hraběnkou: navážete známost s člověkem z lidu

Hračka

zábava a radost

přijmout ji: varujte se toho, kdo vám ji dává

Hrad

vidět: čekají vás neočekávané překážky

dobýt: pomoc v nouzi

vcházet do něj: zármutek a velké lži

vidět starý: zapomenuté události přijdou na mysl

uzavřít: narážíte na odpor

vidět loupežnický: velmi těžko dostanete svůj majetek zpět

Hradby

stavět: nejistota ve všech směrech

být v nich: věrní přátelé a věrná láska

Hrách

jíst: štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost

jíst syrový: neduh

jíst vařený: v krátkosti uzavřete nějaký obchod

vidět: nemoc

vidět kvetoucí, vzrostlý: dobrý začátek obchodu

vidět růst: dobrá pověst

vidět zelený: radost

sázet: naděje ke splnění úmyslu

vidět sbírat: rozmnožení vašeho majetku

trhat: klam a podvod

kupovat: starost

prodávat: přírůstek do statku

sít: dobrá domácnost

Hranice

vyměřovat: finanční poměry se zlepšují

vidět: nešťastný obrat osudu

vidět hranici dřeva: ukončení vašich bolestí

hranice dříví přichystaná k zapálení: pozor na domýšlivost, nedbáte na cizí mínění a nepozorujete, že se potíže neustále zvětšují

