reklama

Snář - výklad snů online

Galantní

být: smutná zpráva

Galeje

být na nich: nehoda

Galejník

být jím: nadání k zločinnosti

vidět ho: odvaha, smělost

Galéra

dostanete se do smutné situace

Galerie

sedět na ní v divadle: dostane se vám pozvání od jednoho člověka

vidět ji s obrazy: budete muset vykonat únavnou návštěvu

procházet se v ní: užitek

Galoše

nosit: hrozí vám nebezpečí od vody

Gáže

dostávat ji velkou: pohoštění

Gdoule

jíst: uzdravení z dlouholetých průjmů

Generál

vidět ho: rvačka v domě, podvod či mrzutosti

Gilotina

vidět ji: bude vám oznámen zničující rozsudek, ale ještě se všechno obrátí k dobrému

být přítomen popravě gilotinou: budete svědkem nehody

Glóbus

dalekosáhlé plánování

studovat: seznámíte se s velkým učencem

Glycerín

pít: hysterie

Golf

vidět hrát jiné: budete vyhledávat změnu

hrát: zúčastníte se nudné oslavy ve vznešené společnosti

Goliáš

potkat ho a mluvit s ním: pro ženu dostaveníčko, pro muže prospěch u ženy

spatřit ho s Davidem: přemůžete silnějšího

Gondola

vidět ji: podniknete cestu s milou osobou

Gondoliér

být jím: budete mít úspěch v lásce

Gramatika

příslib rodinného štěstí

Gramofón

dostat darem: hledáte novou lásku

slyšet z něho hlas zesnulého: předzvěst změny povětrnostních poměrů

slyšet hrát: chraňte se před našeptávači

koupit: zesměšníte se

Granát

najít a zvednout: nemoc

vidět polodrahokam: láska k vlastnímu národu

vidět vybouchnout: zlá novina vás oloupí o štěstí

vojenský: nebezpečí výbuchu

Grešle

sbírat: chudoba a žebrota

Grog

pít: dlouhé mrzutosti a nevěra

Groše

nalézt stříbrné: bohatství

Guma

žijete rádi v nepravostech

Gymnázium

vidět se v něm: v životě něčeho dosáhnete

reklama
Nejnovější
reklama