reklama

Snář - výklad snů online

Car

vidět ho: zaniklé věci

Cáry

mít na sobě: přijdete do špatných poměrů, bída

Cavyky

dělat milostné: úraz

Cedit

špatné finance

Cedr

v rozumnosti je dobro a pravda

trhat mu listy: uštknutí hadem nebo včelou

vidět: povýšení

Cedule

dělat ji: cesta

lepit ji: změníte svůj stav

vidět ji viset: změna v rodině

vidět ji: značně překvapující novinka

vidět ji na svých dveřích: stihne vás oznámení o úmrtí

číst ji nebo vidět na domě nebo plotě: změna v rodině

Cela

stavět ji vězeňskou v domě: těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer

jíst hořký: buďte opatrní, jinak vám hrozí smrt

jíst a chutná-li: přijdete k majetku a pomůže vám cizí člověk

jíst a nechutná-li: přijdete o majetek a cizí člověk se bude stavět proti vám

kopat nebo sázet: změníte povolání

jíst nezralý: krátká radost a zármutek zároveň

kupovat: milostné dobrodružství

Cellista

slyšet ho: dostanete se do vznešené společnosti

Celnice

doposud utajovaný intimní vztah vyjde najevo

obcházet ji: vydání

Cement

naleznete vážné přátelství

rozsypat: hádky

vidět ležet: nesnáze s úřady

Ceník

číst: nepříjemné novinky

Cenné

vidět papíry: varování před spekulacemi

ztratit papíry: zůstanete ušetřen hrozící špatné spekulace nebo jiné finanční ztráty

