reklama

Egyptský božský horoskop: Jaké vlastnosti a talent podle starověké civilizace máte?

Starověká egyptská civilizace bezesporu patří k těm, které řadíme mezi ty nejvýznamnější. V egyptské kultuře hrála nezanedbatelnou roli astrologie, na jejímž základě vznikl i specifický horoskop. Jeho jednotlivá znamení jsou spojována s významnými egyptskými bohy, kteří určují charakter osob narozených v daném období. S jakým bohem jste podle starých Egypťanů spojeni právě vy?

Prohlédnout grafiku
Foto: iStock

Civilizace starého Egypta byla přinejmenším pozoruhodná. Šlo o kulturně, duchovně i hmotně rozvinutou společnost, jejíž vliv na ostatní národy byl značný. Egypťané dosáhli výrazných úspěchů v mnoha oborech a v porovnání se soudobým starověkým světem byla egyptská společnost jedinečná ve své pokrokovosti, organizovanosti a znalostech. 

Egypťané přisuzovali velký význam astrologii, na jejímž základě následně vznikl i egyptský "božský" horoskop. Je podobný tomu našemu, jen počet znamení se liší. Je jich pouze jedenáct a každé z nich je spojováno s konkrétním egyptským bohem.

V naší grafice se dozvíte, pod jakým "božským" znamením jste se narodili právě vy.

reklama
reklama