reklama

Snář - výklad snů online

A

tištěné, napsané, namalované nebo viděné plasticky: dobrý začátek ve všem počínání a konání

Abatyše

milovat se s ní: svoji dobročinnost berete na velkou váhu

vidět v klášteře: přísný pořádek při malé stravě

vidět: hrdost, změna, štěstí

Abeceda

vaše nároky a touhy se splní

Abel

Kainem ho zabít vidět: vaše modlitba či prosba zůstane nevyslyšena

Abrahámoviny

slavit: naděje na povýšení či řád

Adam

jíst Adamovo jablko Evou podané: svedení ke hříchu či tělesný neduh

pod stromem bez Evy: staromládenectví

pod stromem s Evou: manželství

Adresář

hledat v něm: známost

vidět: určitá přání se nesplní

najít v něm známé jméno: ztráta dlouho chované naděje

Afrika

vidět ji: vaše situace je neuspokojivá, hrozí vám nebezpečí

studovat ji v atlase: touha po dalekých krajích

být v ní: budoucí horečnatá nemoc

Agent

varujte se, neboť byste mohli utrpět ztrátu

Achát

vybroušený kámen s charakteristickým okem: hmotné štěstí

malý černý kámen: očekávejte samý nesoulad

šperk: hloupost

vidět: nemoc a smrt

Akademie

vidět ji: duchovní pokroky

být do ní zvolen: velká čest, ale zároveň jednotvárný, uzavřený život

Akát

kvetoucí: čeká vás bohatství a zdraví

vidět ho bez květu: neštěstí

Akcie

mít nebo vidět: obchodní starosti

kupovat : zaznamenáte společenský vzestup

prodávat: lepší vztahy

pálit, když je přitom černý kouř : hmotné ztráty

pálit, když jsou přitom vidět jen rudé plameny: úspěch v zaměstnání

Akcionář

být jím: získáte nové místo s pravidelnými příjmy

Aksamit

hladit: milenec nebo milenka

mít na sobě: získáte úřad či lepší služební místo

Akta

na čas se vzdálíte ze svého pracoviště

Aktovka

nést ji: pouštíte se do nebezpečné věci

otevíráte ji: odhalíte nějaké tajemství

Akvárium

stane se vám něco nepříjemného

vidět: při zkouškách budete plavat, očekávají vás hádky a nepřátelství, upadnete do bídy a žalu

vidět v něm ryby a obojživelníky: štěstí

sám v něm plavat: hrozící ztráta

Alabastr

alabastrovou nádobu rozbít: zánik panenství či manželské poctivosti

vidět: štěstí cudnosti

Alej

stinná: dostanete příjemné sousedy

Alibi

dokazovat: můžete očekávat předvolání na policii nebo nemilou návštěvu

Alimenty

platit: velké nepříjemnosti

sám přijímat: zmenšené starosti

zabavené: mrzutosti s úřady

Alkohol

radost, která přináší nepříjemnosti

Almužna

brát ji: vaše ponížení nebo nouze

dávat ji: výhra, prospěch z podnikání

darovat ji: pro chudého štěstí, pro bohatého neštěstí

obdržet ji: vztahy se zhoršují

přijímat ji: dobré příjmy

Aloe

vidět: obnovíte starou známost

Alpy

vidět: zdraví a dlouhý život

pobývat v nich: upevnění hospodářských vztahů

podniknout túru po nich: štěstí v zaměstnání

alpské květiny: rozšíření duchovního obzoru

v plamenné záři: touha po božském prožitku

Altánek

schůzka z lásky

vidět: příslib štěstí v lásce

sedět uvnitř něj: budete mít milostné tajemství nebo se ho dozvíte

Amazonka

vidět ji: dostanete za manželku ženu, která je vládychtivá

Američan

vidět ho nebo se s ním stýkat: příslib úspěchu díky vašemu podnikavému duchu

Amerika

předsevzetí se vám podaří

cestovat tam: štěstí v podnikání

Ametyst

vidět ho na prstenu: dotírači

Amor

milostné pletky bez trvání

Amplion

vidět: předzvěst důležitých zpráv

slyšet z něho hlas: dozvíte se nějaké tajemství

slyšet z něj hezkou libozvučnou hudbu: požitek z tajné záliby

slyšet z něj falešnou hudbu: ve vzduchu kolem vás visí tajuplné nebezpečí

Amputace

některého údu: zranění očekává vás nebo někoho z rodiny

Ananas

budete pozván na hostinu

vidět nebo kupovat: dobrá nálada, rozjařenost

jíst: pozvání na návštěvu

Anděl(-é)