Cent

velká nehoda

Centimetr

drobná práce

měřit jím: malichernosti

měřit jím lásku: prací zbohatnete a dojdete cti

Cep

dosáhnete užitku namáhavou prací

Cesta

bludná: od zlého člověka budete pronásledován

jet po ní s koňmi: trvalé štěstí

kamenitá: bědný život

konat ji: ujdete mrzutostem

kráčet po blátivé cestě: zármutek a pomluvy

na pěkné cestě se procházet: štěstí a radost

plná jam: číhá na vás nebezpečí

úzká: starost a zármutek

v zeleni: dobré naděje do budoucna

vidíte-li cestáře zametat ji: z nouze vám pomůže dobrý přítel

zahrazená z obou stran: vzdejte se svého úmyslu

pěšky: doklad důležité věci

ve společnosti: budete pomlouván

po moři: poznáte cizí země

jet přímou cestou: neradostný život

s mnoha zákruty: úspěch vaší námahy se dostaví později

Cestář

dobrý přítel vám v nouzi pomůže

Cestovat

důležité podnikání

ozbrojený kordem: vstoupíte do stavu manželského

pěšky: odložení důležitých věcí

s mečem: návštěva veselky

se společností: dostanete se do cizích řečí

ve společnosti: bude se o vás mluvit

ve vlaku: změna

ve voze: stálé štěstí

Cestující

vidět ho: podniknete cestu nebo k vám přijede návštěva z ciziny

Cibule

slzy

hromada nebo kopec: židovská návštěva

jíst ji: do zármutku upadnete

jíst cibulové pečivo: nepotřebujete lékaře

vařit ji: chudoba

vidět ji: hádka nebo odkrytí nějakého tajemství

zelená nebo suchá: slzy a zármutek

Ciferník

čas běží a mění vše i vás

Cihelna

vaše práce vám přinese hojný užitek

Cihla

vidět ji padat: budete mít nepříjemnosti

vidět ji pálit: nepříjemné vydání

dobře vypálená: peníze

dělat je nebo vozit: svou pílí dosáhnete velkého majetku

najít ji: dostanete se nevědomky k menšímu majetku

nevypálené cihly: dejte si pozor, abyste nepropásli užitek

špatně pálená a nerovná: čekají vás nepořádky

Cihlář

dobrý přítel vás navštíví

vidět ho při práci: příjemná návštěva

Cikán

vaše myšlenky jsou nestálé

s houslemi: kdosi vám našeptává zrádné sliby

vidět ho a mluvit s ním: nestálé poměry nebo stěhování

s basou: pitka

vidět ho s cikánkou: ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost

slyšet ho hrát na cimbál: svatba či zasnoubení v domě

vidět ho hádat se: štěstí

Cikáně

vidět: náhlá nepozorovaná ztráta

Cikánka

hádající z ruky: čeká vás velká příhoda

kouřící: pozor na oheň

objímat ji: velká škoda

tančící: podnik se nezdaří

usmívající se: nepředvídaná žalost v rodinném kruhu

nechat si od ní hádat: zmařené naděje

milovat ji: utrpení

bít ji: dobré noviny

vidět ji s dítětem: mrzutost v domě

Cikorka

kupovat ji: budete milován ostatními

dávat ji do kávy: štěstí

Cíl

dosáhnout ho: přímou myslí si získáte příznivce

Cilindr

nosit: naleznete přístup do vznešených kruhů

koupit: ženete se za vnějším dojmem

Cimbál

slyšet na něj hrát: svatba

Cín

zisk a obchod

náčiní z něj: založíte domácnost

pracovat s ním: budete potěšen

vidět: nemoc

vidět z něj odlévat: vaše budoucnost se stane při mnoha výrobcích bohatou

Cink

mít na oku: špatné vyhlídky

Cinkání

slyšet: veselý večer

Cíp

na šatech: budete skrblit na domácnosti

Cirkus

hledejte neobvyklé východisko

vidět: dokážete umělecký kousek, který jen tak někdo nedokáže napodobit

Císař

vidět ho: budete mít mnoho štěstí

mluvit s ním: budete mít vážnost

vidět ho a mluvit s ním: zisk

vidět ho řády zdobeného: soudní spory

vidět ho s korunou: trest

sloužit mu: odměna

Císařovna

vidět ji: očekávejte čestné místo

procházet se s ní: povýšení

Cisterna

vidět ji: nebezpečenství a záhuba

Citera

vidět na ní hrát děvče: budete milován

hrát na ni: příjemnost

slyšet na ní hrát: pro mladého radost, pro starého mrzutost

Citrón(-y)

