reklama

Egyptský božský horoskop: Jaké vlastnosti a talent podle starověké civilizace máte?

Amon-Rea (30. 1. – 1. 3.)

Amon-Rea byl jedním z nejdůležitějších bohů - stvořitelů a hlavních ochránců panovníka a státu. Egypťané ho označovali za "krále bohů" a Řeky byl ztotožňován s jejich nejvyšším bohem Diem. Původní jméno Amon se propojilo se jménem slunečního boha Re, aby se Amonova moc ještě umocnila.

Narodit se ve znamení tohoto boha znamená velké štěstí a mimořádné příležitosti. Jde o nezávislé a tvůrčí jedince s vynikajícím úsudkem, rozvinutou fantazií a originálním myšlením. Je mezi nimi spousta vizionářů a osob, které světu přinášejí pokrok a transformaci. Na opačné straně mince, v extrémním případě, může jít jen o velké snílky a naivní osoby stavějící vzdušné zámky. Těžko si dají vymluvit své nápady, mají sklon k zatvrzelosti. Touží po seberealizaci a peníze u nich často bývají až na druhém místě. Jako partneři jsou oddaní a spolehliví, city však neventilují příliš často. Obecně lze prohlásit, že jde o děti štěstěny, kterým se dostává víc opakovaných šancí i nových příležitostí než ostatním.

Další zajímavé články

reklama
reklama
reklama