vidět hořet hranici dřeva: křiky

nacházet se na ní: činíte si nenapravitelnou škodu

Hrát

si s dětmi: domácí štěstí

s babou: starost

s pannou: zármutek

v karty: mrzutost

v kuželky: škoda

v loterii: zřídkakdy obdržíte potěšující zprávu

v kostky: ztráta majetku

Hráz

u rybníka: vaše štěstí je nestálé

pracovat na ní: úspěch v podnikání

Hrazda

houpat se na ní: nebezpečí

vidět na ní komedianta nebo komediantku: ztráta

cvičit na ní: odněkud vám hrozí nebezpečí

Hrb

vidět: štěstí

mít: získáte výhody

mluvit s někým nebo vidět někoho, kdo ho má: obdržíte mnoho peněz

Hrdlička

vidět ji: smíření s někým

mít ji nebo pěstovat: smíření v lásce

slyšet ji cukrovat: milostný dopis nebo vzkaz

Hrdlo

vidět: uděláte dobrý tah

mít podřezané: ztráta

Hrnčíř

smrt a neštěstí

Hrnec

nepříjemná věc

vidět jich mnoho u ohně: pozvání nebo svatba

rozbít: domácí rozepře

Hrnek

vidět: přírůstek majetku

rozbít: špatné časy

Hrob

zdvihat z něj někoho: pomůžete příteli a budete po něm dědit

vstávat v něm: jste pomlouván a pronásledován falešnými přáteli

vycházet z něho: štěstí při podnikání, dostat dary, pozdní svatba

kopat: ztráta přítele nebo přítelkyně

vidět kopat: úmrtí člena rodiny

vidět: nesvornost, smutek, odložená svatba

vidět zasypaný: dosáhnete zpět svého zdraví

vidět zelený: naděje, splněné přání

vidět boží: vysvobození od bolestí

ležet v něm: škoda a neštěstí

navštěvovat jej: smutné zprávy

číst na něm nápis: čeká vás velké soužení

Hrobař

někdo čeká na vaši smrt

Hrobka

stavět ji: nemoc a nouze

Hrobník

vidět ho: návštěva lékaře

mluvit s ním: podloudnické dědictví

Hrom

a blesk vidět, který žádnou škodu nezpůsobí: radostné setkání přátel

a blesk vidět, který něco zapálil: blízká ztráta

bez blesku: radostná zpráva

Hrouda

vidět ji: smrt přítele

Hrozba

slyšet ji: nepříjemnosti

vyslovit ji: činíte bezpráví

Hrozinky

vidět: stálost v lásce

jíst: budete mít hádku se sousedem

Hrozny

vína vidět nebo jíst sladké: něžná schůzka, vidět nebo jíst kyselé

lisovat: ctnost

vidět lisovat: píle a vytrvalost vám přinese prospěch

trhat bílé: velký užitek

černé: ztráta

jíst shnilé: nesnadno dokončíte svou úlohu

vidět: čest a požehnání

sbírat zralé: hody

jíst bílé: zisk

jíst modré: ztráta

nezralé: nejednotnost

řezat: rozchod

obdržet darem: učiníte novou známost

Hrubost

prokázat: bojíte se závistivců

slyšet: buďte vždy přímý

Hrušky

jíst dobré nebo vidět: překonání nepříjemností

vidět hezké na stromě: dobré vyhlídky na budoucnost

vidět nebo jíst plané nebo kyselé: domácí nepříjemnost

setřásat: zdrženlivost

vidět ožírat vosami nebo jiným hmyzem: pozor na lest

jíst časné: radost a veselost

vidět nebo jíst pozdní: zármutek

nezralé: nemoc

jíst měkké: očekávejte velké štěstí a bohatství

Hřbitov

vidět: churavění

vidět otevřený: brzké shledání s přáteli

Hřebec

vidět ho: získáte odvahu a sílu

sedí-li na něm muž: doufejte ve splnění svých přání

Hřeben

nalézt: neštěstí a velká starost

vidět zlomený: náhlé úmrtí

Hřebík

vidět: protivník, kterého musíte brát vážně

do rakve: štěstí

vidět je vyrábět nebo prodávat: všechna přání se vám splní

vidět zaražený: domácí nepokoj

nalézt: vaše naděje se splní

zarazit: správně se rozhodnete

narovnávat: spořivost

Hříbě

vidět běhat: šťastné manželství

jezdit na něm: pro samý spěch nikdy nedosáhnete cíle

vidět skákat: očekávají vás veselé hodiny

Hřích

páchat: dbejte na hlas svého svědomí

Hubený

být: pevné zdraví

Hubnout

vidět sebe: není dobré znamení, hádky, trápení a závistiví přátelé

vidět jiné: brzy dospějete k blahobytu

Hubovat

dostat vyhubováno: můžete počítat s chválou

Hučení

vody: nepříjemnosti na cestách

větru: začínáte hloupý kousek

Hudba

sám ji provozovat nelibozvučnou: domácí hádky a spory

slyšet ji pěknou: srdečná radost

provozovat ji: zamilujete se při tanci

Hudební nástroje

vidět nebo mít: nehoda, smrt příbuzné-

ho nebo známého

Hudebník

vidět ho, jak nese hudební nástroj: pozvání

Hukot

slyšet: neklid v domě

Hůl

zlomit: rozbroj

mít dlouhou: putování

nalézt: nepřítel vás překoná

opírat se o ni: nemoc

Husa

zabít ji: málo soucitu s chudáky

jíst její maso: velké štěstí

vidět její vejce: dobrou obživu najdete

vidět je létat: mrzutost

vidět je: štěstí, bohatství, setkání s dlouho neviděnými přáteli

vidět je na vodě: daleká cesta

chovat je v domě: dobré znamení

ztratit je: domácí zármutek

divoká: marné namáhání

péci ji: radost

chytat ji: podaří se vám něco významného

škubat ji: nepokoj, nesváry

koupit ji: považují vás za blázna

pást ji: obdržíte nepříjemnou práci

vykrmovat ji: nepodporujte jiné v jejich pošetilosti

Husar

být jím: budete mít hodně štěstí v lásce

vidět ho: bezstarostná chvíle, pro milence nešťastné znamení

líbat ho: nepřátelství

Hutě

vidět nebo se v nich nacházet: těžká práce

vidět železné: opilství

vidět skleněné: klevety přinesené zlou babou vás přivedou do rozpaků

Hutník

vidět ho: nemilá návštěva

Hvězd|a(-y)

jasné na nebi: rozkoš

potemnělé: smutek

vidět ji padat: zármutek

vidět ji červenou: neštěstí

zdobit se s ní: povýšení

vidět ji třpytit se: štěstí v lásce

vidět jich mnoho: mnoho štěstí

Hvězdář

vidět ho: čest a sláva

Hyacint

obdržíte dárek

Hyena

vidět ji: varování před loupežným přepadením

zabít ji: zachráníte se z nějakého nebezpečí

být jí napaden: nepřátelé vás ohrožují

Hymna

slyšet ji nebo zpívat: očekávejte slavnost

Hypnóza

být v ní: nevíte, co děláte

vidět hypnotizovat: stanete se člověkem se světovým rozhledem

Hypotéka

vzít si ji, sjednat si ji: nejistý výdělek

dávat na ni peníze: nedorozumění se vysvětlí

reklama
Nejnovější
reklama