vidět jich mnoho: usadíte se v cizí zemi a dobře se vám povede

jíst nebo vidět: spokojenost, dobře se vám povede

jíst nebo vymačkávat: spory a soudy

vidět kvést: budete ustanoven v cizí zemi

loupat: chytrostí ujdete jistému nebezpečí

Cizina

cestovat do ní: čeká vás velká změna

být v ní: touha po stabilních poměrech

Cizinec

vidět ho: směšná domýšlivost

Cizoložství

nepokoje v manželství

odolat pokušení: vítězství nad nepřítelem

prováděné za dne: dbejte, aby chvatem nebylo podlomeno vaše zdraví

spáchat: velká hádka

Clo

platit: nemilé nebo nenadálé vydání

Cop

přihlouplá povaha

mít: straníte se novot

plést sobě: manželům dobře, jiným zle

ustřihne vám někdo: ostuda

vidět nebo nosit: milovat staré věci

plést: brzké spojení

Ctižádost

jako snaživec zažijete zklamání

Cucat

cíp duchny či jiný předmět: dbejte, aby vás chlípnost nezavedla

Cukr

sladký pokrytec nablízku

cukernatění: šťastná zvěst

obdržet darem: trápíte se kvůli lichocení

jíst: sladká láska

mít nebo vidět v bednách: vašeho přátelství chce úlisností dosíci pokrytec

sekat: lásky konec

tlouct: máte lásku k svému řemeslu

kupovat: příjemný život

Cukrárna

vidět ji velkou: pozvání

být v ní: nemoc žaludku

vidět ji: budete mít dlouhou chvíli

Cukrář

střezte se zbytečného vydání

Cukroví

jíst: vaše přání se časem vyplní

kupovat v cukrárně: dojde vám milé pozvání

vidět: někdo vám našeptává

Cukrovinky

jíst: dobré poměry

Cvičení

vidět hromadná: sváry

Cvoček

zatloukat do boty: mrzutá cesta

v noze: nevěrnost

Cvrček

nevděčné noviny

vidět jich mnoho: zlé klepy a sváry v rodině nebo v domě

vidět ho: máte neznámé přátele

slyšet ho: štěstí

štípne-li: utrpíte škodu

Cyklista

expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr

na hlavě: slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš

starost, nemoc, smrt

Čabraka

vidět ji: ze lží ženských vzejde vám mrzutost

Čaj

pít ho mnoho: ztratíte mnoho času prodléváním v místech, kam jste necílili

pít čistý: vznešená společnost

pít léčivý: lehké onemocnění

nést: hostina, dobrá zábava

vařit pro společnost: vaše podnikání se zdaří a užijete si veselosti

Čakan

šibeniční humor

Čaloun

zchátralý: konec života

Čalounění

vidět nebo na něm sedět: tvrdá skutečnost vám dá zabrat

Čalouník

příjemný domov

Čamrda

nalézt ji: štěstí

přišívat si ji: mrzutost

přišívat ji někomu jinému: nepříjemná práce

Čáp

radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví

čaponohým být: mužům výhoda, ženám starosti

chodí-li po střeše: nedůvěra vašich známých

chytit ho: budete v zaměstnání povýšeni

letící k jihu: dítě

letící k severu: smrt

letící k východu: bohatství

letící k západu: chudoba

sedět na něm: velmi brzký sňatek

peří z něho škubat: obohatíte se

po dvou jich vidět: štěstí, brzká svatba

besedovat s ním: buďte opatrní ve své lásce

usadí-li se u komína: obdržíte hosty

v domě: milý host

vidět ho v zimě: neštěstí

vidět ho v povětří: být znepokojován od zlodějů

odlétá z domu: někdo z nájemníků zemře

zdravit ho: přírůstek do rodiny

Čaroděj

to, co se vám zdá pravdou, je pohádka

s ním co činit: důležité události, na které jste nemysleli

být jím: věříte na nemožné věci

Čarodějnice

zlá žena v domě

čarovat: kupte jmelí pro lásku nebo verbenu

podaří-li se vám jí utéci: vyváznete z nebezpečí

pronásleduje-li vás: máte nablízku nepřátele

vidět ji: varování před falešnými přáteli

Čas

nedejte se překonat svými konkurenty

Časopis

věnujte se horlivému pokroku

číst: budete podveden

rozdávat: mrzutosti s úřady

Čečetka

v povětří nebo na stromě: dobrá novina

Čejka

neštěstí, nebezpečí požáru

Čekat

někoho: stojíte před velkými událostmi

v čekárně: vaše milostná touha bude ukojena

Čeládka

mít ji: ztráta dobytka a slabá úroda

mnoho jí mít: hynutí dobytka

vyhnat ji ze dvora: očekávejte rozmnožení statku

přijímat ji do služby: ztratíte přítele

Čelo

široké: velmi šťastné manželství

krásné: moc nad jinými

malé: špatné nadání

malé a vrásčité: znamení, abyste se svobodně o něco ozvali

na něm ránu: utrpíte škodu

pěkně klenuté a jasné: dočkáte se pochvaly v rodině nebo vyznamenání

poraněné: škoda

porušené: posměch

mít vysoké: lehce všechno pochopíte

Čemeřice

dostat ji: budete vysmán

čichat k ní: utrpení

Čep

od sudu: vaše svéhlavost vám přinese škodu

Čepec

svatba

čistě bílý: šťastné manželství

špinavý: skoupý manžel

s černou stuhou: krátké manželství

dát si na hlavu: brzká svatba

s kokardou: povládne paní

vidět v nočním čepci: očekávají vás menší starosti

kulatý: malé starosti potkají vás a vaši rodinu

mít na hlavě: pro ženu mateřství

sejmout jej: beznadějná láska

dělat jej: brzy se provdáte

prát jej: štěstí a spokojenost v manželství

Čepice

učte se zdvořilosti

dát si ji na hlavu: brzká svatba

slibovat ji huňatou: blízká žena vás chce ošálit

mít ji nasazenou na hlavě: dočkáte se úcty

ztratit ji: budete vytrženi z pošetilostí

stará odřená: získáte uznání

nová: neúspěch v podnikání

noční: neztraťte v pravém okamžiku hlavu

Čepobití

slyšet: pro muže dokončení započatého jen s obtížemi, pro ženy pak nejvyšší čas se rozhodnout

