reklama

Magické živly

Živly jsou nejen základními stavebními kameny hmotného světa, ale zároveň také patří k primárním veličinám používaným v magické práci. Rozeznáváme celkem pět živlů – Oheň, Vzduch, Vodu, Zemi a Ducha.

Foto: Thinkstock

Z živlů je stvořen celý svět, jsou přítomny ve všem živém i neživém a pomáhají nám porozumět životu. V magii nejsou živly pojímány jako fyzikální prvky, ale spíše jako dynamické vlastnosti, které reprezentují.

Jak dělíme živly

Živly dělíme na aktivní mužské (Oheň a Vzduch) a pasivní ženské (Země a Voda). Práce s živly je součástí mnoha ezoterických disciplín, setkáváme se s nimi např. při výkladu tarotu, ve Feng-Shui anebo při různých čarodějnických praktikách.

Země

Živel Země se úzce vztahuje ke všem materiálním záležitostem, které nás provázejí v každodenním životě - práce, finance, starosti nebo změny, tedy vše, co je hmatatelné, uchopitelné či viditelné. Země je spojena se severem, nocí a zimou, její barvou je zelená. K zemským vlastnostem patří stabilita, trpělivost, praktičnost, sjednocení a porozumění. Zemští duchové se nazývají gnómové.

Oheň

Oheň je živlem duchovním a intuitivním. Dodává nám energii, vůli, sílu, vášeň, nadšení a odvahu, bez nichž bychom v životě jen stěží uspěli. Oheň je spojován s jihem, polednem a létem, jeho barvou je jasně červená. K duchům ohně patří salamandři.

Vzduch

Vzdušný živel souvisí s našimi mentálními dovednostmi. Je symbolem inteligence, vývoje, rozumu, vědomí a postojů. Přináší nám také inspiraci a představivost, bez nichž nemohla vzniknout žádná velká díla či velké myšlenky. Vzduch patří východu, svítání a jaru, je symbolizován žlutou či oranžovou barvou. Vzdušní duchové jsou známi jako elfové.

Voda

Voda je živlem emocí, symbolizuje čistotu, pravdivost, city, vztahy, intuici, soucit a empatii. Bez vodních vlastností bychom jen stěží dokázali fungovat v mezilidských vztazích. Umožňuje nám dosáhnout poznání a sebepoznání. Voda patří západu, večeru a podzimu, její charakteristickou barvou je modrá. Duchové vody se nazývají undiny neboli nymfy.

Duch

Duch je nadřazen všem předchozím živlům, a zatímco každý z nich ovládá pouhou jednu čtvrtinu pomyslného magického kruhu, Duch stojí uprostřed a udržuje ostatní živly v rovnováze. Symbolizuje samotnou božskou podstatu všeho bytí.

Girstlová: Mnoho rodičů udělalo z dětí manažery čehokoliv. Umět řemeslo je hodnota | Video: Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama