reklama
  • Wiki
  • Citáty o žárlivosti

Láska a žárlivost, dvě velmi silné lidské emoce, dvě sestry, které spolu kráčení ruku v ruce, jedna bez druhé nemohou existovat. A i přesto, že jsou si na míle vzdálené, jsou si bližší než mnoho lidí tuší…

„Většina milostných vztahů není více než pouhý projev žárlivosti, doprovázený sebeláskou.“
Matthew Arnold
*
„Zdání žárlivosti je poslední úsluha prchající lásky.“
Neznámý autor
*
„Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.“
Eugéne Delacroix
*
„Všední, obyčejné štěstí mě nijak nehřeje. Co je to za štěstí, nevyvolává-li závist a žárlivost?“
Jean Babtiste Racine
*
„Láska je nakažena žárlivostí a přátelství lichocením.“
Oliver Goldsmith
*
„Největší ctnosti vzbuzují největší žárlivost. Veliká ušlechtilost má za následek ten nejhorší nevděk. Je příliš namáhavé být spravedlivý vůči tak vynikajícím zásluhám.“
Luc Clapiers De Vauvenargues
*
„Největší zběsilost je žárlivost, o to krutější, že ve jménu lásky nezná slitování.“
François de La Rochefoucauld
*
„Ženy by se většinou vyléčily ze žárlivosti, kdyby se aspoň jednou nestranně podívaly na své muže.“
Augustin Eugčne Scribe
*
„Zášť, pomstychtivost a žárlivost jsou prudké jedy, otravující vše, co je v nás dobré a ušlechtilé a působící tak zhoubně jako arzenik na naše tělo.“
Orison Swett Marden
*
„Není divu, že na mě Raffael žárlil, neboť vše, co o umění věděl, se naučil ode mě.“
Michelangelo Buonarroti
*
„Žárlivost by nikdy neměla vyústit až v jakousi hořkost, že někdo jiný je lepší než já. Spíš to může být hořkost z mé vlastní nedostatečnosti.“
Ladislav Smoljak
*
„Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout.“
Valentina Stýblová
*
„Klepy jsou pravý důvod k žárlivosti, nevěra je až druhořadá.“
James Hilton
*
„Žárlivost je vášeň, která horlivě hledá, jaké trápení by způsobila.“
Marlene Dietrichová
*
„Nudistická pláž by se mohla stát výborným lékem proti žárlivosti manželů.“
Miroslav Plzák
*
„Žárlivost je přechod mezi láskou a nenávistí.“
Auguste-Marseille Barthélemy
*
„Šťastné manželství je přátelství mezi mužem a ženou, udržované smyslností a nenarušované žárlivostí.“
René Descartes
*
„Projev žárlivosti je pozdrav na rozloučenou odcházející lásky.“
Léon Bloy
*
„Utrpení žárlivosti a hanby z nevěry je proto tak palčivé, že nám je ješitnost nedovolí snést.“
François de La Rochefoucauld
*
„Malí lidé milují trochu z lásky a trochu ze žárlivosti, velcí hodně z rozumu a dost ze ctižádosti.“
Richard Aldington
*
Úskalím lásky není nevěra, ale žárlivost.“
Karel Matěj Čapek-chod
*
„Malá láska je ovládaná žárlivostí, velká je oproštěná od takové malosti.“
Natalija Astafjevová
*
„Čím pěknější jablíčko poznání, tím ošklivější červ žárlivosti, kterého s ním polknete.“
Ladislav Muška
*
„Pomyšlení, že nejsme ničím člověku, jemuž jsme byli vším, je obzvláště bolestné. To už člověk netrpí pouhou žárlivostí, tady je zraňována sebeláska.“
Jean Dutourd
*
„Žárlivost je v jistém ohledu oprávněná a rozumná, protože chce uchovat to, co máme v majetku. Závist je naproti tomu žárlivost na to, co má někdo jiný.“
François de La Rochefoucauld
*
„Scény žárlivosti jsou pro vývoj lásky stejně nezbytné jako válečné konflikty pro vývoj civilizace.“
Sarah Bernhardtová
*
„Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.“
Šalamoun
*
„Tělo zamilovaného člověka je tak málo odolné, že je hotovým eldorádem pro chorobu žárlivosti.“
Barnabe Barnes
*
„Láska bez žárlivosti je snad zrovna tak řídká jako růže bez trní.“
Martin Andersen Nexö
*
„Člověk miluje více, když v něm vzplane žárlivost, ale miluje lépe, když v sobě žárlivost udusí.“
Friedrich Haug
*
„Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.“
Friedrich Von Bodenstedt

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Související články

reklama
reklama
reklama