Čermáček

štěstí

Černá

vidět ji nebo se do ní odívat: svatba

Černidlo

na obuv: buďte čistotný při každé práci

Černoch

vidět jej: smutná novina

mluvit s ním: obdržíte zprávu zdaleka

Čerpat

něco: budete mít zbytečné výlohy

Čert

bát se ho a utíkat před ním: poznáte dobrého přítele

být jím trápen: pevná služba, pevné místo

vidět ho u sebe: zisk, dobrý obchod

hladit ho: peklem odměnění

honit ho: kupte si los

zvítězit nad ním: užitek přinášející obchod

nést ho na zádech: zlá manželka

vytrhnout mu ocas: budou vás trápit nemoci

s andělem: dar

zápasit s ním: zlé náruživosti

vidět ho: podvod, který za to stojí

vidět ho na housle hrát: poznáte škodlivého člověka

vidět ho s rohy, s pazoury, s ocasem: neštěstí, bída

Červ

nepřítel

leknout se před nimi: výstraha před nepřítelem

v ovoci: zrada nebo choroba

vidět ho: před zlomyslnými se mějte na pozoru

vidět jich mnoho: tajní nepřátelé

zabít ho: vítězství nebo uzdravení, též radost

jde-li od vás: poznáte škodlivé nepřátele a zmocníte se jich

mít ho v břiše: zisk

vidět ho v mouce: nepřítel

mít ho v uchu: budete pomluven

červený: úraz

černý: smrt

zelený: svatba

na vlastním těle: nepřítel

Červánky

dobrá naděje, klid a vyjasnění, uzdravení

Červená

varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých

červené plameny: něco velmi dobrého

v očích: radost

Červenat se

budete se muset stydět

Červenka

vidět ji: obdržíte dobrou zprávu

krmit ji: budete předstižen

Červotoč

slyšet ho: smrt známého

vidět ho: bázeň a strach

Česat

být česán: veselá slavnost se chystá

česat jinému vlasy: těžká, zbytečná práce

sebe: prospěch

zamotané dlouhé vlasy: těžká, marná práce

ovoce v cizí zahradě: nenadálá překážka v zaměstnání

hladké vlasy: věrní přátelé

rozcuchané vlasy: špatné zprávy

Česnek

jeho svazek dát či přijmout: delší zármutek

jíst: pečujte o své zdraví

trhat aneb koupit: budete vést obchod se Židy

jíst vařený: zármutek

vidět nebo cítit: hádka

vidět růst zelený: potěšení z dětí a přátel

loupat suchý: neduhy na těle

Čest

požívat ji: radostný život

Čéška

pohrávat si s ní: mužům nebezpečí, ženám necudnost

Četa

vidět ji: provést spojenými silami, když chcete zvítězit

Četník

vidět jej: jste podezříván

mluvit s ním: proces

Čihadla

číháte-li ve snu: vaše pátrání bude korunováno úspěchem

rozvěšovat: sváry v rodině

Číhaná

být na ní: vaše pátrání bude korunováno úspěchem

Čichat

pátrejte více dohadováním

Čimčarání

slyšet: domácí klepy

Čína

vidět ji nebo tam být: uslyšíte novinky, jestli vám ale udělají radost, je otázka

jet do ní: nebezpečný podnik

Číňan

faleš

vidět jej: závist sousedů

Činitel

být jím: nestřídmost

Čísla

psát: mnoho zaneprázdnění

smazat: sám sebe ošidíte

spočítat jich málo: peníze

táhnout to, které se vám líbí: velká naděje na dobrý výdělek

vidět je: kupte si los, také duševní námaha

Číst

knihy poučné nebo pobožné: šťastná spokojenost

knihy psané: zámožnost

knihy zábavné: útěcha, uspokojení

psaní: dle jeho obsahu smutek či radost

noviny: budete zdárně pokračovat v životě

Čistit

měl byste si zachovat čistý charakter

svůj dům: radostná budoucnost

Číšn|ík(-ice)