v příštích dnech budete šťastní, hledá se cesta ze současných obtíží

být nemocným andělem: smrt

být zdravým andělem: čest

být jím: čest a povýšení ve společnosti

mluvící: dosáhnete toho, po čem toužíte

slyšet ho mluvit: zlé znamení

mluvit s ním: dobré znamení pro příští život

s chlebem: nebeské dobro

s kalichem: utrpení

s knihou: čtěte Písmo svaté

s ochranným pásem: budete chráněn

spatřit ho: velké štěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy

vidět sama sebe jako anděla: získáte si lásku a přátelství

být jimi obklopen: naleznete velký vnitřní klid

stát se jím: dosáhnete vysokého postavení a úcty

v růžovém světle: velká láska

ve velikém světle: i vám světlo

v modrém světle: velká pravda

Angličan

samostatnost i povaha dobyvačná

vidět ho nebo s ním mluvit: mít nezkrotitelné věřitele nebo falešné přátele

Angličtina

hovořit anglicky: štěstí v obchodech, ale neštěstí v lásce

číst knihu v angličtině: budete se nudit

Anglie

vidět ji na mapě: v určité záležitosti uplatňujete své nároky, narážíte ale na lhostejnost

cestovat do: vydáte hodně peněz

Angrešt

vidět: nakonec zjistíte, že žádná láska není bez hádek

trhat nebo jíst: trpělivá výdrž přinese sladkou odměnu lásky

žlutý trhat a jíst: neduh

zelený vidět: žaludeční nemoc, nepřátelství

zralý: peníze

Anténa

vidět nebo vlastnit: zpráva od přátel, kteří jsou daleko

připojovat k radiopřijímači: komerční obohacení

montovat ji: křik v domě

uzemnit ji: velká síla uschopňuje k vykonání velkého díla

rozstříhat ji: špatné zprávy

Anýz

jíst: předzvěst dlouhého života a vysokého stáří

sít nebo pěstovat: soudní spory

Apatyka

pozdě bycha honit

Apoštol

šťastný život

vidět ho: přijetí kmotrovství, patronátu, nebo se člověk o někoho bude starat

být jím požehnán: okolnosti již nelze zvládat jenom svými silami

vidět je: radostná zpráva

Apríl

být obětí aprílu: čest

Arab

nablízku je muž, který miluje mnoho žen

Arcibiskup

smiřte se a odpusťte svým nepřátelům

žehnající: doprovází vás síla

vidět ho nebo s ním hovořit: požehnání a štěstí

Archa

dostanete čestné postavení

Archa Noemova: povodeň, množství lží, ale vše překonáte

vidět ji: mrzutost přijde

vidět Archu úmluvy: důstojenství

Archív

v místě je klepna, která kdeco ví

Armáda

vaše naděje bude zmařena

dodávat jí: bohatství

vidět jednotlivé vojáky: těžká práce

když armády nepřátelsky proti sobě stojí: štěstí i smutek

na pochodu: buďte opatrný

utábořená: země bude vyjedená od různých živlů

v boji ji vidět: neštěstí a smutek

v kouři: možnost války

v zákopech: nemoc

vidět ji: znepokojení kvůli budoucnosti

vidět ji napochodovat: velké změny

vstoupit do ní: úspěch v oblasti financí

ve válce: je možné očekávat velké bohatství

válčící: úspěch a bohatství

Arnika

mazat se s ní: úraz

Artista

mějte se před přáteli na pozoru, dovedou své úmysly dobře zastřít

Artyčoky

jíst je: máte churavé nervy

vidět je: tajně trpět, nastávající rozluka

Asie

cestovat do ní: budete mít příležitost pomoci jiným

Astra

vidět: dojdete úcty a vážnosti

černé v plném květu: brzké onemocnění blízké osoby

bílé: v dohledné době účast na pohřbu

zvadlé: naděje se nesplní

kvetoucí: vaše vážnost se zvětší a bude zářit

sázet: i nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno

Astrologie

vidět astrologa nebo se zabývat astrologií: dostaví se větší úspěch než dosud

vidět astrologické znaky: budou učiněny objevy, které mají velký význam pro další pokrok

Ateliér

pobývat ve filmovém ateliéru: blíží se neklidné dny

pracovat ve filmovém ateliéru: změna zaměstnání

Atentát

nepromeškejte své štěstí

vidět nebo zažít: velké rozčilení, které však šťastně pomine

sám vykonat: obětujete se pro beznadějnou věc

být sám obětí atentátu: nebezpečí hrozí

teče při něm krev: obchodní, případně osobní ztráty

Atlas

nečekaně změníte místo

Audience

držet ji s bábou: zlé klepy

držet ji s čertem: pozor na podvodné úmysly

mít ji u císaře nebo krále: štěstí a zisk

na hradě: rodinná událost

mít ji s kominíkem: veliké štěstí

sám udělit: současné plány jsou příliš dalekosáhlé, než aby mohly být uskutečněny

být na ni přijat: vaše postavení se zlepší a budete mít štěstí a úspěch

u vznešené osoby: štěstí a výhra

Autobus

řiďte se moudrostí a budete těžit

být jeho řidičem: předpověď dostatku a nečekaného štěstí v lásce

jet jím: výstraha před konflikty a nedorozuměním s přáteli a také před nerozvážnými sliby

plný cestujících: spokojenost v obchodech

vidět prázdný: brzké uznání a čest

Autogram

někdo z blízkého okolí zemře

Automat

nečekaná návštěva nemilé osoby nebo domácí spory

hudební hrací: zažijete rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou

na cukrovinky: málo sladkosti v lásce za hodně peněz

na peníze: v domácnosti je tichý zloděj

vidět prodejní: dostaví se příjemné ulehčení

na dopisní známky: vyřízení jisté záležitosti po dobrém přinese jenom částečný úspěch

vidět: výhoda v obchodech

Automobil

sám řídíte: máte vlastní záležitosti pevně v rukou

autonehoda: finanční ztráta

hledat: neúspěšný obchod, pro mladou ženu zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování

jedoucí: neštěstí jisté

jet jím velmi rychle: problémy nebo špatné zprávy

jet v něm: čeká vás neúspěch

kolona jedoucích aut: náhlá cesta za obchodem

kupovat: první krok nového počínání, které bude úspěšné

mít: komplikace při uskutečňování snů

odjet jím: stěhování

porouchaný: zapojení do nejistého obchodu

jeho porucha: cesta bude marná

překážka na cestě automobilem: příznivý obrat vašeho života vám přináší štěstí

řídit ho: najdete svou cestu, aniž ji hledáte

s výfukem: nadýmání a bolení břicha

sám jej řídit: hledání nových možností, jak se přiblížit svému životnímu cíli

sedět v něm: čekejte pozvání

srazit se s ním: potká vás zamilování na cestě

stojící: mlčky na vás čeká neštěstí

utíkat před ním: varování před konkurenty

vézt se v něm: lepší poměry

vidět ho: někdo vám velmi závidí vaše společenské postavení

vidět jej hořet: dobré, pokud jsou vidět jen plameny, špatné, je-li vidět černý kouř

vidět jeho srážku: v jisté záležitosti bude silná konkurence

vyhrát automobilový závod: předhonit své konkurenty nebo rivaly

vystupovat z něho: vaše vážnost utrpí

a vaši rodinu

reklama
Nejnovější
reklama