být jím: někdo vás tak silně ovlivňuje, že vám hrozí ztráta samostatnosti

vidět ho: v nějaké restauraci navážete novou známost

Čížek

vidět ho v kleci: touha po větší svobodě

slyšet ho zpívat: někoho poznáte

Článek

řetězu: dobré přátelství

Člověk

hrozné postavy: radost

vidět ho s korunou: v létě dobře, v zimě škodno

vidět ho vousatého: pozor před pronásledováním

vidět jich mnoho: neštěstí

vidět staré lidi: štěstí

uctívat staré lidi: požehnání

vidět ho s křížem: v létě dobré, v zimě škodlivé věci

neznámý: dobré znamení

vidět ho divokého nebo se s ním hádat: přátelství

vidět ho šťastného: bohatství

vidět ho spícího: malé radosti

hezkého: zdraví

smutného: cizí neštěstí se vás dotkne

Člun

jejich množství: nečekané zbohatnutí

na vodě kolísající: nebezpečí

plavit se na něm: kratší cesta

topící se: smrtelná příhoda

potápějící se a opět se objevivší: velký prospěch

převrhnout se s ním: smrt

Člunek

ke tkaní: strast z práce

Čmelák

vidět ho: radost, slast

být jimi uštípán: krádež

na zvířeti: zbytečný strach

Čočka

na poli: starost

jíst ji: peníze, ale neshody i podvod

přebírat ji: mrzutost

roztrousit ji: sám sobě škodu učiníte

vidět ji: své věci dobře upotřebíte

vařit ji: ujdete neštěstí

dívat se skrz optickou čočku: omyl

Čokoláda

pít ji: dobrá výživa, dobrá práce

vařit ji a ochutnávat: zasnoubení v rodině nebo u přátel

vidět ji, mít nebo jíst: zdraví a zdar

dělat ji: zasnoubení

nést ji na stůl: bažíte po rozličných lahůdkách

Čtverec

vidět: zachováte-li si klid a důvěru, můžete všechno udržet ve svých mezích

Čtverylka

tančit ji: veselá bezstarostná mysl

Čtyři

vidět napsané číslo: dobrá naděje

mazat číslo: škoda

Čtyřspřeží

jet jím: získáte čest a moc

Čtyřstup

v něm chodit: přemůžete zlo, které vás brzy stihne

Čvaňhat

úspěch na započaté cestě

Chalupa

osamění

Chasník

vidět ho: spoléhejte na sebe

Chátra

mrzutosti

Chatrč

vidět dřevěnou: šetřete pro své stáří

vidět jich mnoho: budete mít velký obrat

Chemikálie

vyrábět: máte vůči jiným špatné úmysly

Chladno

cítit: předejděte rychle vážné nemoci domácími prostředky

Chlapec

vidět ho: přírůstek v rodině

vidět ho si hrát: rozluštění nějaké pochybnosti

vidět ho, jak se pere: hašteřivost a nesnáze v obchodě, vést ho do učení

vidět ho, jak háže na střechu: brzká zpráva

vidět ho skákat nebo plavat: vzdalování se od dobrého příjmu

vidět ho procházet se: radost

Chléb

vidět bílý: pouze sňatkem dojdete bohatství

bochník chleba: věřte v dobro modlitby

vidět malý bochník chleba: drahota

nést bochník chleba: vykonejte účinně dobro

černý: nesnáze, také chudá veselka

čerstvý: štěstí

vidět hezký: spějete ke slávě a bohatství

jíst: majetek ve zlatě

jíst dobrý: věrné přátele mít a výhra

jíst teplý: onemocníte

jíst horký: mučivá nemoc

jíst s mlékem: náhlý, nečekaný výdělek

jíst tvrdý: čeká vás tuhá služba u skoupého panstva

jíst okoralý: dobré časy a nové zaměstnání

péct: zdařilé podnikání

vidět připravovat: spějete ke slávě a bohatství

sázet do pece k pečení: výhra na los

vidět spálený: lehkomyslnost

svatojánský: hrubá slova

zahodit: zahazujete v něčem své štěstí

vidět zkažený: kolísavé štěstí

Chlév

plný: vše se podaří

prázdný: marná vaše námaha

Chlípnost

páchat nebo vidět páchat: nespokojený život

Chlup(-y)

být jimi zarostlý na celém těle: veliký zisk, dědictví, výhra

spadlé: zbavení se nemoci, přetvoření mysli

spadlé do masti: zchudnutí bohatému, zisk chudému, ženě kouzlo lásky

trhá je jiný vám: zloděj v domácnosti

trhat je: špatná správa majetku

v jídle nebo na jazyku: žaludeční neduh

hladit jich více: ošemetnost hříchu

tahat za více chlupů: drzé obtěžování

z kočky nebo z jiného zvířete: žal nebo soužení

pálit je: mnohému jste nepohodlný

Chmel

podnik přinese velký zisk

česat: náhlé peníze, které ale propijete

na chmelnici nebo v žokách: bohatství a blahobyt

Chmelař

vidět ho: hořká zpráva

Chmelnice

vidět ji: bližší styk s mužem pivovarským či výčepníkem

Chobot

mít sloní: choroba nosní nebo žaludeční

Chodba

nacházet se v dlouhé temné chodbě: můžete očekávat nepříjemná překvapení

jít jí: zažijete spor

podzemní: pokoušíte se zdůvodnit dočasné záhady

Chochol

mít ho: máte před sebou cestu

mít černý: nemoc, někdy i smrt

Cholera

vidět rodinné příslušníky nemocné cholerou: nabádání k opatrnosti

Chomout

mít na sobě: z nepatrné věci budete mít veliký prospěch

vidět koňský: maličkostí vám někdo dopomůže k velkému zisku

Chrám

radost ze života

vidět zbořený: vaše srdce pocítí starosti

vidět ho stavět: zisk

Chrapot

zisk a výhody

Chrastí

sbírat: nouze

nakládat na vůz: nepřátelství

Chromý

být: bída, svízel

vidět ho: dozvíte se nepříjemné skutečnosti

Chronometr

vlastnit: hrdost, pýcha

Chroust

vidět ho: vzbuzujete nedůvěru

vidět jich mnoho létat: ztráta

chytat je: předcházejte protivenství

bít je: dotíraví nepřátelé se přemnoží

Chrpa

vidět ji kvetoucí na poli: naděje na velkou úrodu

trhat ji a zdobit se jí: žal

Chrt

vidět ho: zamilujete se do člověka, který to s věrností nemyslí příliš vážně

honit ho: zmizelé štěstí

Chryzantémy

očekávejte lásku nebo manželský život

Chřest

jíst: spláčete nad prožitkem, kdy jste se nechali strhnout vášní

sázet: výdělek

na poli vidět: užitek

Chřípí

vidět zvířecí otevřené: lidské pomluvy

Chřtán

vidět otevřený u člověka: někdo vám říká pravdu a je upřímný, ale vy si myslíte, že vás podvádí

vidět otevřený u dravého zvířete: varování před nebezpečím

Chudobinec

vidět zvnějšku: bohatství a štěstí zasloužené houževnatou prací

vidět sebe jako jeho vlastníka: velké myšlenky přinesou četné úspěchy

nacházet se v něm: brzká smrt vám milé osoby

Chudobky

trhat: potěšení

Chudý

být: zažít zklamání

být a přitom zbožný: štěstí a klidné svědomí

vidět ho jíst: svár

Chůva

pro mladou ženu touha po mateřském štěstí

chovající nebo kolíbající děti: veselá mysl

Chvojí

sbírat v lese: zbytečná práce

nakládat na vůz: veselí v domě

Chyba

udělat ji: budete uražen a dotčen

vidět ji vlastní: zabýváte se přespříliš sebou samým

Chytrý

být: jste domýšlivý

reklama
Nejnovější
reklama